Koncerty organizowane przez instytucje (inne niż wykonywane przez etatowe zespoły artystyczne).

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Statystyka dot. pozostałej działalności artystycznej instytucji - koncerty 2013
Nazwa instytucji koncerty kameralne i recitale audycje umuzykalniające koncerty edukacyjne koncerty gościnnych orkiestr i chórów
Filharmonia Narodowa 14 2 395 63 21
Narodowe Forum Muzyki 57 455 21 20
Filharmonia Łódzka 18 1 068 24 5
Filharmonia Śląska 0 1 101 30 0
Filharmonia Poznańska 0 1 014 5 1
Filharmonia Pomorska 13 1 141 50 24
Filharmonia Bałtycka 0 0 20 0
Filharmonia Opolska 30 0 102 11
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 24 833 0 13
Filharmonia Częstochowska 19 320 19 7
Filharmonia Świętokrzyska 18 603 11 26
Filharmonia Gorzowska 6 123 16 4
Filharmonia Szczecin 3 28 17 2
Filharmonia Podkarpacka 36 874 42 11
Filharmonia Lubelska 35 15 0 40
Filharmonia Zielonogórska 4 0 7 2
Filharmonia Dolnośląska 57 1 156 0 13
Filharmonia Sudecka 3 789 1 6
Filharmonia Kaliska 18 172 0 4
Filharmonia Koszalińska 36 0 0 0
Orkiestra Płocka 8 260 71 0
Orkiestra Toruń 11 398 0 5
Sinfonia Baltica 9 0 0 0
Filharmonia Zabrze 0 0 0 0
Orkiestra Zamość 9 32 7 4
EOK Elbląg 4 0 1 0
Orkiestra Radomska 2 0 3 3
Filharmonia Sopot 0 0 2 8
Filharmonia Łomża 0 73 0 8
Amadeus 0 0 0 0
AUKSO - - - -
Filharmonia Krakowska - - - -
NOSPR - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - -
OPRW - - - -
Sinfonia Iuventus - - - -
Sinfonia Varsovia - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - -
sumy kolumn 434 12 850 512 238


Statystyka dot. pozostałej działalności artystycznej instytucji - porównanie ilości koncertów
Nazwa instytucji koncerty kameralne i recitale audycje umuzykalniające koncerty edukacyjne koncerty gościnnych orkiestr i chórów
w roku 2013 w roku różnica + / - w % w roku 2013 w roku różnica + / - w % w roku 2013 w roku różnica + / - w % w roku 2013 w roku różnica + / - w %
Filharmonia Narodowa 14 - - - 2 395 - - - 63 - - - 21 - - -
Narodowe Forum Muzyki 57 - - - 455 - - - 21 - - - 20 - - -
Filharmonia Łódzka 18 - - - 1 068 - - - 24 - - - 5 - - -
Filharmonia Śląska 0 - - - 1 101 - - - 30 - - - 0 - - -
Filharmonia Poznańska 0 - - - 1 014 - - - 5 - - - 1 - - -
Filharmonia Pomorska 13 - - - 1 141 - - - 50 - - - 24 - - -
Filharmonia Bałtycka 0 - - - 0 - - - 20 - - - 0 - - -
Filharmonia Opolska 30 - - - 0 - - - 102 - - - 11 - - -
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 24 - - - 833 - - - 0 - - - 13 - - -
Filharmonia Częstochowska 19 - - - 320 - - - 19 - - - 7 - - -
Filharmonia Świętokrzyska 18 - - - 603 - - - 11 - - - 26 - - -
Filharmonia Gorzowska 6 - - - 123 - - - 16 - - - 4 - - -
Filharmonia Szczecin 3 - - - 28 - - - 17 - - - 2 - - -
Filharmonia Podkarpacka 36 - - - 874 - - - 42 - - - 11 - - -
Filharmonia Lubelska 35 - - - 15 - - - 0 - - - 40 - - -
Filharmonia Zielonogórska 4 - - - 0 - - - 7 - - - 2 - - -
Filharmonia Dolnośląska 57 - - - 1 156 - - - 0 - - - 13 - - -
Filharmonia Sudecka 3 - - - 789 - - - 1 - - - 6 - - -
Filharmonia Kaliska 18 - - - 172 - - - 0 - - - 4 - - -
Filharmonia Koszalińska 36 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -
Orkiestra Płocka 8 - - - 260 - - - 71 - - - 0 - - -
Orkiestra Toruń 11 - - - 398 - - - 0 - - - 5 - - -
Sinfonia Baltica 9 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -
Filharmonia Zabrze 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -
Orkiestra Zamość 9 - - - 32 - - - 7 - - - 4 - - -
EOK Elbląg 4 - - - 0 - - - 1 - - - 0 - - -
Orkiestra Radomska 2 - - - 0 - - - 3 - - - 3 - - -
Filharmonia Sopot 0 - - - 0 - - - 2 - - - 8 - - -
Filharmonia Łomża 0 - - - 73 - - - 0 - - - 8 - - -
Amadeus 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -
AUKSO - - - - - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - - - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 434 - - 12 850 - - 512 - - 238 - -