Koncerty organizowane przez instytucje (inne niż wykonywane przez etatowe zespoły artystyczne).

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Statystyka dot. pozostałej działalności artystycznej instytucji - koncerty 2011
Nazwa instytucji koncerty kameralne i recitale audycje umuzykalniające koncerty edukacyjne koncerty gościnnych orkiestr i chórów
Filharmonia Narodowa 24 2 356 51 21
Filharmonia Łódzka 55 955 25 7
Narodowe Forum Muzyki 49 408 23 13
Filharmonia Poznańska 1 695 7 4
Filharmonia Śląska 0 886 20 2
Filharmonia Bałtycka 0 0 11 14
Filharmonia Pomorska 18 1 040 45 29
Filharmonia Opolska 14 89 1 3
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 7 961 0 6
Filharmonia Podkarpacka 19 720 17 20
Filharmonia Gorzowska 2 118 4 4
Filharmonia Szczecin 6 12 0 3
Filharmonia Lubelska 50 15 0 7
Filharmonia Świętokrzyska 8 577 8 6
Filharmonia Dolnośląska 73 873 0 6
Filharmonia Zielonogórska 4 0 20 3
Filharmonia Sudecka 2 607 8 6
Orkiestra Płocka 7 240 69 0
Orkiestra Toruń 91 440 6 5
Filharmonia Koszalińska 0 0 0 0
Sinfonia Baltica 8 6 0 2
Filharmonia Kaliska 12 162 0 5
Filharmonia Zabrze 0 0 0 0
Orkiestra Zamość 2 29 0 2
Orkiestra Radomska 3 0 0 3
Filharmonia Sopot 0 0 2 6
Filharmonia Łomża 0 73 0 6
Filharmonia Częstochowska 1 100 27 3
EOK Elbląg 3 0 2 0
Amadeus 0 0 0 0
AUKSO - - - -
Filharmonia Krakowska - - - -
NOSPR - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - -
OPRW - - - -
Sinfonia Iuventus - - - -
Sinfonia Varsovia - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - -
sumy kolumn 459 11 362 346 186


Statystyka dot. pozostałej działalności artystycznej instytucji - porównanie ilości koncertów
Nazwa instytucji koncerty kameralne i recitale audycje umuzykalniające koncerty edukacyjne koncerty gościnnych orkiestr i chórów
w roku 2011 w roku 2015 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2015 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2015 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2015 różnica + / - w %
Filharmonia Narodowa 24 28 4 16,67 2 356 2 369 13 0,55 51 61 10 19.61 21 14 -7 -33.33
Filharmonia Łódzka 55 32 -23 -41,82 955 106 -849 -88,90 25 36 11 44 7 0 -7 -100
Narodowe Forum Muzyki 49 99 50 102,04 408 721 313 76,72 23 22 -1 -4.35 13 28 15 115.38
Filharmonia Poznańska 1 1 0 0 695 993 298 42,88 7 7 0 0 4 0 -4 -100
Filharmonia Śląska 0 24 24 100,00 886 432 -454 -51,24 20 85 65 325 2 10 8 400
Filharmonia Bałtycka 0 0 0 - 0 0 0 - 11 22 11 100 14 3 -11 -78.57
Filharmonia Pomorska 18 11 -7 -38,89 1 040 1 064 24 2,31 45 50 5 11.11 29 21 -8 -27.59
Filharmonia Opolska 14 63 49 350,00 89 0 -89 -100,00 1 142 141 14100 3 7 4 133.33
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 7 26 19 271,43 961 742 -219 -22,79 0 0 0 - 6 17 11 183.33
Filharmonia Podkarpacka 19 27 8 42,11 720 902 182 25,28 17 32 15 88.24 20 11 -9 -45
Filharmonia Gorzowska 2 5 3 150,00 118 69 -49 -41,53 4 81 77 1925 4 2 -2 -50
Filharmonia Szczecin 6 20 14 233,33 12 96 84 700,00 0 26 26 100 3 9 6 200
Filharmonia Lubelska 50 51 1 2,00 15 30 15 100,00 0 0 0 - 7 5 -2 -28.57
Filharmonia Świętokrzyska 8 19 11 137,50 577 646 69 11,96 8 13 5 62.5 6 12 6 100
Filharmonia Dolnośląska 73 53 -20 -27,40 873 1 309 436 49,94 0 0 0 - 6 8 2 33.33
Filharmonia Zielonogórska 4 4 0 0 0 0 0 - 20 11 -9 -45 3 2 -1 -33.33
Filharmonia Sudecka 2 7 5 250,00 607 625 18 2,97 8 1 -7 -87.5 6 12 6 100
Orkiestra Płocka 7 1 -6 -85,71 240 296 56 23,33 69 105 36 52.17 0 1 1 100
Orkiestra Toruń 91 9 -82 -90,11 440 424 -16 -3,64 6 0 -6 -100 5 6 1 20
Filharmonia Koszalińska 0 39 39 100,00 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
Sinfonia Baltica 8 14 6 75,00 6 0 -6 -100,00 0 0 0 - 2 0 -2 -100
Filharmonia Kaliska 12 8 -4 -33,33 162 123 -39 -24,07 0 0 0 - 5 6 1 20
Filharmonia Zabrze 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
Orkiestra Zamość 2 5 3 150,00 29 24 -5 -17,24 0 8 8 100 2 0 -2 -100
Orkiestra Radomska 3 2 -1 -33,33 0 0 0 - 0 0 0 - 3 2 -1 -33.33
Filharmonia Sopot 0 0 0 - 0 0 0 - 2 2 0 0 6 2 -4 -66.67
Filharmonia Łomża 0 0 0 - 73 73 0 0 0 0 0 - 6 7 1 16.67
Filharmonia Częstochowska 1 23 22 2 200,00 100 321 221 221,00 27 14 -13 -48.15 3 9 6 200
EOK Elbląg 3 2 -1 -33,33 0 0 0 - 2 4 2 100 0 0 0 -
Amadeus 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
AUKSO - - - - - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - - - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 459 573 114 24,84 11 362 11 365 3 0,03 346 722 376 108,67 186 194 8 4,30