Koncerty organizowane przez instytucje (inne niż wykonywane przez etatowe zespoły artystyczne).

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Statystyka dot. pozostałej działalności artystycznej instytucji - koncerty 2011
Nazwa instytucji koncerty kameralne i recitale audycje umuzykalniające koncerty edukacyjne koncerty gościnnych orkiestr i chórów
Filharmonia Narodowa 24 2 356 51 21
Filharmonia Łódzka 55 955 25 7
Narodowe Forum Muzyki 49 408 23 13
Filharmonia Poznańska 1 695 7 4
Filharmonia Śląska 0 886 20 2
Filharmonia Bałtycka 0 0 11 14
Filharmonia Pomorska 18 1 040 45 29
Filharmonia Opolska 14 89 1 3
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 7 961 0 6
Filharmonia Podkarpacka 19 720 17 20
Filharmonia Gorzowska 2 118 4 4
Filharmonia Szczecin 6 12 0 3
Filharmonia Lubelska 50 15 0 7
Filharmonia Świętokrzyska 8 577 8 6
Filharmonia Dolnośląska 73 873 0 6
Filharmonia Zielonogórska 4 0 20 3
Filharmonia Sudecka 2 607 8 6
Orkiestra Płocka 7 240 69 0
Orkiestra Toruń 91 440 6 5
Filharmonia Koszalińska 0 0 0 0
Sinfonia Baltica 8 6 0 2
Filharmonia Kaliska 12 162 0 5
Filharmonia Zabrze 0 0 0 0
Orkiestra Zamość 2 29 0 2
Orkiestra Radomska 3 0 0 3
Filharmonia Sopot 0 0 2 6
Filharmonia Łomża 0 73 0 6
Filharmonia Częstochowska 1 100 27 3
EOK Elbląg 3 0 2 0
Amadeus 0 0 0 0
AUKSO - - - -
Filharmonia Krakowska - - - -
NOSPR - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - -
OPRW - - - -
Sinfonia Iuventus - - - -
Sinfonia Varsovia - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - -
sumy kolumn 459 11 362 346 186


Statystyka dot. pozostałej działalności artystycznej instytucji - porównanie ilości koncertów
Nazwa instytucji koncerty kameralne i recitale audycje umuzykalniające koncerty edukacyjne koncerty gościnnych orkiestr i chórów
w roku 2011 w roku 2014 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2014 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2014 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2014 różnica + / - w %
Filharmonia Narodowa 24 23 -1 -4,17 2 356 2 402 46 1,95 51 65 14 27.45 21 10 -11 -52.38
Filharmonia Łódzka 55 43 -12 -21,82 955 109 -846 -88,59 25 24 -1 -4 7 0 -7 -100
Narodowe Forum Muzyki 49 50 1 2,04 408 554 146 35,78 23 28 5 21.74 13 22 9 69.23
Filharmonia Poznańska 1 0 -1 -100,00 695 1 092 397 57,12 7 7 0 0 4 1 -3 -75
Filharmonia Śląska 0 5 5 100,00 886 1 048 162 18,28 20 55 35 175 2 6 4 200
Filharmonia Bałtycka 0 0 0 - 0 0 0 - 11 19 8 72.73 14 0 -14 -100
Filharmonia Pomorska 18 13 -5 -27,78 1 040 1 247 207 19,90 45 60 15 33.33 29 33 4 13.79
Filharmonia Opolska 14 108 94 671,43 89 0 -89 -100,00 1 249 248 24800 3 7 4 133.33
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 7 28 21 300,00 961 829 -132 -13,74 0 0 0 - 6 17 11 183.33
Filharmonia Podkarpacka 19 24 5 26,32 720 862 142 19,72 17 23 6 35.29 20 14 -6 -30
Filharmonia Gorzowska 2 8 6 300,00 118 60 -58 -49,15 4 47 43 1075 4 4 0 0
Filharmonia Szczecin 6 10 4 66,67 12 67 55 458,33 0 4 4 100 3 5 2 66.67
Filharmonia Lubelska 50 46 -4 -8,00 15 14 -1 -6,67 0 0 0 - 7 18 11 157.14
Filharmonia Świętokrzyska 8 17 9 112,50 577 613 36 6,24 8 17 9 112.5 6 6 0 0
Filharmonia Dolnośląska 73 55 -18 -24,66 873 1 251 378 43,30 0 0 0 - 6 13 7 116.67
Filharmonia Zielonogórska 4 3 -1 -25,00 0 0 0 - 20 9 -11 -55 3 3 0 0
Filharmonia Sudecka 2 10 8 400,00 607 713 106 17,46 8 1 -7 -87.5 6 5 -1 -16.67
Orkiestra Płocka 7 5 -2 -28,57 240 304 64 26,67 69 91 22 31.88 0 0 0 -
Orkiestra Toruń 91 11 -80 -87,91 440 459 19 4,32 6 0 -6 -100 5 5 0 0
Filharmonia Koszalińska 0 11 11 100,00 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
Sinfonia Baltica 8 16 8 100,00 6 0 -6 -100,00 0 0 0 - 2 0 -2 -100
Filharmonia Kaliska 12 8 -4 -33,33 162 157 -5 -3,09 0 0 0 - 5 6 1 20
Filharmonia Zabrze 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
Orkiestra Zamość 2 7 5 250,00 29 41 12 41,38 0 17 17 100 2 3 1 50
Orkiestra Radomska 3 1 -2 -66,67 0 0 0 - 0 3 3 100 3 1 -2 -66.67
Filharmonia Sopot 0 0 0 - 0 0 0 - 2 2 0 0 6 7 1 16.67
Filharmonia Łomża 0 0 0 - 73 84 11 15,07 0 0 0 - 6 5 -1 -16.67
Filharmonia Częstochowska 1 20 19 1 900,00 100 306 206 206,00 27 13 -14 -51.85 3 9 6 200
EOK Elbląg 3 1 -2 -66,67 0 0 0 - 2 0 -2 -100 0 0 0 -
Amadeus 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
AUKSO - - - - - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - - - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 459 523 64 13,94 11 362 12 212 850 7,48 346 734 388 112,14 186 200 14 7,53