Koncerty organizowane przez instytucje (inne niż wykonywane przez etatowe zespoły artystyczne).

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Statystyka dot. pozostałej działalności artystycznej instytucji - koncerty 2014
Nazwa instytucji koncerty kameralne i recitale audycje umuzykalniające koncerty edukacyjne koncerty gościnnych orkiestr i chórów
Filharmonia Narodowa 23 2 402 65 10
Narodowe Forum Muzyki 50 554 28 22
Filharmonia Łódzka 43 109 24 0
Filharmonia Śląska 5 1 048 55 6
Filharmonia Poznańska 0 1 092 7 1
Filharmonia Szczecin 10 67 4 5
Filharmonia Pomorska 13 1 247 60 33
Filharmonia Bałtycka 0 0 19 0
Filharmonia Opolska 108 0 249 7
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 28 829 0 17
Filharmonia Częstochowska 20 306 13 9
Filharmonia Podkarpacka 24 862 23 14
Filharmonia Świętokrzyska 17 613 17 6
Filharmonia Gorzowska 8 60 47 4
Filharmonia Lubelska 46 14 0 18
Filharmonia Sudecka 10 713 1 5
Filharmonia Dolnośląska 55 1 251 0 13
Filharmonia Zielonogórska 3 0 9 3
Filharmonia Kaliska 8 157 0 6
Filharmonia Koszalińska 11 0 0 0
Orkiestra Toruń 11 459 0 5
Filharmonia Zabrze 0 0 0 0
Sinfonia Baltica 16 0 0 0
Orkiestra Zamość 7 41 17 3
Orkiestra Płocka 5 304 91 0
EOK Elbląg 1 0 0 0
Orkiestra Radomska 1 0 3 1
Filharmonia Łomża 0 84 0 5
Filharmonia Sopot 0 0 2 7
Amadeus 0 0 0 0
AUKSO - - - -
Filharmonia Krakowska - - - -
NOSPR - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - -
OPRW - - - -
Sinfonia Iuventus - - - -
Sinfonia Varsovia - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - -
sumy kolumn 523 12 212 734 200


Statystyka dot. pozostałej działalności artystycznej instytucji - porównanie ilości koncertów
Nazwa instytucji koncerty kameralne i recitale audycje umuzykalniające koncerty edukacyjne koncerty gościnnych orkiestr i chórów
w roku 2014 w roku różnica + / - w % w roku 2014 w roku różnica + / - w % w roku 2014 w roku różnica + / - w % w roku 2014 w roku różnica + / - w %
Filharmonia Narodowa 23 - - - 2 402 - - - 65 - - - 10 - - -
Narodowe Forum Muzyki 50 - - - 554 - - - 28 - - - 22 - - -
Filharmonia Łódzka 43 - - - 109 - - - 24 - - - 0 - - -
Filharmonia Śląska 5 - - - 1 048 - - - 55 - - - 6 - - -
Filharmonia Poznańska 0 - - - 1 092 - - - 7 - - - 1 - - -
Filharmonia Szczecin 10 - - - 67 - - - 4 - - - 5 - - -
Filharmonia Pomorska 13 - - - 1 247 - - - 60 - - - 33 - - -
Filharmonia Bałtycka 0 - - - 0 - - - 19 - - - 0 - - -
Filharmonia Opolska 108 - - - 0 - - - 249 - - - 7 - - -
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 28 - - - 829 - - - 0 - - - 17 - - -
Filharmonia Częstochowska 20 - - - 306 - - - 13 - - - 9 - - -
Filharmonia Podkarpacka 24 - - - 862 - - - 23 - - - 14 - - -
Filharmonia Świętokrzyska 17 - - - 613 - - - 17 - - - 6 - - -
Filharmonia Gorzowska 8 - - - 60 - - - 47 - - - 4 - - -
Filharmonia Lubelska 46 - - - 14 - - - 0 - - - 18 - - -
Filharmonia Sudecka 10 - - - 713 - - - 1 - - - 5 - - -
Filharmonia Dolnośląska 55 - - - 1 251 - - - 0 - - - 13 - - -
Filharmonia Zielonogórska 3 - - - 0 - - - 9 - - - 3 - - -
Filharmonia Kaliska 8 - - - 157 - - - 0 - - - 6 - - -
Filharmonia Koszalińska 11 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -
Orkiestra Toruń 11 - - - 459 - - - 0 - - - 5 - - -
Filharmonia Zabrze 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -
Sinfonia Baltica 16 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -
Orkiestra Zamość 7 - - - 41 - - - 17 - - - 3 - - -
Orkiestra Płocka 5 - - - 304 - - - 91 - - - 0 - - -
EOK Elbląg 1 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -
Orkiestra Radomska 1 - - - 0 - - - 3 - - - 1 - - -
Filharmonia Łomża 0 - - - 84 - - - 0 - - - 5 - - -
Filharmonia Sopot 0 - - - 0 - - - 2 - - - 7 - - -
Amadeus 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -
AUKSO - - - - - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - - - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 523 - - 12 212 - - 734 - - 200 - -