Sinfonia Varsowia


Osoby odpowiedzialne za wprowadzane dane

Anna Gmitrzuk

Kierownictwo projektu.

Anna Zielińska

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych kadrowych

Anna Gmitrzuk

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych księgowych.

Helena Lenkiewicz

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych impresaryjnych.

Powrót