Elbląska Orkiestra Kamerlana


Osoby odpowiedzialne za wprowadzane dane

Karolina Nowotczyńska

Kierownictwo projektu.

Karolina Nowotczyńska

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych kadrowych

Karolina Nowotczyńska

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych księgowych.

Karolina Nowotczyńska

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych impresaryjnych.

Dodatkowe informacje

Powrót