Koncerty organizowane przez instytucje (inne niż wykonywane przez etatowe zespoły artystyczne).

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Statystyka dot. pozostałej działalności artystycznej instytucji - koncerty 2012
Nazwa instytucji koncerty kameralne i recitale audycje umuzykalniające koncerty edukacyjne koncerty gościnnych orkiestr i chórów
Filharmonia Narodowa 21 2 383 56 21
Filharmonia Łódzka 43 1 103 10 0
Narodowe Forum Muzyki 57 432 20 15
Filharmonia Śląska 2 1 024 23 7
Filharmonia Poznańska 0 872 8 4
Filharmonia Pomorska 25 1 104 56 16
Filharmonia Bałtycka 0 0 19 2
Filharmonia Opolska 25 0 27 3
Filharmonia Podkarpacka 35 864 12 13
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 25 1 014 0 13
Filharmonia Świętokrzyska 18 551 13 8
Filharmonia Częstochowska 8 173 23 7
Filharmonia Gorzowska 8 247 8 3
Filharmonia Szczecin 3 9 0 3
Filharmonia Lubelska 48 24 0 24
Filharmonia Zielonogórska 3 0 11 3
Filharmonia Dolnośląska 52 1 051 0 8
Filharmonia Sudecka 2 651 1 6
Orkiestra Płocka 8 247 60 0
Filharmonia Koszalińska 37 0 0 0
Filharmonia Kaliska 8 199 0 4
Sinfonia Baltica 11 5 0 0
Orkiestra Toruń 12 440 2 6
Filharmonia Zabrze 0 0 0 0
Orkiestra Zamość 12 44 0 0
Orkiestra Radomska 5 0 0 3
Filharmonia Sopot 0 0 1 8
EOK Elbląg 2 0 3 1
Filharmonia Łomża 0 70 0 11
Amadeus 0 0 0 0
AUKSO - - - -
Filharmonia Krakowska - - - -
NOSPR - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - -
OPRW - - - -
Sinfonia Iuventus - - - -
Sinfonia Varsovia - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - -
sumy kolumn 470 12 507 353 189


Statystyka dot. pozostałej działalności artystycznej instytucji - porównanie ilości koncertów
Nazwa instytucji koncerty kameralne i recitale audycje umuzykalniające koncerty edukacyjne koncerty gościnnych orkiestr i chórów
w roku 2012 w roku różnica + / - w % w roku 2012 w roku różnica + / - w % w roku 2012 w roku różnica + / - w % w roku 2012 w roku różnica + / - w %
Filharmonia Narodowa 21 - - - 2 383 - - - 56 - - - 21 - - -
Filharmonia Łódzka 43 - - - 1 103 - - - 10 - - - 0 - - -
Narodowe Forum Muzyki 57 - - - 432 - - - 20 - - - 15 - - -
Filharmonia Śląska 2 - - - 1 024 - - - 23 - - - 7 - - -
Filharmonia Poznańska 0 - - - 872 - - - 8 - - - 4 - - -
Filharmonia Pomorska 25 - - - 1 104 - - - 56 - - - 16 - - -
Filharmonia Bałtycka 0 - - - 0 - - - 19 - - - 2 - - -
Filharmonia Opolska 25 - - - 0 - - - 27 - - - 3 - - -
Filharmonia Podkarpacka 35 - - - 864 - - - 12 - - - 13 - - -
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 25 - - - 1 014 - - - 0 - - - 13 - - -
Filharmonia Świętokrzyska 18 - - - 551 - - - 13 - - - 8 - - -
Filharmonia Częstochowska 8 - - - 173 - - - 23 - - - 7 - - -
Filharmonia Gorzowska 8 - - - 247 - - - 8 - - - 3 - - -
Filharmonia Szczecin 3 - - - 9 - - - 0 - - - 3 - - -
Filharmonia Lubelska 48 - - - 24 - - - 0 - - - 24 - - -
Filharmonia Zielonogórska 3 - - - 0 - - - 11 - - - 3 - - -
Filharmonia Dolnośląska 52 - - - 1 051 - - - 0 - - - 8 - - -
Filharmonia Sudecka 2 - - - 651 - - - 1 - - - 6 - - -
Orkiestra Płocka 8 - - - 247 - - - 60 - - - 0 - - -
Filharmonia Koszalińska 37 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -
Filharmonia Kaliska 8 - - - 199 - - - 0 - - - 4 - - -
Sinfonia Baltica 11 - - - 5 - - - 0 - - - 0 - - -
Orkiestra Toruń 12 - - - 440 - - - 2 - - - 6 - - -
Filharmonia Zabrze 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -
Orkiestra Zamość 12 - - - 44 - - - 0 - - - 0 - - -
Orkiestra Radomska 5 - - - 0 - - - 0 - - - 3 - - -
Filharmonia Sopot 0 - - - 0 - - - 1 - - - 8 - - -
EOK Elbląg 2 - - - 0 - - - 3 - - - 1 - - -
Filharmonia Łomża 0 - - - 70 - - - 0 - - - 11 - - -
Amadeus 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -
AUKSO - - - - - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - - - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 470 - - 12 507 - - 353 - - 189 - -