Koncerty organizowane przez instytucje (inne niż wykonywane przez etatowe zespoły artystyczne).

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Statystyka dot. pozostałej działalności artystycznej instytucji - koncerty 2011
Nazwa instytucji koncerty kameralne i recitale audycje umuzykalniające koncerty edukacyjne koncerty gościnnych orkiestr i chórów
Filharmonia Narodowa 24 2 356 51 21
Filharmonia Łódzka 55 955 25 7
Narodowe Forum Muzyki 49 408 23 13
Filharmonia Poznańska 1 695 7 4
Filharmonia Śląska 0 886 20 2
Filharmonia Bałtycka 0 0 11 14
Filharmonia Pomorska 18 1 040 45 29
Filharmonia Opolska 14 89 1 3
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 7 961 0 6
Filharmonia Podkarpacka 19 720 17 20
Filharmonia Gorzowska 2 118 4 4
Filharmonia Szczecin 6 12 0 3
Filharmonia Lubelska 50 15 0 7
Filharmonia Świętokrzyska 8 577 8 6
Filharmonia Dolnośląska 73 873 0 6
Filharmonia Zielonogórska 4 0 20 3
Filharmonia Sudecka 2 607 8 6
Orkiestra Płocka 7 240 69 0
Orkiestra Toruń 91 440 6 5
Filharmonia Koszalińska 0 0 0 0
Sinfonia Baltica 8 6 0 2
Filharmonia Kaliska 12 162 0 5
Filharmonia Zabrze 0 0 0 0
Orkiestra Zamość 2 29 0 2
Orkiestra Radomska 3 0 0 3
Filharmonia Sopot 0 0 2 6
Filharmonia Łomża 0 73 0 6
Filharmonia Częstochowska 1 100 27 3
EOK Elbląg 3 0 2 0
Amadeus 0 0 0 0
AUKSO - - - -
Filharmonia Krakowska - - - -
NOSPR - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - -
OPRW - - - -
Sinfonia Iuventus - - - -
Sinfonia Varsovia - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - -
sumy kolumn 459 11 362 346 186


Statystyka dot. pozostałej działalności artystycznej instytucji - porównanie ilości koncertów
Nazwa instytucji koncerty kameralne i recitale audycje umuzykalniające koncerty edukacyjne koncerty gościnnych orkiestr i chórów
w roku 2011 w roku różnica + / - w % w roku 2011 w roku różnica + / - w % w roku 2011 w roku różnica + / - w % w roku 2011 w roku różnica + / - w %
Filharmonia Narodowa 24 - - - 2 356 - - - 51 - - - 21 - - -
Filharmonia Łódzka 55 - - - 955 - - - 25 - - - 7 - - -
Narodowe Forum Muzyki 49 - - - 408 - - - 23 - - - 13 - - -
Filharmonia Poznańska 1 - - - 695 - - - 7 - - - 4 - - -
Filharmonia Śląska 0 - - - 886 - - - 20 - - - 2 - - -
Filharmonia Bałtycka 0 - - - 0 - - - 11 - - - 14 - - -
Filharmonia Pomorska 18 - - - 1 040 - - - 45 - - - 29 - - -
Filharmonia Opolska 14 - - - 89 - - - 1 - - - 3 - - -
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 7 - - - 961 - - - 0 - - - 6 - - -
Filharmonia Podkarpacka 19 - - - 720 - - - 17 - - - 20 - - -
Filharmonia Gorzowska 2 - - - 118 - - - 4 - - - 4 - - -
Filharmonia Szczecin 6 - - - 12 - - - 0 - - - 3 - - -
Filharmonia Lubelska 50 - - - 15 - - - 0 - - - 7 - - -
Filharmonia Świętokrzyska 8 - - - 577 - - - 8 - - - 6 - - -
Filharmonia Dolnośląska 73 - - - 873 - - - 0 - - - 6 - - -
Filharmonia Zielonogórska 4 - - - 0 - - - 20 - - - 3 - - -
Filharmonia Sudecka 2 - - - 607 - - - 8 - - - 6 - - -
Orkiestra Płocka 7 - - - 240 - - - 69 - - - 0 - - -
Orkiestra Toruń 91 - - - 440 - - - 6 - - - 5 - - -
Filharmonia Koszalińska 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -
Sinfonia Baltica 8 - - - 6 - - - 0 - - - 2 - - -
Filharmonia Kaliska 12 - - - 162 - - - 0 - - - 5 - - -
Filharmonia Zabrze 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -
Orkiestra Zamość 2 - - - 29 - - - 0 - - - 2 - - -
Orkiestra Radomska 3 - - - 0 - - - 0 - - - 3 - - -
Filharmonia Sopot 0 - - - 0 - - - 2 - - - 6 - - -
Filharmonia Łomża 0 - - - 73 - - - 0 - - - 6 - - -
Filharmonia Częstochowska 1 - - - 100 - - - 27 - - - 3 - - -
EOK Elbląg 3 - - - 0 - - - 2 - - - 0 - - -
Amadeus 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -
AUKSO - - - - - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - - - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 459 - - 11 362 - - 346 - - 186 - -