Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach


Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa


Opera i Filharmonia Podlaska


ORKIESTRA POLSKIEGO RADIA w Warszawie


Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego


Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana


Pierwszy oficjalny koncert symfoniczny odbył się 2 marca 1945 r. w częstochowskim Teatrze Miejskim. Wkrótce Orkiestra usamodzielniła się i otrzymała pierwszą siedzibę przy ulicy Dąbrowskiego 16, która służyła Orkiestrze przez 20 lat. Od 1954 roku podjęto starania o budowę sali koncertowej, ich efektem jest budynek, w którym filharmonicy pracują od ...

Elbląska Orkiestra Kamerlana


Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku


Pierwsze kroki przyczyniające się do powstania Filharmonii miały miejsce tuż po zakończeniu działań wojennych w roku 1945. W czerwcu Roman Kuklewicz rozpoczął formowanie i pierwsze próby Miejskiej Orkiestry Symfonicznej w Sopocie. Pierwszy koncert inaugurujący działalność Filharmonii Bałtyckiej miał miejsce 29 września w Sali Domu Katolickiego w Sopocie. 35-osobową orkiestrą dyrygował ...

Centrum Edukacji Artystycznej-Filharmonia Gorzowska


ORKIESTRA FILHARMONII GORZOWSKIEJ Pierwsza w pełni profesjonalna orkiestra gorzowska. Działalność rozpoczęła wraz z inauguracją CEA –Filharmonii Gorzowskiej, w maju 2011 r. Debiutem koncertowym zespołu było wykonanie – wspólnie z Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt, chórem Singakademie z Frankfurtu oraz Chórem Akademii Sztuki ze Szczecina – IX Symfonii Ludwiga van Beethovena. Twórcą i ...

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze


Filharmonia Kaliska


ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII KALISKIEJ Zespół nagrodzony Grammy Award 2014 w kategorii Best Large Jazz Ensemble Album Orkiestra z najstarszego miasta w Polsce, z miasta gdzie założono najstarsze w Polsce Towarzystwo Muzyczne (1818, a stały teatr Wojciecha Bogusławskiego funkcjonował od roku 1800. Z miasta, w którym Fryderyk Chopin, Henryk Wieniawski i najwybitniejsi europejscy ...

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego


Filharmonia Śląska rozpoczęła działalność artystyczną w 1945 roku. Górny Śląsk, awangarda postępu technicznego Europy, nie mógł się dotychczas pochwalić instytucją muzyczną tej rangi. W zaadaptowanych murach dawnej sali koncertowej, 26 maja 1945 roku pod batutą Jana Niwińskiego i Faustyna Kulczyckiego, odbył się pierwszy koncert orkiestry symfonicznej, utworzonej spośród grona kilkudziesięciu ...

Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga


Inauguracja pierwszego sezonu artystycznego miała miejsce 28 lipca 1945, jednak historia zespołu sięga roku 1920 i spleciona jest z działalnością Orkiestry Dętej 4 Pułku Piechoty Legionów stacjonującego w Kielcach. Pierwszymi dyrektorami Wojewódzkiej Orkiestry Symfonicznej byli Marian Stroiński, Felicjan Lasota i Karol Anbild, który kierował nią przez ponad trzy dekady ...

Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki


Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie


Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego


Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Filharmonia rozpoczęła działalność w grudniu 1944 roku, dzięki uporowi garstki muzyków, którzy swą powojenną przyszłość związali z naszym miastem. Muzyczną misję rozpoczęli od występów solistycznych i kameralnych, szybko jednak względy repertuarowe, artystyczne, a także radość wspólnego muzykowania zaowocowały powstaniem małej, szesnastoosobowej orkiestry. Premierowy koncert odbył się ...

Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego


Z inicjatywą powołania orkiestry wystąpił Mirosław Dąbrowski w styczniu 1946 roku podczas zebrania Związku Zawodowego Muzyków RP. Już po dwóch miesiącach, 17 marca 1946 roku odbył się inauguracyjny koncert Małej Orkiestry Symfonicznej Związku Zawodowego Muzyków RP pod batutą pierwszego kierownika i dyrygenta Mirosława Dąbrowskiego. W programie koncertu znalazły się: Marsz ...

Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera


Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Opolskiej założona została w 1952 roku jako Opolska Orkiestra Symfoniczna. Już po 5 latach działalności przemianowana została na Państwową Orkiestrę Symfoniczną w Opolu a w roku 1969 przyjęła imię Józefa Elsnera, kompozytora nierozerwalnie związanego z ziemią opolską. Swą obecną nazwę orkiestra przyjmuje w 1972 roku, kiedy to ...

Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego


Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus


Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego


Płocka Orkiestra Symfoniczna powstała, dzięki staraniom melomanów skupionych wokół Płockiego Towarzystwa Muzycznego, którzy jako pierwsi dostrzegli potrzebę jej powołania. Miała ona zaspokoić oczekiwania płockiej inteligencji, ale przede wszystkim edukować mieszkańców Płocka, który w tym czasie przeżywał dynamiczny rozkwit ekonomiczny i gospodarczy. Od 1975 roku orkiestra występowała pod nazwą Orkiestra Kameralna ...

Radomska Orkiestra Kameralna


Utworzenie w styczniu 2007 r. Radomskiej Orkiestry Kameralnej jako instytucji kultury było wydarzeniem bez precedensu w historii Radomia. Działające do tej pory w mieście orkiestry: Radomska Orkiestra Kameralna (już od 1928 r.), Radomska Orkiestra Symfoniczna i ponownie Orkiestra Kameralna nigdy nie miały statusu instytucji, były ciałami społecznymi o amatorskim lub ...

Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie


29 kwietnia 1955 r. odbył się pierwszy koncert 33-osobowej Wojewódzkiej Orkiestry Symfonicznej w Rzeszowie (solista Adam Harasiewicz, dyrygent Jan Gąsiorowicz). Od pierwszego sezonu (wrzesień '55) kierownikiem artystycznym i dyrygentem był Janusz Ambros (do 1971 r.). Upaństwowienie Wojewódzkiej Orkiestry Symfonicznej nastąpiło w 1958 r., rok później powołano do życia chór mieszany. W ...

Polska Filharmonia Kameralna Sopot


Polska Filharmonia Kameralna Sopot, działająca w strukturach Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART, jest instytucją kultury Miasta Sopot oraz Samorządu Województwa Pomorskiego, a jej siedziba mieści się w Sopocie na terenie Opery Leśnej. Powstała w lutym 1982 r. z inicjatywy Wojciecha Rajskiego, który niezmiennie do dziś pełni funkcję jej Dyrektora Artystycznego. PFK ...

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie


Polska Filharmonia Sinfonia Baltica w Słupsku im. Wojciecha Kilara


POLSKA FILHARMONIA SINFONIA BALTICA W SŁUPSKU Instytucja została utworzona w ramach Państwowego Teatru Muzycznego w 1976 roku, zaś orkiestra przez dyrygenta Grzegorza Nowaka, a następnie, w 1980 roku przekształcona w Orkiestrę Kameralną. Od roku 1992 działała jako orkiestra kameralna w strukturach Państwowej Orkiestry Kameralnej i Teatru Impresaryjnego w Słupsku. W ...

Toruńska Orkiestra Symfoniczna


AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy


AUKSO (co z greckiego oznacza "wzrastanie"), założone zostało w 1998 roku przez Marka Mosia - wybitnego skrzypka, kameralistę, dyrygenta oraz grupę absolwentów Akademii Muzycznej w Katowicach. Od tego czasu zespół rozwija się, wzrasta i dziś jest niekwestionowanym liderem zespołów kameralnych w Polsce. Przez lata swojej działalności, zespół na scenie spotkał ...

Filharmonia Narodowa


Sinfonia Varsowia


Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa w Warszawie


Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus powstała z inicjatywy Jerzego Semkowa, jednego z najwybitniejszych dyrygentów polskich. Utworzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na mocy rozporządzenia z 1 października 2007 r. jest państwową instytucją artystyczną. Głównym jej celem jest stworzenie młodym muzykom szansy na debiut orkiestrowy i przygotowanie ich do pracy w ...

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu


Obecna Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu powstała na podstawie Zarządzenia Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 11 stycznia 1978 roku jako terenowe przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Filharmonia Wałbrzyska w organizacji w Wałbrzychu. Działalność swoją rozpoczęła z dniem 1 stycznia 1978 roku, a przedmiotem tej działalności było organizowanie imprez artystycznych, a w szczególności koncertów ...

Narodowe Forum Muzyki Wrocław


Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego to instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, Województwo Dolnośląskie, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Wrocław. Instytucja jest operatorem nowoczesnego wielofunkcyjnego gmachu koncertowego we Wrocławiu. NFM powstało 22 maja 2014 roku z połączenia Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans i ...

Filharmonia Zabrzańska


Orkiestra Symfoniczna Filharmonii w Zabrzu powstała wiosną 1950 roku jako Filharmonia Górnicza Związku Zawodowego Górników. Początkowo zasadniczym celem działalności nowo powstałego zespołu symfonicznego było propagowanie i popularyzacja muzyki - w najszerszym tego słowa znaczenia - wśród klasy robotniczej śląskich zakładów. Drugim nurtem działalności - szczególnie pielęgnowanym do dziś, jest akcja koncertów ...

Orkiestra Symfoniczna im. K. Namysłowskiego w Zamościu


Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego jest kontynuatorką Włościańskiej Orkiestry Karola Namysłowskiego. Założona 4 listopada 1881 roku przez Karola Namysłowskiego początkowo składała się wyłącznie z włościan, wykształconych przez jej założyciela. Do roku 1939 była finansowana przez rodzinę Namysłowskich. Po II Wojnie Światowej mecenat nad Orkiestrą zaczęło przejmować Państwo. Dzisiaj Orkiestrę tworzą zawodowi muzycy ...

Filharmonia Zielonogórska im. T. Bairda


W centrum Zielonej Góry, w budynku wzniesionym w 1900 roku, znajduje się siedziba Filharmonii Zielonogórskiej, której początki sięgają 1956r. Wówczas to – 26 maja – odbył się inauguracyjny koncert Zielonogórskiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Mieczysława Tomaszewicza. W roku 1961 orkiestra została upaństwowiona, zespół zyskał własną siedzibę. Przez wiele lat kierował ...

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina


Filharmonia Łódzka powstała w 1945 roku. Dzieje orkiestry koncertującej jako Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina sięgają jednak czasów I wojny światowej, kiedy to 17 lutego 1915 roku w nieistniejącym dziś Teatrze „Wielkim” przy ulicy Konstantynowskiej (obecnie Legionów) odbył się koncert „na korzyść niezamożnych artystów muzyków” oraz ich rodzin, ...

Filharmonia Kameralna im. W. Lutosławskiego w Łomży


Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży powstała w 1977 roku jako Łomżyńska Orkiestra Kameralna. W ciągu 35-letniego okresu swego istnienia dała ponad tysiąc koncertów w kraju i poza jego granicami. Otrzymała również wiele nagród za działalność i wkład w rozwój kultury muzycznej. Uchwałą Rady Miasta w Łomży w dniu ...