Pierwszy oficjalny koncert symfoniczny odbył się 2 marca 1945 r. w częstochowskim Teatrze Miejskim. Wkrótce Orkiestra usamodzielniła się i otrzymała pierwszą siedzibę przy ulicy Dąbrowskiego 16, która służyła Orkiestrze przez 20 lat. Od 1954 roku podjęto starania o budowę sali koncertowej, ich efektem jest budynek, w którym filharmonicy pracują od 1965 roku do dziś. Po utworzeniu województwa częstochowskiego, w 1976 roku, Orkiestra zyskała rangę Filharmonii. Od tego momentu zwiększyła się liczba koncertów, zróżnicowały się również ich formy, obejmując wszystkie gatunki muzyczne, od dzieł oratoryjno - kantatowych poprzez symfoniczne, popularne i rozrywkowe do koncertów kameralnych i recitali. Od marca 2010 roku Filharmonia Częstochowska była remontowana i rozbudowywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. W listopadzie 2011 roku dyrektorem naczelnym Filharmonii został Ireneusz Kozera, a w lutym następnego roku funkcję dyrektora artystycznego objął Adam Klocek. We wrześniu 2012 roku rozpoczął działalność Chór Filharmonii Częstochowskiej "Collegium Cantorum". 3 października 2012 roku zainaugurowano działalność w gmachu przy ulicy Wilsona po modernizacji. Tego dnia Filharmonia Częstochowska otrzymała oficjalnie imię Bronisława Hubermana. Uroczystość miała miejsce podczas otwarcia VIII Festiwalu Wiolinistycznego im. Bronisława Hubermana. Poza wyżej wymienionym, Filharmonia jest organizatorem Festiwalu Muzycznego Rodziny Bachów, Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego "Hot Jazz Spring" oraz Konkursu Wokalnego im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków.