Koncerty organizowane przez instytucje (inne niż wykonywane przez etatowe zespoły artystyczne).

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Statystyka dot. pozostałej działalności artystycznej instytucji - koncerty 2019
Nazwa instytucji koncerty kameralne i recitale audycje umuzykalniające koncerty edukacyjne koncerty gościnnych orkiestr i chórów
Narodowe Forum Muzyki 25 792 39 10
Filharmonia Narodowa 26 2 273 41 8
Filharmonia Łódzka 29 202 40 1
Filharmonia Krakowska 21 525 210 3
Filharmonia Śląska 12 1 168 89 5
Filharmonia Poznańska 0 1 355 1 4
Filharmonia Pomorska 4 1 219 81 4
Filharmonia Bałtycka 66 29 24 13
Filharmonia Podkarpacka 33 991 20 17
Sinfonia Iuventus 1 0 2 0
Filharmonia Opolska 35 58 156 1
Filharmonia Częstochowska 13 311 7 0
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 24 931 16 1
Filharmonia Świętokrzyska 24 1 002 30 20
Filharmonia Lubelska 21 64 28 19
Filharmonia Gorzowska 9 62 79 7
Filharmonia Zielonogórska 15 0 13 4
Filharmonia Dolnośląska 25 1 030 26 8
Filharmonia Kaliska 6 175 6 4
Filharmonia Sudecka 6 683 0 2
Filharmonia Koszalińska 108 0 0 2
Orkiestra Toruń 15 544 28 2
Filharmonia Zabrze 0 0 0 0
Sinfonia Baltica 0 0 0 0
Orkiestra Zamość 21 48 10 2
Orkiestra Płocka 7 274 20 0
AUKSO 0 0 10 0
Amadeus 0 0 0 0
Filharmonia Łomża 0 203 0 10
EOK Elbląg - - - -
Orkiestra Radomska 1 0 0 0
Filharmonia Sopot 0 2 0 0
Filharmonia Szczecin - - - -
NOSPR - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - -
OPRW - - - -
Sinfonia Varsovia - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - -
sumy kolumn 547 13 941 976 147


Statystyka dot. pozostałej działalności artystycznej instytucji - porównanie ilości koncertów
Nazwa instytucji koncerty kameralne i recitale audycje umuzykalniające koncerty edukacyjne koncerty gościnnych orkiestr i chórów
w roku 2019 w roku różnica + / - w % w roku 2019 w roku różnica + / - w % w roku 2019 w roku różnica + / - w % w roku 2019 w roku różnica + / - w %
Narodowe Forum Muzyki 25 - - - 792 - - - 39 - - - 10 - - -
Filharmonia Narodowa 26 - - - 2 273 - - - 41 - - - 8 - - -
Filharmonia Łódzka 29 - - - 202 - - - 40 - - - 1 - - -
Filharmonia Krakowska 21 - - - 525 - - - 210 - - - 3 - - -
Filharmonia Śląska 12 - - - 1 168 - - - 89 - - - 5 - - -
Filharmonia Poznańska 0 - - - 1 355 - - - 1 - - - 4 - - -
Filharmonia Pomorska 4 - - - 1 219 - - - 81 - - - 4 - - -
Filharmonia Bałtycka 66 - - - 29 - - - 24 - - - 13 - - -
Filharmonia Podkarpacka 33 - - - 991 - - - 20 - - - 17 - - -
Sinfonia Iuventus 1 - - - 0 - - - 2 - - - 0 - - -
Filharmonia Opolska 35 - - - 58 - - - 156 - - - 1 - - -
Filharmonia Częstochowska 13 - - - 311 - - - 7 - - - 0 - - -
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 24 - - - 931 - - - 16 - - - 1 - - -
Filharmonia Świętokrzyska 24 - - - 1 002 - - - 30 - - - 20 - - -
Filharmonia Lubelska 21 - - - 64 - - - 28 - - - 19 - - -
Filharmonia Gorzowska 9 - - - 62 - - - 79 - - - 7 - - -
Filharmonia Zielonogórska 15 - - - 0 - - - 13 - - - 4 - - -
Filharmonia Dolnośląska 25 - - - 1 030 - - - 26 - - - 8 - - -
Filharmonia Kaliska 6 - - - 175 - - - 6 - - - 4 - - -
Filharmonia Sudecka 6 - - - 683 - - - 0 - - - 2 - - -
Filharmonia Koszalińska 108 - - - 0 - - - 0 - - - 2 - - -
Orkiestra Toruń 15 - - - 544 - - - 28 - - - 2 - - -
Filharmonia Zabrze 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -
Sinfonia Baltica 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -
Orkiestra Zamość 21 - - - 48 - - - 10 - - - 2 - - -
Orkiestra Płocka 7 - - - 274 - - - 20 - - - 0 - - -
AUKSO 0 - - - 0 - - - 10 - - - 0 - - -
Amadeus 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -
Filharmonia Łomża 0 - - - 203 - - - 0 - - - 10 - - -
EOK Elbląg - - - - - - - - - - - - - - - -
Orkiestra Radomska 1 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -
Filharmonia Sopot 0 - - - 2 - - - 0 - - - 0 - - -
Filharmonia Szczecin - - - - - - - - - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 547 - - 13 941 - - 976 - - 147 - -