Koncerty organizowane przez instytucje (inne niż wykonywane przez etatowe zespoły artystyczne).

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Statystyka dot. pozostałej działalności artystycznej instytucji - koncerty 2011
Nazwa instytucji koncerty kameralne i recitale audycje umuzykalniające koncerty edukacyjne koncerty gościnnych orkiestr i chórów
Filharmonia Narodowa 24 2 356 51 21
Filharmonia Łódzka 55 955 25 7
Narodowe Forum Muzyki 49 408 23 13
Filharmonia Poznańska 1 695 7 4
Filharmonia Śląska 0 886 20 2
Filharmonia Bałtycka 0 0 11 14
Filharmonia Pomorska 18 1 040 45 29
Filharmonia Opolska 14 89 1 3
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 7 961 0 6
Filharmonia Podkarpacka 19 720 17 20
Filharmonia Gorzowska 2 118 4 4
Filharmonia Szczecin 6 12 0 3
Filharmonia Lubelska 50 15 0 7
Filharmonia Świętokrzyska 8 577 8 6
Filharmonia Dolnośląska 73 873 0 6
Filharmonia Zielonogórska 4 0 20 3
Filharmonia Sudecka 2 607 8 6
Orkiestra Płocka 7 240 69 0
Orkiestra Toruń 91 440 6 5
Filharmonia Koszalińska 0 0 0 0
Sinfonia Baltica 8 6 0 2
Filharmonia Kaliska 12 162 0 5
Filharmonia Zabrze 0 0 0 0
Orkiestra Zamość 2 29 0 2
Orkiestra Radomska 3 0 0 3
Filharmonia Sopot 0 0 2 6
Filharmonia Łomża 0 73 0 6
Filharmonia Częstochowska 1 100 27 3
EOK Elbląg 3 0 2 0
Amadeus 0 0 0 0
AUKSO - - - -
Filharmonia Krakowska - - - -
NOSPR - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - -
OPRW - - - -
Sinfonia Iuventus - - - -
Sinfonia Varsovia - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - -
sumy kolumn 459 11 362 346 186


Statystyka dot. pozostałej działalności artystycznej instytucji - porównanie ilości koncertów
Nazwa instytucji koncerty kameralne i recitale audycje umuzykalniające koncerty edukacyjne koncerty gościnnych orkiestr i chórów
w roku 2011 w roku 2012 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2012 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2012 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2012 różnica + / - w %
Filharmonia Narodowa 24 21 -3 -12,50 2 356 2 383 27 1,15 51 56 5 9.8 21 21 0 0
Filharmonia Łódzka 55 43 -12 -21,82 955 1 103 148 15,50 25 10 -15 -60 7 0 -7 -100
Narodowe Forum Muzyki 49 57 8 16,33 408 432 24 5,88 23 20 -3 -13.04 13 15 2 15.38
Filharmonia Poznańska 1 0 -1 -100,00 695 872 177 25,47 7 8 1 14.29 4 4 0 0
Filharmonia Śląska 0 2 2 100,00 886 1 024 138 15,58 20 23 3 15 2 7 5 250
Filharmonia Bałtycka 0 0 0 - 0 0 0 - 11 19 8 72.73 14 2 -12 -85.71
Filharmonia Pomorska 18 25 7 38,89 1 040 1 104 64 6,15 45 56 11 24.44 29 16 -13 -44.83
Filharmonia Opolska 14 25 11 78,57 89 0 -89 -100,00 1 27 26 2600 3 3 0 0
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 7 25 18 257,14 961 1 014 53 5,52 0 0 0 - 6 13 7 116.67
Filharmonia Podkarpacka 19 35 16 84,21 720 864 144 20,00 17 12 -5 -29.41 20 13 -7 -35
Filharmonia Gorzowska 2 8 6 300,00 118 247 129 109,32 4 8 4 100 4 3 -1 -25
Filharmonia Szczecin 6 3 -3 -50,00 12 9 -3 -25,00 0 0 0 - 3 3 0 0
Filharmonia Lubelska 50 48 -2 -4,00 15 24 9 60,00 0 0 0 - 7 24 17 242.86
Filharmonia Świętokrzyska 8 18 10 125,00 577 551 -26 -4,51 8 13 5 62.5 6 8 2 33.33
Filharmonia Dolnośląska 73 52 -21 -28,77 873 1 051 178 20,39 0 0 0 - 6 8 2 33.33
Filharmonia Zielonogórska 4 3 -1 -25,00 0 0 0 - 20 11 -9 -45 3 3 0 0
Filharmonia Sudecka 2 2 0 0 607 651 44 7,25 8 1 -7 -87.5 6 6 0 0
Orkiestra Płocka 7 8 1 14,29 240 247 7 2,92 69 60 -9 -13.04 0 0 0 -
Orkiestra Toruń 91 12 -79 -86,81 440 440 0 0 6 2 -4 -66.67 5 6 1 20
Filharmonia Koszalińska 0 37 37 100,00 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
Sinfonia Baltica 8 11 3 37,50 6 5 -1 -16,67 0 0 0 - 2 0 -2 -100
Filharmonia Kaliska 12 8 -4 -33,33 162 199 37 22,84 0 0 0 - 5 4 -1 -20
Filharmonia Zabrze 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
Orkiestra Zamość 2 12 10 500,00 29 44 15 51,72 0 0 0 - 2 0 -2 -100
Orkiestra Radomska 3 5 2 66,67 0 0 0 - 0 0 0 - 3 3 0 0
Filharmonia Sopot 0 0 0 - 0 0 0 - 2 1 -1 -50 6 8 2 33.33
Filharmonia Łomża 0 0 0 - 73 70 -3 -4,11 0 0 0 - 6 11 5 83.33
Filharmonia Częstochowska 1 8 7 700,00 100 173 73 73,00 27 23 -4 -14.81 3 7 4 133.33
EOK Elbląg 3 2 -1 -33,33 0 0 0 - 2 3 1 50 0 1 1 100
Amadeus 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
AUKSO - - - - - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - - - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 459 470 11 2,40 11 362 12 507 1 145 10,08 346 353 7 2,02 186 189 3 1,61