Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego jest kontynuatorką Włościańskiej Orkiestry Karola Namysłowskiego.

Założona 4 listopada 1881 roku przez Karola Namysłowskiego początkowo składała się wyłącznie z włościan, wykształconych przez jej założyciela. Do roku 1939 była finansowana przez rodzinę Namysłowskich. Po II Wojnie Światowej mecenat nad Orkiestrą zaczęło przejmować Państwo.

Dzisiaj Orkiestrę tworzą zawodowi muzycy w większości absolwenci wyższych uczelni muzycznych. Zmienił się status zawodowy i społeczny członków orkiestry ale nie zmienił się jej symfoniczny charakter.

Obecnie Orkiestra działa jako samorządowa instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury miasta Zamość.

Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym Orkiestry jest TADEUSZ WICHEREK.