Koncerty organizowane przez instytucje (inne niż wykonywane przez etatowe zespoły artystyczne).

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Statystyka dot. pozostałej działalności artystycznej instytucji - koncerty 2011
Nazwa instytucji koncerty kameralne i recitale audycje umuzykalniające koncerty edukacyjne koncerty gościnnych orkiestr i chórów
Filharmonia Narodowa 24 2 356 51 21
Filharmonia Łódzka 55 955 25 7
Narodowe Forum Muzyki 49 408 23 13
Filharmonia Poznańska 1 695 7 4
Filharmonia Śląska 0 886 20 2
Filharmonia Bałtycka 0 0 11 14
Filharmonia Pomorska 18 1 040 45 29
Filharmonia Opolska 14 89 1 3
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 7 961 0 6
Filharmonia Podkarpacka 19 720 17 20
Filharmonia Gorzowska 2 118 4 4
Filharmonia Szczecin 6 12 0 3
Filharmonia Lubelska 50 15 0 7
Filharmonia Świętokrzyska 8 577 8 6
Filharmonia Dolnośląska 73 873 0 6
Filharmonia Zielonogórska 4 0 20 3
Filharmonia Sudecka 2 607 8 6
Orkiestra Płocka 7 240 69 0
Orkiestra Toruń 91 440 6 5
Filharmonia Koszalińska 0 0 0 0
Sinfonia Baltica 8 6 0 2
Filharmonia Kaliska 12 162 0 5
Filharmonia Zabrze 0 0 0 0
Orkiestra Zamość 2 29 0 2
Orkiestra Radomska 3 0 0 3
Filharmonia Sopot 0 0 2 6
Filharmonia Łomża 0 73 0 6
Filharmonia Częstochowska 1 100 27 3
EOK Elbląg 3 0 2 0
Amadeus 0 0 0 0
AUKSO - - - -
Filharmonia Krakowska - - - -
NOSPR - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - -
OPRW - - - -
Sinfonia Iuventus - - - -
Sinfonia Varsovia - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - -
sumy kolumn 459 11 362 346 186


Statystyka dot. pozostałej działalności artystycznej instytucji - porównanie ilości koncertów
Nazwa instytucji koncerty kameralne i recitale audycje umuzykalniające koncerty edukacyjne koncerty gościnnych orkiestr i chórów
w roku 2011 w roku 2019 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2019 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2019 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2019 różnica + / - w %
Filharmonia Narodowa 24 26 2 8,33 2 356 2 273 -83 -3,52 51 41 -10 -19.61 21 8 -13 -61.9
Filharmonia Łódzka 55 29 -26 -47,27 955 202 -753 -78,85 25 40 15 60 7 1 -6 -85.71
Narodowe Forum Muzyki 49 25 -24 -48,98 408 792 384 94,12 23 39 16 69.57 13 10 -3 -23.08
Filharmonia Poznańska 1 0 -1 -100,00 695 1 355 660 94,96 7 1 -6 -85.71 4 4 0 0
Filharmonia Śląska 0 12 12 100,00 886 1 168 282 31,83 20 89 69 345 2 5 3 150
Filharmonia Bałtycka 0 66 66 100,00 0 29 29 100,00 11 24 13 118.18 14 13 -1 -7.14
Filharmonia Pomorska 18 4 -14 -77,78 1 040 1 219 179 17,21 45 81 36 80 29 4 -25 -86.21
Filharmonia Opolska 14 35 21 150,00 89 58 -31 -34,83 1 156 155 15500 3 1 -2 -66.67
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 7 24 17 242,86 961 931 -30 -3,12 0 16 16 100 6 1 -5 -83.33
Filharmonia Podkarpacka 19 33 14 73,68 720 991 271 37,64 17 20 3 17.65 20 17 -3 -15
Filharmonia Gorzowska 2 9 7 350,00 118 62 -56 -47,46 4 79 75 1875 4 7 3 75
Filharmonia Szczecin 6 - -6 -100,00 12 - -12 -100,00 0 - 0 - 3 - -3 -100
Filharmonia Lubelska 50 21 -29 -58,00 15 64 49 326,67 0 28 28 100 7 19 12 171.43
Filharmonia Świętokrzyska 8 24 16 200,00 577 1 002 425 73,66 8 30 22 275 6 20 14 233.33
Filharmonia Dolnośląska 73 25 -48 -65,75 873 1 030 157 17,98 0 26 26 100 6 8 2 33.33
Filharmonia Zielonogórska 4 15 11 275,00 0 0 0 - 20 13 -7 -35 3 4 1 33.33
Filharmonia Sudecka 2 6 4 200,00 607 683 76 12,52 8 0 -8 -100 6 2 -4 -66.67
Orkiestra Płocka 7 7 0 0 240 274 34 14,17 69 20 -49 -71.01 0 0 0 -
Orkiestra Toruń 91 15 -76 -83,52 440 544 104 23,64 6 28 22 366.67 5 2 -3 -60
Filharmonia Koszalińska 0 108 108 100,00 0 0 0 - 0 0 0 - 0 2 2 100
Sinfonia Baltica 8 0 -8 -100,00 6 0 -6 -100,00 0 0 0 - 2 0 -2 -100
Filharmonia Kaliska 12 6 -6 -50,00 162 175 13 8,02 0 6 6 100 5 4 -1 -20
Filharmonia Zabrze 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
Orkiestra Zamość 2 21 19 950,00 29 48 19 65,52 0 10 10 100 2 2 0 0
Orkiestra Radomska 3 1 -2 -66,67 0 0 0 - 0 0 0 - 3 0 -3 -100
Filharmonia Sopot 0 0 0 - 0 2 2 100,00 2 0 -2 -100 6 0 -6 -100
Filharmonia Łomża 0 0 0 - 73 203 130 178,08 0 0 0 - 6 10 4 66.67
Filharmonia Częstochowska 1 13 12 1 200,00 100 311 211 211,00 27 7 -20 -74.07 3 0 -3 -100
EOK Elbląg 3 - -3 -100,00 0 - 0 - 2 - -2 -100 0 - 0 -
Amadeus 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
AUKSO - 0 0 - - 0 0 - - 10 10 100 - 0 0 -
Filharmonia Krakowska - 21 21 100,00 - 525 525 100,00 - 210 210 100 - 3 3 100
NOSPR - - - - - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - 1 1 100,00 - 0 0 - - 2 2 100 - 0 0 -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 459 547 88 19,17 11 362 13 941 2 579 22,70 346 976 630 182,08 186 147 -39 -20,97