Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego


Osoby odpowiedzialne za wprowadzane dane

Elżbieta Powalisz

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych kadrowych

Aleksandra Piotrowska

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych księgowych.

Wojciech Kondarewicz

Osoba odpowiedzialna za wprowadzanie danych impresaryjnych.

Powrót