Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego


Osoby odpowiedzialne za wprowadzane dane

Dorota Gałaj

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych kadrowych

Elżbieta Warczak

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych księgowych.

Jan Chęsy

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych impresaryjnych.

Powrót