Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze


Osoby odpowiedzialne za wprowadzane dane

Tomasz Janczak

Kierownictwo projektu.

Anna Jurczyk

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych kadrowych

Annette Pachulec

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych księgowych.

Marek Nowak

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych impresaryjnych.

Powrót