Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki


Osoby odpowiedzialne za wprowadzane dane

Małgorzata Burda

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych kadrowych

Małgorzata Burda

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych księgowych.

Elżbieta Kulesza-Wójcik

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych impresaryjnych.

Powrót