Utworzenie w styczniu 2007 r. Radomskiej Orkiestry Kameralnej jako instytucji kultury było wydarzeniem bez precedensu w historii Radomia. Działające do tej pory w mieście orkiestry: Radomska Orkiestra Kameralna (już od 1928 r.), Radomska Orkiestra Symfoniczna i ponownie Orkiestra Kameralna nigdy nie miały statusu instytucji, były ciałami społecznymi o amatorskim lub półamatorskim charakterze. Warto zauważyć, że od wczesnych lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku aż do 2007 r., nie było w Radomiu nawet takiej, społecznej orkiestry.
Od momentu powstania ROK w lipcu 2007 r. miasto zyskało nowy, prężnie działający ośrodek kultury o znaczeniu ponadregionalnym. Jej dyrektorem naczelnym i artystycznym do sierpnia 2017 roku był Maciej Żółtowski, od września 2017 stanowisko to objęła Natalia Rogińska. Orkiestra składa się z 16 etatowych muzyków stanowiących trzon zespołu. Sezon artystyczny wzbogacony jest organizowanymi przez orkiestrę wydarzeniami specjalnymi, takimi jak Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski Krzysztofa Pendereckiego ARBORETUM czy Akademia Dyrygentów. Orkiestra występowała ze znakomitymi solistami i dyrygentami, m.in. z Kają Danczowską, Krzysztofem Pendereckim, Łukaszem Borowiczem, Jonathanem Brettem, Patrickiem Gallois, Łukaszem Długoszem, Marko Ylonenem i Roberto Traininim. Repertuar zespołu jest niezwykle różnorodny, zawiera zarówno dzieła z kanonu literatury dla orkiestry smyczkowej jak i utwory mniej znane, skrupulatnie odszukiwane i przygotowywane specjalnie dla ciekawej nowinek publiczności. Niezwykła wszechstronność muzyków orkiestry pozwala także na stylowe i historycznie poinformowane interpretacje muzyki barokowej, wczesnych symfonii Haydna i Mozarta. Ważne miejsce w programach ROK zajmuje muzyka XX i XXI wieku. W dorobku fonograficznym orkiestry są już trzy tytuły. W 2009 r. ukazała się pierwsza płyta albumu "Grażyna Bacewicz - works for chamber orchestra". Krążek ten został znakomicie przyjęty przez krytykę i zyskał uznanie światowej prasy fonograficznej: 5 Kamertonów magazynu Diapason, nagroda Excepcional magazynu Scherzo, jak również nominację do International Classical Music Awards. Druga część albumu ukazała się w marcu 2011 roku i szybko zdobyła popularność wśród melomanów. W 2013 roku, podobnie jak poprzednie tytuły nakładem wydawnictwa DUX, ukazała się płyta dedykowana twórczości Krzysztofa Pendereckiego.