Koncerty organizowane przez instytucje (inne niż wykonywane przez etatowe zespoły artystyczne).

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Statystyka dot. pozostałej działalności artystycznej instytucji - koncerty 2016
Nazwa instytucji koncerty kameralne i recitale audycje umuzykalniające koncerty edukacyjne koncerty gościnnych orkiestr i chórów
Narodowe Forum Muzyki 246 2 092 38 49
Filharmonia Narodowa 22 2 315 56 11
Filharmonia Szczecin 57 62 83 16
Filharmonia Łódzka 21 166 46 0
Filharmonia Krakowska 25 646 74 1
Filharmonia Śląska 15 1 366 104 16
Filharmonia Poznańska 0 1 104 8 1
Filharmonia Pomorska 13 1 262 81 6
Filharmonia Bałtycka 4 0 0 3
Filharmonia Opolska 37 0 311 4
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 28 814 0 3
Filharmonia Częstochowska 27 335 13 3
Filharmonia Świętokrzyska 22 663 5 13
Filharmonia Podkarpacka 31 917 38 21
Filharmonia Lubelska 15 0 45 10
Filharmonia Gorzowska 4 115 26 5
Filharmonia Zielonogórska 15 0 0 7
Filharmonia Sudecka 6 728 0 6
Filharmonia Dolnośląska 55 1 273 0 0
Filharmonia Koszalińska 47 0 0 3
Filharmonia Kaliska 8 0 0 3
Orkiestra Toruń 41 466 2 3
Filharmonia Zabrze 0 0 0 0
Sinfonia Baltica 15 0 0 5
Orkiestra Płocka 1 282 105 0
Orkiestra Zamość 4 29 24 1
EOK Elbląg 44 0 0 5
AUKSO 21 0 0 0
Amadeus 0 0 0 0
Filharmonia Sopot 0 1 1 0
Orkiestra Radomska 1 0 0 1
Filharmonia Łomża 0 101 0 10
NOSPR - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - -
OPRW - - - -
Sinfonia Iuventus - - - -
Sinfonia Varsovia - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - -
sumy kolumn 825 14 737 1 060 206


Statystyka dot. pozostałej działalności artystycznej instytucji - porównanie ilości koncertów
Nazwa instytucji koncerty kameralne i recitale audycje umuzykalniające koncerty edukacyjne koncerty gościnnych orkiestr i chórów
w roku 2016 w roku różnica + / - w % w roku 2016 w roku różnica + / - w % w roku 2016 w roku różnica + / - w % w roku 2016 w roku różnica + / - w %
Narodowe Forum Muzyki 246 - - - 2 092 - - - 38 - - - 49 - - -
Filharmonia Narodowa 22 - - - 2 315 - - - 56 - - - 11 - - -
Filharmonia Szczecin 57 - - - 62 - - - 83 - - - 16 - - -
Filharmonia Łódzka 21 - - - 166 - - - 46 - - - 0 - - -
Filharmonia Krakowska 25 - - - 646 - - - 74 - - - 1 - - -
Filharmonia Śląska 15 - - - 1 366 - - - 104 - - - 16 - - -
Filharmonia Poznańska 0 - - - 1 104 - - - 8 - - - 1 - - -
Filharmonia Pomorska 13 - - - 1 262 - - - 81 - - - 6 - - -
Filharmonia Bałtycka 4 - - - 0 - - - 0 - - - 3 - - -
Filharmonia Opolska 37 - - - 0 - - - 311 - - - 4 - - -
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 28 - - - 814 - - - 0 - - - 3 - - -
Filharmonia Częstochowska 27 - - - 335 - - - 13 - - - 3 - - -
Filharmonia Świętokrzyska 22 - - - 663 - - - 5 - - - 13 - - -
Filharmonia Podkarpacka 31 - - - 917 - - - 38 - - - 21 - - -
Filharmonia Lubelska 15 - - - 0 - - - 45 - - - 10 - - -
Filharmonia Gorzowska 4 - - - 115 - - - 26 - - - 5 - - -
Filharmonia Zielonogórska 15 - - - 0 - - - 0 - - - 7 - - -
Filharmonia Sudecka 6 - - - 728 - - - 0 - - - 6 - - -
Filharmonia Dolnośląska 55 - - - 1 273 - - - 0 - - - 0 - - -
Filharmonia Koszalińska 47 - - - 0 - - - 0 - - - 3 - - -
Filharmonia Kaliska 8 - - - 0 - - - 0 - - - 3 - - -
Orkiestra Toruń 41 - - - 466 - - - 2 - - - 3 - - -
Filharmonia Zabrze 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -
Sinfonia Baltica 15 - - - 0 - - - 0 - - - 5 - - -
Orkiestra Płocka 1 - - - 282 - - - 105 - - - 0 - - -
Orkiestra Zamość 4 - - - 29 - - - 24 - - - 1 - - -
EOK Elbląg 44 - - - 0 - - - 0 - - - 5 - - -
AUKSO 21 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -
Amadeus 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -
Filharmonia Sopot 0 - - - 1 - - - 1 - - - 0 - - -
Orkiestra Radomska 1 - - - 0 - - - 0 - - - 1 - - -
Filharmonia Łomża 0 - - - 101 - - - 0 - - - 10 - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 825 - - 14 737 - - 1 060 - - 206 - -