Koncerty organizowane przez instytucje (inne niż wykonywane przez etatowe zespoły artystyczne).

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Statystyka dot. pozostałej działalności artystycznej instytucji - koncerty 2011
Nazwa instytucji koncerty kameralne i recitale audycje umuzykalniające koncerty edukacyjne koncerty gościnnych orkiestr i chórów
Filharmonia Narodowa 24 2 356 51 21
Filharmonia Łódzka 55 955 25 7
Narodowe Forum Muzyki 49 408 23 13
Filharmonia Poznańska 1 695 7 4
Filharmonia Śląska 0 886 20 2
Filharmonia Bałtycka 0 0 11 14
Filharmonia Pomorska 18 1 040 45 29
Filharmonia Opolska 14 89 1 3
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 7 961 0 6
Filharmonia Podkarpacka 19 720 17 20
Filharmonia Gorzowska 2 118 4 4
Filharmonia Szczecin 6 12 0 3
Filharmonia Lubelska 50 15 0 7
Filharmonia Świętokrzyska 8 577 8 6
Filharmonia Dolnośląska 73 873 0 6
Filharmonia Zielonogórska 4 0 20 3
Filharmonia Sudecka 2 607 8 6
Orkiestra Płocka 7 240 69 0
Orkiestra Toruń 91 440 6 5
Filharmonia Koszalińska 0 0 0 0
Sinfonia Baltica 8 6 0 2
Filharmonia Kaliska 12 162 0 5
Filharmonia Zabrze 0 0 0 0
Orkiestra Zamość 2 29 0 2
Orkiestra Radomska 3 0 0 3
Filharmonia Sopot 0 0 2 6
Filharmonia Łomża 0 73 0 6
Filharmonia Częstochowska 1 100 27 3
EOK Elbląg 3 0 2 0
Amadeus 0 0 0 0
AUKSO - - - -
Filharmonia Krakowska - - - -
NOSPR - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - -
OPRW - - - -
Sinfonia Iuventus - - - -
Sinfonia Varsovia - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - -
sumy kolumn 459 11 362 346 186


Statystyka dot. pozostałej działalności artystycznej instytucji - porównanie ilości koncertów
Nazwa instytucji koncerty kameralne i recitale audycje umuzykalniające koncerty edukacyjne koncerty gościnnych orkiestr i chórów
w roku 2011 w roku 2013 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2013 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2013 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2013 różnica + / - w %
Filharmonia Narodowa 24 14 -10 -41,67 2 356 2 395 39 1,66 51 63 12 23.53 21 21 0 0
Filharmonia Łódzka 55 18 -37 -67,27 955 1 068 113 11,83 25 24 -1 -4 7 5 -2 -28.57
Narodowe Forum Muzyki 49 57 8 16,33 408 455 47 11,52 23 21 -2 -8.7 13 20 7 53.85
Filharmonia Poznańska 1 0 -1 -100,00 695 1 014 319 45,90 7 5 -2 -28.57 4 1 -3 -75
Filharmonia Śląska 0 0 0 - 886 1 101 215 24,27 20 30 10 50 2 0 -2 -100
Filharmonia Bałtycka 0 0 0 - 0 0 0 - 11 20 9 81.82 14 0 -14 -100
Filharmonia Pomorska 18 13 -5 -27,78 1 040 1 141 101 9,71 45 50 5 11.11 29 24 -5 -17.24
Filharmonia Opolska 14 30 16 114,29 89 0 -89 -100,00 1 102 101 10100 3 11 8 266.67
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 7 24 17 242,86 961 833 -128 -13,32 0 0 0 - 6 13 7 116.67
Filharmonia Podkarpacka 19 36 17 89,47 720 874 154 21,39 17 42 25 147.06 20 11 -9 -45
Filharmonia Gorzowska 2 6 4 200,00 118 123 5 4,24 4 16 12 300 4 4 0 0
Filharmonia Szczecin 6 3 -3 -50,00 12 28 16 133,33 0 17 17 100 3 2 -1 -33.33
Filharmonia Lubelska 50 35 -15 -30,00 15 15 0 0 0 0 0 - 7 40 33 471.43
Filharmonia Świętokrzyska 8 18 10 125,00 577 603 26 4,51 8 11 3 37.5 6 26 20 333.33
Filharmonia Dolnośląska 73 57 -16 -21,92 873 1 156 283 32,42 0 0 0 - 6 13 7 116.67
Filharmonia Zielonogórska 4 4 0 0 0 0 0 - 20 7 -13 -65 3 2 -1 -33.33
Filharmonia Sudecka 2 3 1 50,00 607 789 182 29,98 8 1 -7 -87.5 6 6 0 0
Orkiestra Płocka 7 8 1 14,29 240 260 20 8,33 69 71 2 2.9 0 0 0 -
Orkiestra Toruń 91 11 -80 -87,91 440 398 -42 -9,55 6 0 -6 -100 5 5 0 0
Filharmonia Koszalińska 0 36 36 100,00 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
Sinfonia Baltica 8 9 1 12,50 6 0 -6 -100,00 0 0 0 - 2 0 -2 -100
Filharmonia Kaliska 12 18 6 50,00 162 172 10 6,17 0 0 0 - 5 4 -1 -20
Filharmonia Zabrze 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
Orkiestra Zamość 2 9 7 350,00 29 32 3 10,34 0 7 7 100 2 4 2 100
Orkiestra Radomska 3 2 -1 -33,33 0 0 0 - 0 3 3 100 3 3 0 0
Filharmonia Sopot 0 0 0 - 0 0 0 - 2 2 0 0 6 8 2 33.33
Filharmonia Łomża 0 0 0 - 73 73 0 0 0 0 0 - 6 8 2 33.33
Filharmonia Częstochowska 1 19 18 1 800,00 100 320 220 220,00 27 19 -8 -29.63 3 7 4 133.33
EOK Elbląg 3 4 1 33,33 0 0 0 - 2 1 -1 -50 0 0 0 -
Amadeus 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
AUKSO - - - - - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - - - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - - - - - -
OPRW - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 459 434 -25 -5,45 11 362 12 850 1 488 13,10 346 512 166 47,98 186 238 52 27,96