Filharmonia Narodowa


Osoby odpowiedzialne za wprowadzane dane

KAROLINA GUZOWSKA

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych kadrowych

Irena Dmoch

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych księgowych.

Ludmiła Plitta

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych impresaryjnych.

Powrót