Filharmonia Łódzka powstała w 1945 roku. Dzieje orkiestry koncertującej jako Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina sięgają jednak czasów I wojny światowej, kiedy to 17 lutego 1915 roku w nieistniejącym dziś Teatrze „Wielkim” przy ulicy Konstantynowskiej (obecnie Legionów) odbył się koncert „na korzyść niezamożnych artystów muzyków” oraz ich rodzin, w którym wzięło udział sześćdziesięciu profesjonalistów i amatorów. Zorganizowali go pianista, kompozytor i dyrygent Tadeusz Mazurkiewicz, Józef Friedberg- skrzypek-amator i jednocześnie właściciel składu nutowego oraz Gottlieb Teschner – właściciel księgarni, składu instrumentów muzycznych i nauczyciel gry na wiolonczeli. Wydarzenie to dało bieg historii zespołu, bowiem powodzenie koncertu było powodem podjęcia decyzji o dalszej działalności pod nazwą „Łódzka Orkiestra Symfoniczna”. Wybrano tymczasowy zarząd a kierownictwo muzyczne złożono w ręce Tadeusza Mazurkiewicza oraz Roberta Bräutigama, fagocisty i doświadczonego kapelmistrza orkiestr dętych i był to początek długiej drogi zespołu do uzyskania własnej siedziby i statusu stałej orkiestry. Ważnym wydarzeniem było pozyskanie protektoratu łódzkiego przemysłowca Karola Wilhelma Scheiblera syna, w konsekwencji, czego m.in. próby orkiestry zaczęły odbywać się w wzniesionym w 1887 r. przez Ignacego Vogla Łódzkim Domu Koncertowym (dotąd organizowano je w siedzibie Towarzystwa „Hazomir” w Łodzi), gdzie też 13 maja 1915 na znajdującej się w nim największej estradzie koncertowej w mieście, odbył się pierwszy koncert „Ł.O.S.”. Zapoczątkował on wspólną historię orkiestry i Sali Koncertowej Łódzkiego Domu Koncertowego z czasem nazwaną „Salą Filharmonji”, mającej swój dalszy ciąg po zakończeniu II wojny światowej, kiedy to po jego remoncie, stała się siedzibą łódzkiej filharmonii (jednocześnie orkiestry koncertującej już wówczas, jako orkiestra Filharmonii Łódzkiej). Służył też orkiestrze i melomanom aż do listopada 1987 roku kiedy to z uwagi na zły stan techniczny budynku został dla publiczności zamknięty, a w końcu 1999 roku - zburzony. Artystyczna historia miejsca trwa nadal, bowiem 10 grudnia 2004 zainaugurował działalność nowy gmach Filharmonii Łódzkiej wzniesiony według projektu inż. arch. Romualda Loeglera dokładnie w miejscu dawnego Łódzkiego Domu Koncertowego. W ciągu stu lat istnienia, wielokrotnie zmieniały się nazwy orkiestry. Koncertowała, jako „Łódzka Orkiestra Symfoniczna”, „Orkiestra Filharmoniczna w Łodzi”, „Łódzka Orkiestra Filharmoniczna” a już po zakończeniu II wojny światowej m.in., jako „Orkiestra Filharmonii Miejskiej w Łodzi”… Od 26 marca 1984 roku, postanowieniem Prezydenta Miasta Łodzi , który nadał Państwowej Filharmonii w Łodzi imię wielkiego łodzianina, uznanego na estradach całego świata pianisty Artura Rubinsteina, koncertuje jako „Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina”. W jej składzie koncertowało blisko 650 znakomitych muzyków. Na przestrzeni lat zmieniali się też stali i współpracujący z nią dyrygenci. Wśród nich byli tak uznani mistrzowie batuty, jak Tadeusz Mazurkiewicz, Bronisław Szulc, Zdzisław Birnbaum, Emil Młynarski, Walerian Bierdiajew, Aleksander Głazunow, Pietro Mascagni, Johann Strauss(wnuk), Grzegorz Fitelberg, Ignacy Neumark, Zdzisław Górzyński, Tomasz Kiesewetter, Witold Kałka-Rowicki, Jan Krenz, Bohdan Wodiczko, Zbigniew Chwedczuk, Paweł Klecki, Witold Krzemieński, Henryk Czyż, Zdzisław Szostak, Stanisław Skrowaczewski, Antoni Wit Jacek Kaspszyk, Andrzej Markowski, Tomasz Bugaj i wielu innych. Z towarzyszeniem orkiestry koncertowali tak uznani na świecie artyści, m.in. pianiści – Egon Petri, Henryk Melcer, Józef Śmidowicz, Conrad Ansorge, Zbigniew Drzewiecki, Leopold Godowski, Stefan Askenaze, Imre Ungar, Wladimir Aszkenazi, Henryk Sztompka, Jan Ekier, Garrick Ohlssohn, Martha Argerich, Fou Ts’ong, Rudolf Kerer, Witold Małcużyński, Światosław Richter, Mścisław Rostropowicz, Aram Chaczaturian, Krystian Zimerman, Artur Rubinstein, klawesynistka Wanda Landowska, skrzypkowie Bronisław Huberman, Stanisław Barcewicz, Juliusz Thonberg, Roman Totenberg, Erika Morini, Szymon Goldberg, Henryk Szeryng, Dawid i Igor Ojstrach, Ida Haendel, Bronisław Gimpel, Paweł Kochański, Leonid Kogan, Irena Dubiska, Wanda Wiłkomirska, Konstanty Andrzej Kulka, wiolonczeliści - Kazimierz Wiłkomirski, Witold Herman, Roman Jabłoński; śpiewacy m.in. Dymitr Smirnow, Adam Didur, Aleksander Michałowski, Melanie Kurt, Ada Sari, Alfred Orda, Ignacy Dygas, Zofia Rudnicka, Teresa Wojtaszek-Kubiak, Teresa Żylis-Gara, a w ostatniej dekadzie m.in. Lang Lang, Rafał Blechacz, Ivo Pogorelić, Kevin Kenner, Piotr Anderszewski, Midori, Garrick Ohlssohn, Aleksandra Kurzak, Mariusz Kwiecień, Elina Garanca, Andrzej Dobber, Maria Guleghina i wielu, wielu innych. Orkiestra łódzkiej filharmonii w swoim dorobku artystycznym ma także cały szereg prawykonań, m.in. pod batutą Marka Pijarowskiego w sierpniu 2009 roku utworu Krzysztofa Pendereckiego „Kadisz. Łódzkim Abramkom, którzy chcieli żyć, Polakom, którzy ratowali Żydów” utworu, czy „Musica Festiva” na podwójne organy i orkiestrę Krzysztofa Meyera podczas uroczystego koncertu 17 lutego 2015 roku na estradzie Filharmonii Łódzkiej z okazji jubileuszu stulecia istnienia orkiestry. Dokonała także szeregu pierwszych wykonań w Polsce, m.in. 1 listopada 1957 roku Oratorium Artura Honeggera „Król Dawid” pod batutą Henryka Czyża czy 14 września 1984 roku, w rok po nowojorskim prawykonaniu, „III Symfonii” Witolda Lutosławskiego pod batutą Andrzeja Markowskiego.Na dorobek łódzkich filharmoników składają się także liczne, pełne artystycznych sukcesów tournée do Włoch, Austrii, Holandii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, na Tajwan, Litwę, Izraela, Danii, USA, Belgii, po koncertowe wyjazdy z ostatnich lat do Austrii, Belgii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Szwajcarii i Włoch, gdzie wystąpiła w Tonhalle w Zurychu, Salle de Musique w La Chaux-de-Fonds, Sali Królowej Elżbiety w Antwerpii, Filharmonia w Kolonii, Sala Verdiego w Konserwatorium w Mediolanie, czy De Doelen – siedzibie Filharmonii w Rotterdamie. W lutym 2017 roku orkiestra wystąpi pod batutą Pawła Przytockiego w Wielkiej Sali Musikverein w Wiedniu. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej była też oklaskiwana w najważniejszych salach koncertowych w Polsce, w tym wielokrotnie na estradzie Filharmonii Narodowej, począwszy od gościnnego tam koncertu pod batutą Henryka Czyża 25 kwietnia 1958 roku w całości transmitowanego przez wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Orkiestra ma także w dorobku szereg dokonanych nagrań dla polskich i zagranicznych firm fonograficznych – m.in. Polskich Nagrań i firmy DANACORD pod batutą m.in. Henryka Czyża i Zdzisława Szostaka, udział w licznych nagraniach telewizyjnych – m.in. cyklu według scenariusza i pod dyrekcją Henryka Czyża „Nie taki diabeł straszny”, także nagrania muzyki do bardzo licznych polskich filmów fabularnych i dokumentalnych, począwszy od „Bitwy o Kołobrzeg” pod redakcją Jerzego Bossaka zrealizowanego w 1945 roku w Wytwórni Wojska Polskiego. Niezmienna w jej działalności pozostała jednak wytyczona na samym początku idea istnienia i powzięty cel działalności: budzenie smaku i zamiłowania do poważnej muzyki wśród publiczności przez możliwie doskonałe odtwarzanie najwybitniejszych utworów muzycznych literatury wszechświatowej m.in. poprzez prezentowanie dzieł muzyczny w najznakomitszych wykonaniach z udziałem uznanych artystów solistów, dyrygentów, chórów, także włączanie do repertuaru dzieł polskich kompozytorów oraz popularyzację muzyki wśród najszerszych rzesz odbiorców, zwłaszcza wśród uczącej się młodzieży. Orkiestra była też zawsze tam, gdzie działy się rzeczy ważne i dla łódzkiego środowiska znaczące, jej członków więc nie zabrakło m.in. w wielkim zrywie patriotycznym – pochodzie, który przemaszerował ulicami Łodzi w maju 1916 roku, zorganizowanym dla uczczenia rocznicy Konstytucji 3-maja, włączyła się w ogólnonarodowe obchody stuletniej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki w 1917 roku, uczestniczyła w przebiegu uroczystości sienkiewiczowskich w Łodzi w 1924 roku, z okazji ogólnokrajowych uroczystości chopinowskich – w 1932 czy w 1949 roku itd., itd. Dzieje orkiestry obfitowały w spektakularne, artystyczne sukcesy, w których tle toczyła się niejednokrotnie dramatyczna walka o finansowe przetrwanie, jednak pomimo trudności, w jej artystycznych dziejach nie było sezonu, w którym by zamilkła na stałe i zawsze była widoczna jej wiodąca rola w życiu kulturalnym miasta. Po wyzwoleniu także natychmiast włączyła się czynnie w odbudowę życia kulturalnego miasta, grając już 21 stycznia 1945 roku podczas Manifestacji Patriotycznej zorganizowanej w Hali Sportowej w Łodzi. W uznaniu zasług w rozwój kultury w Polsce, 28 września 1979 roku Państwowa Filharmonia w Łodzi została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski a 20 lutego 2015 roku Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina została uhonorowana Złotym Medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis Historia „Łódzkiej Orkiestry Symfonicznej” – dziś „Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina” jest ważną, chlubną i znaczącą częścią narodowego dorobku kultury stanowiąc niepodważalną część polskiego narodowego dziedzictwa.