Koncerty organizowane przez instytucje (inne niż wykonywane przez etatowe zespoły artystyczne).

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Statystyka dot. pozostałej działalności artystycznej instytucji - koncerty 2011
Nazwa instytucji koncerty kameralne i recitale audycje umuzykalniające koncerty edukacyjne koncerty gościnnych orkiestr i chórów
Filharmonia Narodowa 24 2 356 51 21
Filharmonia Łódzka 55 955 25 7
Narodowe Forum Muzyki 49 408 23 13
Filharmonia Poznańska 1 695 7 4
Filharmonia Śląska 0 886 20 2
Filharmonia Bałtycka 0 0 11 14
Filharmonia Pomorska 18 1 040 45 29
Filharmonia Opolska 14 89 1 3
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 7 961 0 6
Filharmonia Podkarpacka 19 720 17 20
Filharmonia Gorzowska 2 118 4 4
Filharmonia Szczecin 6 12 0 3
Filharmonia Lubelska 50 15 0 7
Filharmonia Świętokrzyska 8 577 8 6
Filharmonia Dolnośląska 73 873 0 6
Filharmonia Zielonogórska 4 0 20 3
Filharmonia Sudecka 2 607 8 6
Orkiestra Płocka 7 240 69 0
Orkiestra Toruń 91 440 6 5
Filharmonia Koszalińska 0 0 0 0
Sinfonia Baltica 8 6 0 2
Filharmonia Kaliska 12 162 0 5
Filharmonia Zabrze 0 0 0 0
Orkiestra Zamość 2 29 0 2
Orkiestra Radomska 3 0 0 3
Filharmonia Sopot 0 0 2 6
Filharmonia Łomża 0 73 0 6
Filharmonia Częstochowska 1 100 27 3
EOK Elbląg 3 0 2 0
Amadeus 0 0 0 0
AUKSO - - - -
Filharmonia Krakowska - - - -
NOSPR - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - -
OPRW - - - -
Sinfonia Iuventus - - - -
Sinfonia Varsovia - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - -
sumy kolumn 459 11 362 346 186


Statystyka dot. pozostałej działalności artystycznej instytucji - porównanie ilości koncertów
Nazwa instytucji koncerty kameralne i recitale audycje umuzykalniające koncerty edukacyjne koncerty gościnnych orkiestr i chórów
w roku 2011 w roku 2017 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2017 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2017 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2017 różnica + / - w %
Filharmonia Narodowa 24 21 -3 -12,50 2 356 2 354 -2 -0,08 51 56 5 9.8 21 8 -13 -61.9
Filharmonia Łódzka 55 21 -34 -61,82 955 203 -752 -78,74 25 36 11 44 7 1 -6 -85.71
Narodowe Forum Muzyki 49 61 12 24,49 408 754 346 84,80 23 20 -3 -13.04 13 24 11 84.62
Filharmonia Poznańska 1 0 -1 -100,00 695 1 321 626 90,07 7 4 -3 -42.86 4 6 2 50
Filharmonia Śląska 0 25 25 100,00 886 1 241 355 40,07 20 151 131 655 2 1 -1 -50
Filharmonia Bałtycka 0 9 9 100,00 0 0 0 - 11 0 -11 -100 14 0 -14 -100
Filharmonia Pomorska 18 4 -14 -77,78 1 040 1 352 312 30,00 45 67 22 48.89 29 10 -19 -65.52
Filharmonia Opolska 14 46 32 228,57 89 65 -24 -26,97 1 366 365 36500 3 2 -1 -33.33
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 7 18 11 157,14 961 826 -135 -14,05 0 0 0 - 6 4 -2 -33.33
Filharmonia Podkarpacka 19 17 -2 -10,53 720 919 199 27,64 17 33 16 94.12 20 5 -15 -75
Filharmonia Gorzowska 2 17 15 750,00 118 69 -49 -41,53 4 50 46 1150 4 5 1 25
Filharmonia Szczecin 6 57 51 850,00 12 62 50 416,67 0 83 83 100 3 16 13 433.33
Filharmonia Lubelska 50 11 -39 -78,00 15 48 33 220,00 0 21 21 100 7 16 9 128.57
Filharmonia Świętokrzyska 8 14 6 75,00 577 765 188 32,58 8 10 2 25 6 9 3 50
Filharmonia Dolnośląska 73 40 -33 -45,21 873 1 343 470 53,84 0 12 12 100 6 2 -4 -66.67
Filharmonia Zielonogórska 4 11 7 175,00 0 0 0 - 20 10 -10 -50 3 3 0 0
Filharmonia Sudecka 2 11 9 450,00 607 790 183 30,15 8 0 -8 -100 6 1 -5 -83.33
Orkiestra Płocka 7 2 -5 -71,43 240 285 45 18,75 69 32 -37 -53.62 0 0 0 -
Orkiestra Toruń 91 15 -76 -83,52 440 412 -28 -6,36 6 1 -5 -83.33 5 7 2 40
Filharmonia Koszalińska 0 42 42 100,00 0 0 0 - 0 0 0 - 0 6 6 100
Sinfonia Baltica 8 13 5 62,50 6 0 -6 -100,00 0 0 0 - 2 0 -2 -100
Filharmonia Kaliska 12 10 -2 -16,67 162 159 -3 -1,85 0 6 6 100 5 3 -2 -40
Filharmonia Zabrze 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
Orkiestra Zamość 2 9 7 350,00 29 44 15 51,72 0 10 10 100 2 0 -2 -100
Orkiestra Radomska 3 2 -1 -33,33 0 0 0 - 0 0 0 - 3 2 -1 -33.33
Filharmonia Sopot 0 0 0 - 0 1 1 100,00 2 1 -1 -50 6 0 -6 -100
Filharmonia Łomża 0 0 0 - 73 101 28 38,36 0 0 0 - 6 11 5 83.33
Filharmonia Częstochowska 1 32 31 3 100,00 100 331 231 231,00 27 10 -17 -62.96 3 1 -2 -66.67
EOK Elbląg 3 27 24 800,00 0 3 3 100,00 2 11 9 450 0 4 4 100
Amadeus 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
AUKSO - 0 0 - - 0 0 - - 10 10 100 - 0 0 -
Filharmonia Krakowska - 18 18 100,00 - 628 628 100,00 - 179 179 100 - 2 2 100
NOSPR - - - - - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 459 553 94 20,48 11 362 14 076 2 714 23,89 346 1 179 833 240,75 186 149 -37 -19,89