Ilość zamówień kompozytorskich, prawykonań krajowych i światowych oraz ilość i czas trwania utworów kompozytorów polskich.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Muzyka polska, prawykonania, zamówienia kompozytorskie 2011
Nazwa instytucji Ilość zamówień kompozytorskich prawykonania krajowe i światowe wykonania muzyki polskiej
ogółem w tym utwory polskie ilość utworów łączny czas
Filharmonia Narodowa 1 1 1 58 1 140
Filharmonia Łódzka 0 1 1 27 270
Narodowe Forum Muzyki 1 12 0 76 872
Filharmonia Poznańska 1 2 1 24 487
Filharmonia Śląska 0 7 6 141 1 150
Filharmonia Bałtycka 1 1 1 11 173
Filharmonia Pomorska 0 3 2 44 927
Filharmonia Opolska 0 5 2 54 110
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 0 0 0 27 540
Filharmonia Podkarpacka 0 0 0 130 850
Filharmonia Gorzowska 0 0 0 67 0
Filharmonia Szczecin 0 0 0 8 200
Filharmonia Lubelska 4 1 1 88 840
Filharmonia Świętokrzyska 0 5 5 111 752
Filharmonia Dolnośląska 0 0 0 90 855
Filharmonia Zielonogórska 0 0 0 32 520
Filharmonia Sudecka 0 0 0 50 442
Orkiestra Płocka 0 0 0 324 1 550
Orkiestra Toruń 0 0 0 4 140
Filharmonia Koszalińska 0 0 0 167 1 078
Sinfonia Baltica 0 0 0 65 0
Filharmonia Kaliska 0 1 0 47 530
Filharmonia Zabrze 0 2 2 51 189
Orkiestra Zamość 2 2 2 381 1 550
Orkiestra Radomska 1 2 2 33 258
Filharmonia Sopot 0 0 0 7 72
Filharmonia Łomża 0 0 0 112 445
Filharmonia Częstochowska 0 0 0 64 536
EOK Elbląg 0 1 0 62 390
Amadeus 0 0 0 0 0
AUKSO - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - -
NOSPR - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - -
OPR - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - -
sumy kolumn 11 46 26 2 355 16 866


Muzyka polska, prawykonania, zamówienia kompozytorskie - porównanie
Nazwa zespołu Ilość zamówień kompozytorskich Ilość prawykonań Ilość utworów kompozytorów polskich
w roku 2011 w roku 2019 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2019 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2019 różnica + / - w %
Filharmonia Narodowa 1 0 -1 -100,00 1 5 4 400,00 58 102 44 75,86
Filharmonia Łódzka 0 0 0 - 1 0 -1 -100,00 27 42 15 55,56
Narodowe Forum Muzyki 1 4 3 300,00 12 40 28 233,33 76 293 217 285,53
Filharmonia Poznańska 1 1 0 0 2 3 1 50,00 24 36 12 50,00
Filharmonia Śląska 0 3 3 100,00 7 5 -2 -28,57 141 5 -136 -96,45
Filharmonia Bałtycka 1 1 0 0 1 3 2 200,00 11 37 26 236,36
Filharmonia Pomorska 0 19 19 100,00 3 31 28 933,33 44 129 85 193,18
Filharmonia Opolska 0 0 0 - 5 1 -4 -80,00 54 17 -37 -68,52
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 0 0 0 - 0 0 0 - 27 76 49 181,48
Filharmonia Podkarpacka 0 0 0 - 0 1 1 100,00 130 356 226 173,85
Filharmonia Gorzowska 0 1 1 100,00 0 1 1 100,00 67 346 279 416,42
Filharmonia Szczecin 0 - 0 - 0 - 0 - 8 - -8 -100,00
Filharmonia Lubelska 4 0 -4 -100,00 1 16 15 1 500,00 88 670 582 661,36
Filharmonia Świętokrzyska 0 1 1 100,00 5 2 -3 -60,00 111 257 146 131,53
Filharmonia Dolnośląska 0 0 0 - 0 0 0 - 90 285 195 216,67
Filharmonia Zielonogórska 0 0 0 - 0 0 0 - 32 29 -3 -9,38
Filharmonia Sudecka 0 0 0 - 0 0 0 - 50 68 18 36,00
Orkiestra Płocka 0 0 0 - 0 0 0 - 324 340 16 4,94
Orkiestra Toruń 0 1 1 100,00 0 2 2 100,00 4 101 97 2 425,00
Filharmonia Koszalińska 0 1 1 100,00 0 4 4 100,00 167 238 71 42,51
Sinfonia Baltica 0 0 0 - 0 0 0 - 65 42 -23 -35,38
Filharmonia Kaliska 0 0 0 - 1 1 0 0 47 73 26 55,32
Filharmonia Zabrze 0 0 0 - 2 2 0 0 51 43 -8 -15,69
Orkiestra Zamość 2 0 -2 -100,00 2 1 -1 -50,00 381 294 -87 -22,83
Orkiestra Radomska 1 0 -1 -100,00 2 0 -2 -100,00 33 58 25 75,76
Filharmonia Sopot 0 0 0 - 0 1 1 100,00 7 62 55 785,71
Filharmonia Łomża 0 2 2 100,00 0 2 2 100,00 112 203 91 81,25
Filharmonia Częstochowska 0 0 0 - 0 0 0 - 64 253 189 295,31
EOK Elbląg 0 - 0 - 1 - -1 -100,00 62 - -62 -100,00
Amadeus 0 0 0 - 0 1 1 100,00 0 30 30 100,00
AUKSO - 1 1 100,00 - 1 1 100,00 - 57 57 100,00
Filharmonia Krakowska - 1 1 100,00 - 5 5 100,00 - 132 132 100,00
NOSPR - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - -
OPR - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - 0 0 - - 0 0 - - 76 76 100,00
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 11 36 25 227,27 46 128 82 178,26 2 355 4 750 2 395 101,70