Ilość zamówień kompozytorskich, prawykonań krajowych i światowych oraz ilość i czas trwania utworów kompozytorów polskich.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Muzyka polska, prawykonania, zamówienia kompozytorskie 2011
Nazwa instytucji Ilość zamówień kompozytorskich prawykonania krajowe i światowe wykonania muzyki polskiej
ogółem w tym utwory polskie ilość utworów łączny czas
Filharmonia Narodowa 1 1 1 58 1 140
Filharmonia Łódzka 0 1 1 27 270
Narodowe Forum Muzyki 1 12 0 76 872
Filharmonia Poznańska 1 2 1 24 487
Filharmonia Śląska 0 7 6 141 1 150
Filharmonia Bałtycka 1 1 1 11 173
Filharmonia Pomorska 0 3 2 44 927
Filharmonia Opolska 0 5 2 54 110
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 0 0 0 27 540
Filharmonia Podkarpacka 0 0 0 130 850
Filharmonia Gorzowska 0 0 0 67 0
Filharmonia Szczecin 0 0 0 8 200
Filharmonia Lubelska 4 1 1 88 840
Filharmonia Świętokrzyska 0 5 5 111 752
Filharmonia Dolnośląska 0 0 0 90 855
Filharmonia Zielonogórska 0 0 0 32 520
Filharmonia Sudecka 0 0 0 50 442
Orkiestra Płocka 0 0 0 324 1 550
Orkiestra Toruń 0 0 0 4 140
Filharmonia Koszalińska 0 0 0 167 1 078
Sinfonia Baltica 0 0 0 65 0
Filharmonia Kaliska 0 1 0 47 530
Filharmonia Zabrze 0 2 2 51 189
Orkiestra Zamość 2 2 2 381 1 550
Orkiestra Radomska 1 2 2 33 258
Filharmonia Sopot 0 0 0 7 72
Filharmonia Łomża 0 0 0 112 445
Filharmonia Częstochowska 0 0 0 64 536
EOK Elbląg 0 1 0 62 390
Amadeus 0 0 0 0 0
AUKSO - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - -
NOSPR - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - -
OPR - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - -
sumy kolumn 11 46 26 2 355 16 866


Muzyka polska, prawykonania, zamówienia kompozytorskie - porównanie
Nazwa zespołu Ilość zamówień kompozytorskich Ilość prawykonań Ilość utworów kompozytorów polskich
w roku 2011 w roku różnica + / - w % w roku 2011 w roku różnica + / - w % w roku 2011 w roku różnica + / - w %
Filharmonia Narodowa 1 - - - 1 - - - 58 - - -
Filharmonia Łódzka 0 - - - 1 - - - 27 - - -
Narodowe Forum Muzyki 1 - - - 12 - - - 76 - - -
Filharmonia Poznańska 1 - - - 2 - - - 24 - - -
Filharmonia Śląska 0 - - - 7 - - - 141 - - -
Filharmonia Bałtycka 1 - - - 1 - - - 11 - - -
Filharmonia Pomorska 0 - - - 3 - - - 44 - - -
Filharmonia Opolska 0 - - - 5 - - - 54 - - -
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 0 - - - 0 - - - 27 - - -
Filharmonia Podkarpacka 0 - - - 0 - - - 130 - - -
Filharmonia Gorzowska 0 - - - 0 - - - 67 - - -
Filharmonia Szczecin 0 - - - 0 - - - 8 - - -
Filharmonia Lubelska 4 - - - 1 - - - 88 - - -
Filharmonia Świętokrzyska 0 - - - 5 - - - 111 - - -
Filharmonia Dolnośląska 0 - - - 0 - - - 90 - - -
Filharmonia Zielonogórska 0 - - - 0 - - - 32 - - -
Filharmonia Sudecka 0 - - - 0 - - - 50 - - -
Orkiestra Płocka 0 - - - 0 - - - 324 - - -
Orkiestra Toruń 0 - - - 0 - - - 4 - - -
Filharmonia Koszalińska 0 - - - 0 - - - 167 - - -
Sinfonia Baltica 0 - - - 0 - - - 65 - - -
Filharmonia Kaliska 0 - - - 1 - - - 47 - - -
Filharmonia Zabrze 0 - - - 2 - - - 51 - - -
Orkiestra Zamość 2 - - - 2 - - - 381 - - -
Orkiestra Radomska 1 - - - 2 - - - 33 - - -
Filharmonia Sopot 0 - - - 0 - - - 7 - - -
Filharmonia Łomża 0 - - - 0 - - - 112 - - -
Filharmonia Częstochowska 0 - - - 0 - - - 64 - - -
EOK Elbląg 0 - - - 1 - - - 62 - - -
Amadeus 0 - - - 0 - - - 0 - - -
AUKSO - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - -
OPR - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 11 - - 46 - - 2 355 - -