Inauguracja pierwszego sezonu artystycznego miała miejsce 28 lipca 1945, jednak historia zespołu sięga roku 1920 i spleciona jest z działalnością Orkiestry Dętej 4 Pułku Piechoty Legionów stacjonującego w Kielcach. Pierwszymi dyrektorami Wojewódzkiej Orkiestry Symfonicznej byli Marian Stroiński, Felicjan Lasota i Karol Anbild, który kierował nią przez ponad trzy dekady – z jego inicjatywy powołano Chór, odbyły się pierwsze edycje festiwalu Świętokrzyskie Dni Muzyki, a instytucja zyskała status filharmonii. Za kadencji Tomasza Szredera siedzibą Orkiestry stało się Kieleckie Centrum Kultury, a kolejny dyrektor, Szymon Kawalla, reaktywował festiwal Świętokrzyskie Dni Muzyki oraz poszerzył repertuar o operę i balet, zacieśniając jednocześnie współpracę z instytucjami kulturalnymi i akademickimi miasta. Obecnie placówką kieruje Jacek Rogala – dzięki jego staraniom w 2012 Filharmonia otrzymała nowoczesną siedzibę wybudowaną w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, co pozwoliło znacząco poszerzyć ofertę artystyczną. Oprócz koncertów symfonicznych Filharmonia organizuje koncerty kameralne i specjalne cykle edukacyjne, transmisje z Metropolitan Opera w Nowym Jorku, projekcje filmowe, wystawy plastyczne i historyczne, konferencje itp.
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Świętokrzyskiej ma na swym koncie występy zagraniczne, m.in. w Niemczech, Włoszech, na Węgrach, w Korei Płd. i w krajach Beneluxu. W ostatnich latach gościła na festiwalach muzycznych, takich jak: Musica Polonica Nova oraz Światowe Dni Muzyki we Wrocławiu, Letni Festiwal im. J. Waldorffa w Radziejowicach, Międzynarodowy Festiwal „Andrzej Nikodemowicz – czas i dźwięk” w Lublinie, Warszawski Festiwal Gitarowy. Ponadto regularnie prezentuje się na festiwalach w regionie: Jeunesses Musicales w Kielcach czy Festiwal im. K. Jamróz w Busku Zdroju. Filharmonia rozbudowała także własny festiwal Świętokrzyskie Dni Muzyki, którego dominantą jest prezentacja muzyki polskiej, niewykonywanej dotąd w Kielcach. Z tym wiążą się liczne premiery nowych dzieł komponowanych na zamówienie instytucji. Orkiestra ma w swym dossier nagrania radiowe, DVD oraz nagrania płytowe, a wśród ostatnich m.in. cykl Album Polski, We Are From Here czy Muzyka na otwarcie.