Koncerty organizowane przez instytucje (inne niż wykonywane przez etatowe zespoły artystyczne).

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2019

Statystyka dot. pozostałej działalności artystycznej instytucji - koncerty 2018
Nazwa instytucji koncerty kameralne i recitale audycje umuzykalniające koncerty edukacyjne koncerty gościnnych orkiestr i chórów
Narodowe Forum Muzyki 46 799 31 12
Filharmonia Narodowa 23 2 526 55 12
Filharmonia Łódzka 24 142 69 0
Filharmonia Krakowska 22 660 97 6
Filharmonia Śląska 18 1 344 89 2
Filharmonia Poznańska 1 1 406 5 7
Filharmonia Pomorska 10 1 313 74 23
Filharmonia Podkarpacka 32 892 7 5
Filharmonia Opolska 40 59 246 4
Filharmonia Częstochowska 32 318 2 1
Filharmonia Świętokrzyska 18 971 25 31
Filharmonia Lubelska 8 19 22 12
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 42 800 20 8
Filharmonia Gorzowska 13 65 70 4
Filharmonia Zielonogórska 14 0 14 4
Filharmonia Dolnośląska 27 1 146 26 0
Filharmonia Sudecka 9 790 0 2
Filharmonia Kaliska 12 175 5 4
Filharmonia Koszalińska 197 0 0 1
Orkiestra Toruń 15 432 1 4
Filharmonia Zabrze 0 0 0 0
Sinfonia Baltica 0 0 0 0
Orkiestra Zamość 21 34 9 1
Orkiestra Płocka 5 290 20 1
AUKSO 0 0 10 0
Amadeus 0 0 0 0
EOK Elbląg - - - -
Filharmonia Łomża 1 133 0 2
Orkiestra Radomska 2 3 0 2
Filharmonia Sopot 0 2 0 0
Filharmonia Bałtycka - - - -
Filharmonia Szczecin - - - -
NOSPR - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - -
OPRW - - - -
Sinfonia Iuventus - - - -
Sinfonia Varsovia - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - -
sumy kolumn 632 14 319 897 148


Statystyka dot. pozostałej działalności artystycznej instytucji - porównanie ilości koncertów
Nazwa instytucji koncerty kameralne i recitale audycje umuzykalniające koncerty edukacyjne koncerty gościnnych orkiestr i chórów
w roku 2018 w roku różnica + / - w % w roku 2018 w roku różnica + / - w % w roku 2018 w roku różnica + / - w % w roku 2018 w roku różnica + / - w %
Narodowe Forum Muzyki 46 - - - 799 - - - 31 - - - 12 - - -
Filharmonia Narodowa 23 - - - 2 526 - - - 55 - - - 12 - - -
Filharmonia Łódzka 24 - - - 142 - - - 69 - - - 0 - - -
Filharmonia Krakowska 22 - - - 660 - - - 97 - - - 6 - - -
Filharmonia Śląska 18 - - - 1 344 - - - 89 - - - 2 - - -
Filharmonia Poznańska 1 - - - 1 406 - - - 5 - - - 7 - - -
Filharmonia Pomorska 10 - - - 1 313 - - - 74 - - - 23 - - -
Filharmonia Podkarpacka 32 - - - 892 - - - 7 - - - 5 - - -
Filharmonia Opolska 40 - - - 59 - - - 246 - - - 4 - - -
Filharmonia Częstochowska 32 - - - 318 - - - 2 - - - 1 - - -
Filharmonia Świętokrzyska 18 - - - 971 - - - 25 - - - 31 - - -
Filharmonia Lubelska 8 - - - 19 - - - 22 - - - 12 - - -
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 42 - - - 800 - - - 20 - - - 8 - - -
Filharmonia Gorzowska 13 - - - 65 - - - 70 - - - 4 - - -
Filharmonia Zielonogórska 14 - - - 0 - - - 14 - - - 4 - - -
Filharmonia Dolnośląska 27 - - - 1 146 - - - 26 - - - 0 - - -
Filharmonia Sudecka 9 - - - 790 - - - 0 - - - 2 - - -
Filharmonia Kaliska 12 - - - 175 - - - 5 - - - 4 - - -
Filharmonia Koszalińska 197 - - - 0 - - - 0 - - - 1 - - -
Orkiestra Toruń 15 - - - 432 - - - 1 - - - 4 - - -
Filharmonia Zabrze 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -
Sinfonia Baltica 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -
Orkiestra Zamość 21 - - - 34 - - - 9 - - - 1 - - -
Orkiestra Płocka 5 - - - 290 - - - 20 - - - 1 - - -
AUKSO 0 - - - 0 - - - 10 - - - 0 - - -
Amadeus 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -
EOK Elbląg - - - - - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Łomża 1 - - - 133 - - - 0 - - - 2 - - -
Orkiestra Radomska 2 - - - 3 - - - 0 - - - 2 - - -
Filharmonia Sopot 0 - - - 2 - - - 0 - - - 0 - - -
Filharmonia Bałtycka - - - - - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Szczecin - - - - - - - - - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 632 - - 14 319 - - 897 - - 148 - -