Koncerty organizowane przez instytucje (inne niż wykonywane przez etatowe zespoły artystyczne).

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Statystyka dot. pozostałej działalności artystycznej instytucji - koncerty 2011
Nazwa instytucji koncerty kameralne i recitale audycje umuzykalniające koncerty edukacyjne koncerty gościnnych orkiestr i chórów
Filharmonia Narodowa 24 2 356 51 21
Filharmonia Łódzka 55 955 25 7
Narodowe Forum Muzyki 49 408 23 13
Filharmonia Poznańska 1 695 7 4
Filharmonia Śląska 0 886 20 2
Filharmonia Bałtycka 0 0 11 14
Filharmonia Pomorska 18 1 040 45 29
Filharmonia Opolska 14 89 1 3
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 7 961 0 6
Filharmonia Podkarpacka 19 720 17 20
Filharmonia Gorzowska 2 118 4 4
Filharmonia Szczecin 6 12 0 3
Filharmonia Lubelska 50 15 0 7
Filharmonia Świętokrzyska 8 577 8 6
Filharmonia Dolnośląska 73 873 0 6
Filharmonia Zielonogórska 4 0 20 3
Filharmonia Sudecka 2 607 8 6
Orkiestra Płocka 7 240 69 0
Orkiestra Toruń 91 440 6 5
Filharmonia Koszalińska 0 0 0 0
Sinfonia Baltica 8 6 0 2
Filharmonia Kaliska 12 162 0 5
Filharmonia Zabrze 0 0 0 0
Orkiestra Zamość 2 29 0 2
Orkiestra Radomska 3 0 0 3
Filharmonia Sopot 0 0 2 6
Filharmonia Łomża 0 73 0 6
Filharmonia Częstochowska 1 100 27 3
EOK Elbląg 3 0 2 0
Amadeus 0 0 0 0
AUKSO - - - -
Filharmonia Krakowska - - - -
NOSPR - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - -
OPRW - - - -
Sinfonia Iuventus - - - -
Sinfonia Varsovia - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - -
sumy kolumn 459 11 362 346 186


Statystyka dot. pozostałej działalności artystycznej instytucji - porównanie ilości koncertów
Nazwa instytucji koncerty kameralne i recitale audycje umuzykalniające koncerty edukacyjne koncerty gościnnych orkiestr i chórów
w roku 2011 w roku 2018 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2018 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2018 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2018 różnica + / - w %
Filharmonia Narodowa 24 23 -1 -4,17 2 356 2 526 170 7,22 51 55 4 7.84 21 12 -9 -42.86
Filharmonia Łódzka 55 24 -31 -56,36 955 142 -813 -85,13 25 69 44 176 7 0 -7 -100
Narodowe Forum Muzyki 49 46 -3 -6,12 408 799 391 95,83 23 31 8 34.78 13 12 -1 -7.69
Filharmonia Poznańska 1 1 0 0 695 1 406 711 102,30 7 5 -2 -28.57 4 7 3 75
Filharmonia Śląska 0 18 18 100,00 886 1 344 458 51,69 20 89 69 345 2 2 0 0
Filharmonia Bałtycka 0 - 0 - 0 - 0 - 11 - -11 -100 14 - -14 -100
Filharmonia Pomorska 18 10 -8 -44,44 1 040 1 313 273 26,25 45 74 29 64.44 29 23 -6 -20.69
Filharmonia Opolska 14 40 26 185,71 89 59 -30 -33,71 1 246 245 24500 3 4 1 33.33
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 7 42 35 500,00 961 800 -161 -16,75 0 20 20 100 6 8 2 33.33
Filharmonia Podkarpacka 19 32 13 68,42 720 892 172 23,89 17 7 -10 -58.82 20 5 -15 -75
Filharmonia Gorzowska 2 13 11 550,00 118 65 -53 -44,92 4 70 66 1650 4 4 0 0
Filharmonia Szczecin 6 - -6 -100,00 12 - -12 -100,00 0 - 0 - 3 - -3 -100
Filharmonia Lubelska 50 8 -42 -84,00 15 19 4 26,67 0 22 22 100 7 12 5 71.43
Filharmonia Świętokrzyska 8 18 10 125,00 577 971 394 68,28 8 25 17 212.5 6 31 25 416.67
Filharmonia Dolnośląska 73 27 -46 -63,01 873 1 146 273 31,27 0 26 26 100 6 0 -6 -100
Filharmonia Zielonogórska 4 14 10 250,00 0 0 0 - 20 14 -6 -30 3 4 1 33.33
Filharmonia Sudecka 2 9 7 350,00 607 790 183 30,15 8 0 -8 -100 6 2 -4 -66.67
Orkiestra Płocka 7 5 -2 -28,57 240 290 50 20,83 69 20 -49 -71.01 0 1 1 100
Orkiestra Toruń 91 15 -76 -83,52 440 432 -8 -1,82 6 1 -5 -83.33 5 4 -1 -20
Filharmonia Koszalińska 0 197 197 100,00 0 0 0 - 0 0 0 - 0 1 1 100
Sinfonia Baltica 8 0 -8 -100,00 6 0 -6 -100,00 0 0 0 - 2 0 -2 -100
Filharmonia Kaliska 12 12 0 0 162 175 13 8,02 0 5 5 100 5 4 -1 -20
Filharmonia Zabrze 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
Orkiestra Zamość 2 21 19 950,00 29 34 5 17,24 0 9 9 100 2 1 -1 -50
Orkiestra Radomska 3 2 -1 -33,33 0 3 3 100,00 0 0 0 - 3 2 -1 -33.33
Filharmonia Sopot 0 0 0 - 0 2 2 100,00 2 0 -2 -100 6 0 -6 -100
Filharmonia Łomża 0 1 1 100,00 73 133 60 82,19 0 0 0 - 6 2 -4 -66.67
Filharmonia Częstochowska 1 32 31 3 100,00 100 318 218 218,00 27 2 -25 -92.59 3 1 -2 -66.67
EOK Elbląg 3 - -3 -100,00 0 - 0 - 2 - -2 -100 0 - 0 -
Amadeus 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
AUKSO - 0 0 - - 0 0 - - 10 10 100 - 0 0 -
Filharmonia Krakowska - 22 22 100,00 - 660 660 100,00 - 97 97 100 - 6 6 100
NOSPR - - - - - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 459 632 173 37,69 11 362 14 319 2 957 26,03 346 897 551 159,25 186 148 -38 -20,43