Koncerty organizowane przez instytucje (inne niż wykonywane przez etatowe zespoły artystyczne).

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Statystyka dot. pozostałej działalności artystycznej instytucji - koncerty 2015
Nazwa instytucji koncerty kameralne i recitale audycje umuzykalniające koncerty edukacyjne koncerty gościnnych orkiestr i chórów
Filharmonia Narodowa 28 2 369 61 14
Narodowe Forum Muzyki 99 721 22 28
Filharmonia Szczecin 20 96 26 9
Filharmonia Łódzka 32 106 36 0
Filharmonia Śląska 24 432 85 10
Filharmonia Poznańska 1 993 7 0
Filharmonia Pomorska 11 1 064 50 21
Filharmonia Bałtycka 0 0 22 3
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 26 742 0 17
Filharmonia Opolska 63 0 142 7
Filharmonia Częstochowska 23 321 14 9
Filharmonia Świętokrzyska 19 646 13 12
Filharmonia Podkarpacka 27 902 32 11
Filharmonia Gorzowska 5 69 81 2
Filharmonia Lubelska 51 30 0 5
Filharmonia Zielonogórska 4 0 11 2
Filharmonia Sudecka 7 625 1 12
Filharmonia Dolnośląska 53 1 309 0 8
Filharmonia Koszalińska 39 0 0 0
Filharmonia Kaliska 8 123 0 6
Orkiestra Toruń 9 424 0 6
Filharmonia Zabrze 0 0 0 0
Sinfonia Baltica 14 0 0 0
Orkiestra Płocka 1 296 105 1
Orkiestra Zamość 5 24 8 0
Amadeus 0 0 0 0
EOK Elbląg 2 0 4 0
Orkiestra Radomska 2 0 0 2
Filharmonia Łomża 0 73 0 7
Filharmonia Sopot 0 0 2 2
AUKSO - - - -
Filharmonia Krakowska - - - -
NOSPR - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - -
OPRW - - - -
Sinfonia Iuventus - - - -
Sinfonia Varsovia - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - -
sumy kolumn 573 11 365 722 194


Statystyka dot. pozostałej działalności artystycznej instytucji - porównanie ilości koncertów
Nazwa instytucji koncerty kameralne i recitale audycje umuzykalniające koncerty edukacyjne koncerty gościnnych orkiestr i chórów
w roku 2015 w roku różnica + / - w % w roku 2015 w roku różnica + / - w % w roku 2015 w roku różnica + / - w % w roku 2015 w roku różnica + / - w %
Filharmonia Narodowa 28 - - - 2 369 - - - 61 - - - 14 - - -
Narodowe Forum Muzyki 99 - - - 721 - - - 22 - - - 28 - - -
Filharmonia Szczecin 20 - - - 96 - - - 26 - - - 9 - - -
Filharmonia Łódzka 32 - - - 106 - - - 36 - - - 0 - - -
Filharmonia Śląska 24 - - - 432 - - - 85 - - - 10 - - -
Filharmonia Poznańska 1 - - - 993 - - - 7 - - - 0 - - -
Filharmonia Pomorska 11 - - - 1 064 - - - 50 - - - 21 - - -
Filharmonia Bałtycka 0 - - - 0 - - - 22 - - - 3 - - -
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 26 - - - 742 - - - 0 - - - 17 - - -
Filharmonia Opolska 63 - - - 0 - - - 142 - - - 7 - - -
Filharmonia Częstochowska 23 - - - 321 - - - 14 - - - 9 - - -
Filharmonia Świętokrzyska 19 - - - 646 - - - 13 - - - 12 - - -
Filharmonia Podkarpacka 27 - - - 902 - - - 32 - - - 11 - - -
Filharmonia Gorzowska 5 - - - 69 - - - 81 - - - 2 - - -
Filharmonia Lubelska 51 - - - 30 - - - 0 - - - 5 - - -
Filharmonia Zielonogórska 4 - - - 0 - - - 11 - - - 2 - - -
Filharmonia Sudecka 7 - - - 625 - - - 1 - - - 12 - - -
Filharmonia Dolnośląska 53 - - - 1 309 - - - 0 - - - 8 - - -
Filharmonia Koszalińska 39 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -
Filharmonia Kaliska 8 - - - 123 - - - 0 - - - 6 - - -
Orkiestra Toruń 9 - - - 424 - - - 0 - - - 6 - - -
Filharmonia Zabrze 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -
Sinfonia Baltica 14 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -
Orkiestra Płocka 1 - - - 296 - - - 105 - - - 1 - - -
Orkiestra Zamość 5 - - - 24 - - - 8 - - - 0 - - -
Amadeus 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -
EOK Elbląg 2 - - - 0 - - - 4 - - - 0 - - -
Orkiestra Radomska 2 - - - 0 - - - 0 - - - 2 - - -
Filharmonia Łomża 0 - - - 73 - - - 0 - - - 7 - - -
Filharmonia Sopot 0 - - - 0 - - - 2 - - - 2 - - -
AUKSO - - - - - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - - - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 573 - - 11 365 - - 722 - - 194 - -