Koncerty organizowane przez instytucje (inne niż wykonywane przez etatowe zespoły artystyczne).

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2018 Rok 2019

Statystyka dot. pozostałej działalności artystycznej instytucji - koncerty 2017
Nazwa instytucji koncerty kameralne i recitale audycje umuzykalniające koncerty edukacyjne koncerty gościnnych orkiestr i chórów
Narodowe Forum Muzyki 61 754 20 24
Filharmonia Narodowa 21 2 354 56 8
Filharmonia Śląska 25 1 241 151 1
Filharmonia Łódzka 21 203 36 1
Filharmonia Szczecin 57 62 83 16
Filharmonia Krakowska 18 628 179 2
Filharmonia Poznańska 0 1 321 4 6
Filharmonia Pomorska 4 1 352 67 10
Filharmonia Bałtycka 9 0 0 0
Filharmonia Podkarpacka 17 919 33 5
Filharmonia Opolska 46 65 366 2
Filharmonia Częstochowska 32 331 10 1
Filharmonia Świętokrzyska 14 765 10 9
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 18 826 0 4
Filharmonia Lubelska 11 48 21 16
Filharmonia Zielonogórska 11 0 10 3
Filharmonia Gorzowska 17 69 50 5
Filharmonia Dolnośląska 40 1 343 12 2
Filharmonia Sudecka 11 790 0 1
Filharmonia Kaliska 10 159 6 3
Filharmonia Koszalińska 42 0 0 6
Orkiestra Toruń 15 412 1 7
Filharmonia Zabrze 0 0 0 0
Sinfonia Baltica 13 0 0 0
Orkiestra Zamość 9 44 10 0
Orkiestra Płocka 2 285 32 0
AUKSO 0 0 10 0
EOK Elbląg 27 3 11 4
Orkiestra Radomska 2 0 0 2
Filharmonia Sopot 0 1 1 0
Filharmonia Łomża 0 101 0 11
Amadeus 0 0 0 0
NOSPR - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - -
OPRW - - - -
Sinfonia Iuventus - - - -
Sinfonia Varsovia - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - -
sumy kolumn 553 14 076 1 179 149


Statystyka dot. pozostałej działalności artystycznej instytucji - porównanie ilości koncertów
Nazwa instytucji koncerty kameralne i recitale audycje umuzykalniające koncerty edukacyjne koncerty gościnnych orkiestr i chórów
w roku 2017 w roku różnica + / - w % w roku 2017 w roku różnica + / - w % w roku 2017 w roku różnica + / - w % w roku 2017 w roku różnica + / - w %
Narodowe Forum Muzyki 61 - - - 754 - - - 20 - - - 24 - - -
Filharmonia Narodowa 21 - - - 2 354 - - - 56 - - - 8 - - -
Filharmonia Śląska 25 - - - 1 241 - - - 151 - - - 1 - - -
Filharmonia Łódzka 21 - - - 203 - - - 36 - - - 1 - - -
Filharmonia Szczecin 57 - - - 62 - - - 83 - - - 16 - - -
Filharmonia Krakowska 18 - - - 628 - - - 179 - - - 2 - - -
Filharmonia Poznańska 0 - - - 1 321 - - - 4 - - - 6 - - -
Filharmonia Pomorska 4 - - - 1 352 - - - 67 - - - 10 - - -
Filharmonia Bałtycka 9 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -
Filharmonia Podkarpacka 17 - - - 919 - - - 33 - - - 5 - - -
Filharmonia Opolska 46 - - - 65 - - - 366 - - - 2 - - -
Filharmonia Częstochowska 32 - - - 331 - - - 10 - - - 1 - - -
Filharmonia Świętokrzyska 14 - - - 765 - - - 10 - - - 9 - - -
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 18 - - - 826 - - - 0 - - - 4 - - -
Filharmonia Lubelska 11 - - - 48 - - - 21 - - - 16 - - -
Filharmonia Zielonogórska 11 - - - 0 - - - 10 - - - 3 - - -
Filharmonia Gorzowska 17 - - - 69 - - - 50 - - - 5 - - -
Filharmonia Dolnośląska 40 - - - 1 343 - - - 12 - - - 2 - - -
Filharmonia Sudecka 11 - - - 790 - - - 0 - - - 1 - - -
Filharmonia Kaliska 10 - - - 159 - - - 6 - - - 3 - - -
Filharmonia Koszalińska 42 - - - 0 - - - 0 - - - 6 - - -
Orkiestra Toruń 15 - - - 412 - - - 1 - - - 7 - - -
Filharmonia Zabrze 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -
Sinfonia Baltica 13 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -
Orkiestra Zamość 9 - - - 44 - - - 10 - - - 0 - - -
Orkiestra Płocka 2 - - - 285 - - - 32 - - - 0 - - -
AUKSO 0 - - - 0 - - - 10 - - - 0 - - -
EOK Elbląg 27 - - - 3 - - - 11 - - - 4 - - -
Orkiestra Radomska 2 - - - 0 - - - 0 - - - 2 - - -
Filharmonia Sopot 0 - - - 1 - - - 1 - - - 0 - - -
Filharmonia Łomża 0 - - - 101 - - - 0 - - - 11 - - -
Amadeus 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 553 - - 14 076 - - 1 179 - - 149 - -