Koncerty organizowane przez instytucje (inne niż wykonywane przez etatowe zespoły artystyczne).

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Statystyka dot. pozostałej działalności artystycznej instytucji - koncerty 2011
Nazwa instytucji koncerty kameralne i recitale audycje umuzykalniające koncerty edukacyjne koncerty gościnnych orkiestr i chórów
Filharmonia Narodowa 24 2 356 51 21
Filharmonia Łódzka 55 955 25 7
Narodowe Forum Muzyki 49 408 23 13
Filharmonia Poznańska 1 695 7 4
Filharmonia Śląska 0 886 20 2
Filharmonia Bałtycka 0 0 11 14
Filharmonia Pomorska 18 1 040 45 29
Filharmonia Opolska 14 89 1 3
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 7 961 0 6
Filharmonia Podkarpacka 19 720 17 20
Filharmonia Gorzowska 2 118 4 4
Filharmonia Szczecin 6 12 0 3
Filharmonia Lubelska 50 15 0 7
Filharmonia Świętokrzyska 8 577 8 6
Filharmonia Dolnośląska 73 873 0 6
Filharmonia Zielonogórska 4 0 20 3
Filharmonia Sudecka 2 607 8 6
Orkiestra Płocka 7 240 69 0
Orkiestra Toruń 91 440 6 5
Filharmonia Koszalińska 0 0 0 0
Sinfonia Baltica 8 6 0 2
Filharmonia Kaliska 12 162 0 5
Filharmonia Zabrze 0 0 0 0
Orkiestra Zamość 2 29 0 2
Orkiestra Radomska 3 0 0 3
Filharmonia Sopot 0 0 2 6
Filharmonia Łomża 0 73 0 6
Filharmonia Częstochowska 1 100 27 3
EOK Elbląg 3 0 2 0
Amadeus 0 0 0 0
AUKSO - - - -
Filharmonia Krakowska - - - -
NOSPR - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - -
OPRW - - - -
Sinfonia Iuventus - - - -
Sinfonia Varsovia - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - -
sumy kolumn 459 11 362 346 186


Statystyka dot. pozostałej działalności artystycznej instytucji - porównanie ilości koncertów
Nazwa instytucji koncerty kameralne i recitale audycje umuzykalniające koncerty edukacyjne koncerty gościnnych orkiestr i chórów
w roku 2011 w roku 2016 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2016 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2016 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2016 różnica + / - w %
Filharmonia Narodowa 24 22 -2 -8,33 2 356 2 315 -41 -1,74 51 56 5 9.8 21 11 -10 -47.62
Filharmonia Łódzka 55 21 -34 -61,82 955 166 -789 -82,62 25 46 21 84 7 0 -7 -100
Narodowe Forum Muzyki 49 246 197 402,04 408 2 092 1684 412,75 23 38 15 65.22 13 49 36 276.92
Filharmonia Poznańska 1 0 -1 -100,00 695 1 104 409 58,85 7 8 1 14.29 4 1 -3 -75
Filharmonia Śląska 0 15 15 100,00 886 1 366 480 54,18 20 104 84 420 2 16 14 700
Filharmonia Bałtycka 0 4 4 100,00 0 0 0 - 11 0 -11 -100 14 3 -11 -78.57
Filharmonia Pomorska 18 13 -5 -27,78 1 040 1 262 222 21,35 45 81 36 80 29 6 -23 -79.31
Filharmonia Opolska 14 37 23 164,29 89 0 -89 -100,00 1 311 310 31000 3 4 1 33.33
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 7 28 21 300,00 961 814 -147 -15,30 0 0 0 - 6 3 -3 -50
Filharmonia Podkarpacka 19 31 12 63,16 720 917 197 27,36 17 38 21 123.53 20 21 1 5
Filharmonia Gorzowska 2 4 2 100,00 118 115 -3 -2,54 4 26 22 550 4 5 1 25
Filharmonia Szczecin 6 57 51 850,00 12 62 50 416,67 0 83 83 100 3 16 13 433.33
Filharmonia Lubelska 50 15 -35 -70,00 15 0 -15 -100,00 0 45 45 100 7 10 3 42.86
Filharmonia Świętokrzyska 8 22 14 175,00 577 663 86 14,90 8 5 -3 -37.5 6 13 7 116.67
Filharmonia Dolnośląska 73 55 -18 -24,66 873 1 273 400 45,82 0 0 0 - 6 0 -6 -100
Filharmonia Zielonogórska 4 15 11 275,00 0 0 0 - 20 0 -20 -100 3 7 4 133.33
Filharmonia Sudecka 2 6 4 200,00 607 728 121 19,93 8 0 -8 -100 6 6 0 0
Orkiestra Płocka 7 1 -6 -85,71 240 282 42 17,50 69 105 36 52.17 0 0 0 -
Orkiestra Toruń 91 41 -50 -54,95 440 466 26 5,91 6 2 -4 -66.67 5 3 -2 -40
Filharmonia Koszalińska 0 47 47 100,00 0 0 0 - 0 0 0 - 0 3 3 100
Sinfonia Baltica 8 15 7 87,50 6 0 -6 -100,00 0 0 0 - 2 5 3 150
Filharmonia Kaliska 12 8 -4 -33,33 162 0 -162 -100,00 0 0 0 - 5 3 -2 -40
Filharmonia Zabrze 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
Orkiestra Zamość 2 4 2 100,00 29 29 0 0 0 24 24 100 2 1 -1 -50
Orkiestra Radomska 3 1 -2 -66,67 0 0 0 - 0 0 0 - 3 1 -2 -66.67
Filharmonia Sopot 0 0 0 - 0 1 1 100,00 2 1 -1 -50 6 0 -6 -100
Filharmonia Łomża 0 0 0 - 73 101 28 38,36 0 0 0 - 6 10 4 66.67
Filharmonia Częstochowska 1 27 26 2 600,00 100 335 235 235,00 27 13 -14 -51.85 3 3 0 0
EOK Elbląg 3 44 41 1 366,67 0 0 0 - 2 0 -2 -100 0 5 5 100
Amadeus 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
AUKSO - 21 21 100,00 - 0 0 - - 0 0 - - 0 0 -
Filharmonia Krakowska - 25 25 100,00 - 646 646 100,00 - 74 74 100 - 1 1 100
NOSPR - - - - - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 459 825 366 79,74 11 362 14 737 3 375 29,70 346 1 060 714 206,36 186 206 20 10,75