Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie


Osoby odpowiedzialne za wprowadzane dane

Anna Motyka

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych kadrowych

Katarzyna Choroszy

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych księgowych.

Jolanta Nette-Żukrowska

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych impresaryjnych.

Powrót