Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego


Osoby odpowiedzialne za wprowadzane dane

Małgorzata Bartol-Krzemkowska

Kierownictwo projektu.

Hanna Kocłajda

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych kadrowych

Małgorzata Bartol-Krzemkowska

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych księgowych.

Marek Borkowski

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych impresaryjnych.

Powrót