Wybrane zestawienia

 • Lista badanych instytucji

  Lista badanych instytucji

  Lista ułożona jest wg wielkości dotacji podmiotowych instytucji.

 • Lista zespołów artystycznych

  Lista zespołów artystycznych

  Lista ułożona jest w podziale na kategorie, wg wielkości zespołów.

 • Ilość etatów w orkiestrach

  Ilość etatów w orkiestrach

  Ilość etatów artystycznych w zespołach orkiestrowych z podziałem na grupy ...

 • Ilość etatów w chórach i zespołach wok.-instr.

  Ilość etatów w chórach i zespołach wok.-instr.

  Ilość etatów artystycznych w zespołach chóralnych i wokalno-instrumentalnych z podziałem ...

 • Ilość etatów w zespołach kameralnych

  Ilość etatów w zespołach kameralnych

  Ilość etatów artystycznych w zespołach kameralnych.

 • Ilość etatów administracyjnych

  Ilość etatów administracyjnych

  Ilość etatów administracyjnych w instytucjach.

 • Ilość koncertów zespołów

  Ilość koncertów zespołów

  Ilość koncertów poszczególnych zespołów artystycznych z podziałem na rodzaje i ...

 • Nagrania i rejestracje koncertów

  Nagrania i rejestracje koncertów

  Zestawienie minutażu nagrań płytowych i transmisji lub rejestracji koncertów poszczególnych ...

 • Pozostałe koncerty instytucji

  Pozostałe koncerty instytucji

  Koncerty organizowane przez instytucje (inne niż wykonywane przez etatowe zespoły ...

 • Inne wydarzenia instytucji

  Inne wydarzenia instytucji

  Informacje statystyczne o festiwalach, konkursach, sesjach, konferencjach, wystawach, projekcjach filmowych ...

 • Zamówienia kompozytorskie, prawykonania, muzyka polska

  Zamówienia kompozytorskie, prawykonania, muzyka polska

  Ilość zamówień kompozytorskich, prawykonań krajowych i światowych oraz ilość i ...

 • Frekwencja w podziale na wydarzenia

  Frekwencja w podziale na wydarzenia

  Frekwencja na koncertach i innych wydarzeniach organizowanych przez instytucję.

 • Przychody – dotacje

  Przychody – dotacje

  Dotacje podmiotowe i celowe instytucji z podziałem na podmioty je ...

 • Przychody własne

  Przychody własne

  Przychody instytucji z działalności statutowej (wpływy z biletów, reklamy, wynajmu ...

 • Przychody sektora wg wkładu podmiotów

  Przychody sektora wg wkładu podmiotów

  Przychody dla wszystkich instytucji wg źródeł finansowania (samorządy, budżet państwa, ...

 • Koszty działalności instytucji

  Koszty działalności instytucji

  Zestawienie kosztów z podziałem na podstawowe działy.

 • Koszty utrzymania budynku

  Koszty utrzymania budynku

  Zestawienie zawiera podział na koszty mediów, remontów, konserwacji i przeglądów, ...

 • Koszty działalności statutowej

  Koszty działalności statutowej

  Wybrane koszty dot. zakupów i utrzymania instrumentarium, strojów estradowych, zakupów ...

 • Koszty wynagrodzeń

  Koszty wynagrodzeń

  Zestawienie zawiera podział na wynagrodzenia pracowników artystycznych i nieartystycznych, etatowych ...

 • Ilość zaproszonych artystów

  Ilość zaproszonych artystów

  Ilość polskich dyrygentów, solistów, prelegentów i innych zapraszanych do udziału ...

 • Czas pracy muzyków – ilość zajęć

  Czas pracy muzyków – ilość zajęć

  Zestawienie prezentuje minimalne, średnie i maksymalne ilości zajęć muzyków w ...

 • Czas pracy muzyków – koncerty ponadnormowe

  Czas pracy muzyków – koncerty ponadnormowe

  Zestawienie prezentuje minimalne, średnie i maksymalne ilości koncertów ponadnormowych muzyków ...

 • Doangażowywanie muzyków do zespołów

  Doangażowywanie muzyków do zespołów

  Zestawienie prezentuje ilość koncertów z udziałem muzyków doangażowanych do zespołu ...

 • Rozliczanie czasu pracy muzyków

  Rozliczanie czasu pracy muzyków

  Prezentowane informacje dotyczą sposobu rozliczania norm i koncertów ponadnormowych muzyków.

 • Średnie wynagrodzenia pracowników artystycznych

  Średnie wynagrodzenia pracowników artystycznych

  -

 • Średnie wynagrodzenia pracowników nieartystycznych

  Średnie wynagrodzenia pracowników nieartystycznych

  -

 • Frekwencja w stosunku do liczby wydarzeń

  Frekwencja w stosunku do liczby wydarzeń

  -