Rozpoczynając w roku 2016 zadanie pn. "Modele orkiestr polskich", Zrzeszenie Filharmonii Polskich podjęło się utworzenia internetowej bazy danych dotyczących różnych aspektów działalności statutowej i finansowania orkiestr polskich. W ramach projektu powstała oprogramowana baza danych w zakresie statystyki aktywności artystycznej, majątku i zasad finansowania, zatrudnienia oraz wynagradzania, generująca zestawienia za lata 2011-2015 i obejmująca początkowo 24 instytucje, by w 2017 roku nie tylko uzupełnić dane o rok 2016, ale także powiększyć liczbę badanych instytucji do 32.

W porównaniu z zestawieniem z roku poprzedniego bazę danych uzupełniono zatem o kolejne 8 instytucji: Filharmonia Śląska, Filharmonia Opolska, Filharmonia w Szczecinie, Sinfonia Baltica, Filharmonia Zabrzańska, Filharmonia Kameralna w Łomży, AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy oraz Filharmonia Krakowska.