W centrum Zielonej Góry, w budynku wzniesionym w 1900 roku, znajduje się siedziba Filharmonii Zielonogórskiej, której początki sięgają 1956r. Wówczas to – 26 maja – odbył się inauguracyjny koncert Zielonogórskiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Mieczysława Tomaszewicza. W roku 1961 orkiestra została upaństwowiona, zespół zyskał własną siedzibę. Przez wiele lat kierował nim Zygmunt Hassa. W lutym 1974 (w czasie dyrekcji Kazimierza Morskiego) orkiestra zyskała status filharmonii.
W latach 1980-86 kierował nią Szymon Kawalla, często wraz z zespołem poza jego siedzibą – w różnych miastach Polski, a także za granicą. We wrześniu 1982 r. filharmonii nadano imię wybitnego współczesnego kompozytora polskiego Tadeusza Bairda. Od 1 września 1986 r do 31 sierpnia 2021 r. . dyrektorem naczelnym i artystycznym Filharmonii był Czesław Grabowski – dyrygent i kompozytor. Okres jego dyrekcji to przedsięwzięcia artystyczne łączące wysokie ambicje repertuarowe i wykonawcze z otwartością wobec oczekiwań różnych kręgów słuchaczy. Dzięki temu sala Filharmonii często nie może pomieścić coraz liczniejszych w naszym mieście melomanów.
Od 1 września 2021 r. dyrektorem Filharmonii Zielonogórskiej został Rafał Kłoczko - dyrygent, kompozytor, teoretyk muzyki i aranżer. Absolwent Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku na kierunkach: dyrygentura symfoniczno–operowa, teoria muzyki oraz kompo zycja. Jako pierwszy Polak współpracował przy festiwalu Salzburger Festspiele jako dyrygent–asystent oraz odbył staż dyrygencki w Operze Wiedeńskiej (Wiener Staatsoper). W 2019 r. asystował Ł. Borowiczowi przy przygotowaniu premiery opery Halka S. Moniuszki w Theater an der Wien w reż. M. Trelińskiego z udzia łem Piotra Beczały oraz Tomasza Koniecznego. Współpracuje z większością polskich ośrodków muzycznych, w tym regularnie z Teatrem Wielkim–Ope rą Narodową i Cappellą Gedanensis.

W repertuarze orkiestry znajdują się dzieła oratoryjne, symfoniczne jak również kompozycje o charakterze popularnym. Wiele utworów polskich kompozytorów współczesnych, w tym także zielonogórzan miało u nas swoje prawykonania. Na afiszach goszczą nazwiska najwybitniejszych solistów i dyrygentów polskich i zagranicznych. Do wydarzeń artystycznych należy zaliczyć organizowane corocznie przez Filharmonię: Dni Muzyki nad Odrą oraz Festiwal Smyczkowy „Mistrzowie Polskiej Wiolinistyki„. W latach ubiegłych w Filharmonii odbywały się również: Międzynarodowy Festiwal Organowy oraz Dni Muzyki Wokalnej. O d 2021odbywa się cykl koncertów Weekend z Niepodległą, a od 2022 r, Miesiąc Kobiet.
Obok koncertów symfonicznych, których rocznie odbywa się około 100, Filharmonia prowadzi szeroką działalność popularyzującą muzykę w środowisku dzieci przedszkolnych, szkolnych i młodzieży oraz organizuje koncerty kameralne, których wykonawcami są często muzycy zielonogórscy.
Orkiestra symfoniczna ma w swoim dorobku nagrania płytowe, radiowe, telewizyjne, udział w festiwalach krajowych i zagranicznych, koncerty zagraniczne na Białorusi, w Danii, Hiszpanii, we Włoszech i Niemczech. Filharmonia utrzymuje stałe związki m.in. z takimi zagranicznymi ośrodkami jak: Wilno, Mińsk, Kijów, Lwów, Gorlitz, Cottbus, Frankfurt/O i Stuttgart.