Toruńska Orkiestra Symfoniczna


Osoby odpowiedzialne za wprowadzane dane

Karolina Smolarek

Kierownictwo projektu.

Joanna Błaszkiewicz-Lasek

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych kadrowych

Tadeusz Poksiński

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych księgowych.

Karolina Smolarek

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych impresaryjnych.

Powrót