Ilość zamówień kompozytorskich, prawykonań krajowych i światowych oraz ilość i czas trwania utworów kompozytorów polskich.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Muzyka polska, prawykonania, zamówienia kompozytorskie 2011
Nazwa instytucji Ilość zamówień kompozytorskich prawykonania krajowe i światowe wykonania muzyki polskiej
ogółem w tym utwory polskie ilość utworów łączny czas
Filharmonia Narodowa 1 1 1 58 1 140
Filharmonia Łódzka 0 1 1 27 270
Narodowe Forum Muzyki 1 12 0 76 872
Filharmonia Poznańska 1 2 1 24 487
Filharmonia Śląska 0 7 6 141 1 150
Filharmonia Bałtycka 1 1 1 11 173
Filharmonia Pomorska 0 3 2 44 927
Filharmonia Opolska 0 5 2 54 110
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 0 0 0 27 540
Filharmonia Podkarpacka 0 0 0 130 850
Filharmonia Gorzowska 0 0 0 67 0
Filharmonia Szczecin 0 0 0 8 200
Filharmonia Lubelska 4 1 1 88 840
Filharmonia Świętokrzyska 0 5 5 111 752
Filharmonia Dolnośląska 0 0 0 90 855
Filharmonia Zielonogórska 0 0 0 32 520
Filharmonia Sudecka 0 0 0 50 442
Orkiestra Płocka 0 0 0 324 1 550
Orkiestra Toruń 0 0 0 4 140
Filharmonia Koszalińska 0 0 0 167 1 078
Sinfonia Baltica 0 0 0 65 0
Filharmonia Kaliska 0 1 0 47 530
Filharmonia Zabrze 0 2 2 51 189
Orkiestra Zamość 2 2 2 381 1 550
Orkiestra Radomska 1 2 2 33 258
Filharmonia Sopot 0 0 0 7 72
Filharmonia Łomża 0 0 0 112 445
Filharmonia Częstochowska 0 0 0 64 536
EOK Elbląg 0 1 0 62 390
Amadeus 0 0 0 0 0
AUKSO - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - -
NOSPR - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - -
OPR - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - -
sumy kolumn 11 46 26 2 355 16 866


Muzyka polska, prawykonania, zamówienia kompozytorskie - porównanie
Nazwa zespołu Ilość zamówień kompozytorskich Ilość prawykonań Ilość utworów kompozytorów polskich
w roku 2011 w roku 2017 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2017 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2017 różnica + / - w %
Filharmonia Narodowa 1 0 -1 -100,00 1 2 1 100,00 58 63 5 8,62
Filharmonia Łódzka 0 0 0 - 1 0 -1 -100,00 27 36 9 33,33
Narodowe Forum Muzyki 1 15 14 1 400,00 12 42 30 250,00 76 184 108 142,11
Filharmonia Poznańska 1 1 0 0 2 1 -1 -50,00 24 31 7 29,17
Filharmonia Śląska 0 0 0 - 7 4 -3 -42,86 141 208 67 47,52
Filharmonia Bałtycka 1 0 -1 -100,00 1 0 -1 -100,00 11 0 -11 -100,00
Filharmonia Pomorska 0 0 0 - 3 1 -2 -66,67 44 45 1 2,27
Filharmonia Opolska 0 0 0 - 5 2 -3 -60,00 54 26 -28 -51,85
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 0 0 0 - 0 0 0 - 27 65 38 140,74
Filharmonia Podkarpacka 0 1 1 100,00 0 2 2 100,00 130 146 16 12,31
Filharmonia Gorzowska 0 1 1 100,00 0 1 1 100,00 67 261 194 289,55
Filharmonia Szczecin 0 4 4 100,00 0 4 4 100,00 8 75 67 837,50
Filharmonia Lubelska 4 0 -4 -100,00 1 1 0 0 88 201 113 128,41
Filharmonia Świętokrzyska 0 2 2 100,00 5 8 3 60,00 111 119 8 7,21
Filharmonia Dolnośląska 0 0 0 - 0 0 0 - 90 85 -5 -5,56
Filharmonia Zielonogórska 0 0 0 - 0 0 0 - 32 35 3 9,38
Filharmonia Sudecka 0 0 0 - 0 0 0 - 50 37 -13 -26,00
Orkiestra Płocka 0 0 0 - 0 0 0 - 324 224 -100 -30,86
Orkiestra Toruń 0 1 1 100,00 0 3 3 100,00 4 92 88 2 200,00
Filharmonia Koszalińska 0 0 0 - 0 1 1 100,00 167 181 14 8,38
Sinfonia Baltica 0 1 1 100,00 0 1 1 100,00 65 91 26 40,00
Filharmonia Kaliska 0 1 1 100,00 1 0 -1 -100,00 47 88 41 87,23
Filharmonia Zabrze 0 0 0 - 2 1 -1 -50,00 51 16 -35 -68,63
Orkiestra Zamość 2 0 -2 -100,00 2 0 -2 -100,00 381 357 -24 -6,30
Orkiestra Radomska 1 1 0 0 2 7 5 250,00 33 53 20 60,61
Filharmonia Sopot 0 0 0 - 0 4 4 100,00 7 49 42 600,00
Filharmonia Łomża 0 2 2 100,00 0 2 2 100,00 112 111 -1 -0,89
Filharmonia Częstochowska 0 1 1 100,00 0 1 1 100,00 64 227 163 254,69
EOK Elbląg 0 1 1 100,00 1 1 0 0 62 95 33 53,23
Amadeus 0 0 0 - 0 2 2 100,00 0 26 26 100,00
AUKSO - 0 0 - - 0 0 - - 70 70 100,00
Filharmonia Krakowska - 0 0 - - 3 3 100,00 - 102 102 100,00
NOSPR - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - -
OPR - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 11 32 21 190,91 46 94 48 104,35 2 355 3 399 1 044 44,33