Ilość zamówień kompozytorskich, prawykonań krajowych i światowych oraz ilość i czas trwania utworów kompozytorów polskich.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Muzyka polska, prawykonania, zamówienia kompozytorskie 2011
Nazwa instytucji Ilość zamówień kompozytorskich prawykonania krajowe i światowe wykonania muzyki polskiej
ogółem w tym utwory polskie ilość utworów łączny czas
Filharmonia Narodowa 1 1 1 58 1 140
Filharmonia Łódzka 0 1 1 27 270
Narodowe Forum Muzyki 1 12 0 76 872
Filharmonia Poznańska 1 2 1 24 487
Filharmonia Śląska 0 7 6 141 1 150
Filharmonia Bałtycka 1 1 1 11 173
Filharmonia Pomorska 0 3 2 44 927
Filharmonia Opolska 0 5 2 54 110
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 0 0 0 27 540
Filharmonia Podkarpacka 0 0 0 130 850
Filharmonia Gorzowska 0 0 0 67 0
Filharmonia Szczecin 0 0 0 8 200
Filharmonia Lubelska 4 1 1 88 840
Filharmonia Świętokrzyska 0 5 5 111 752
Filharmonia Dolnośląska 0 0 0 90 855
Filharmonia Zielonogórska 0 0 0 32 520
Filharmonia Sudecka 0 0 0 50 442
Orkiestra Płocka 0 0 0 324 1 550
Orkiestra Toruń 0 0 0 4 140
Filharmonia Koszalińska 0 0 0 167 1 078
Sinfonia Baltica 0 0 0 65 0
Filharmonia Kaliska 0 1 0 47 530
Filharmonia Zabrze 0 2 2 51 189
Orkiestra Zamość 2 2 2 381 1 550
Orkiestra Radomska 1 2 2 33 258
Filharmonia Sopot 0 0 0 7 72
Filharmonia Łomża 0 0 0 112 445
Filharmonia Częstochowska 0 0 0 64 536
EOK Elbląg 0 1 0 62 390
Amadeus 0 0 0 0 0
AUKSO - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - -
NOSPR - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - -
OPR - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - -
sumy kolumn 11 46 26 2 355 16 866


Muzyka polska, prawykonania, zamówienia kompozytorskie - porównanie
Nazwa zespołu Ilość zamówień kompozytorskich Ilość prawykonań Ilość utworów kompozytorów polskich
w roku 2011 w roku 2012 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2012 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2012 różnica + / - w %
Filharmonia Narodowa 1 0 -1 -100,00 1 0 -1 -100,00 58 68 10 17,24
Filharmonia Łódzka 0 1 1 100,00 1 7 6 600,00 27 41 14 51,85
Narodowe Forum Muzyki 1 2 1 100,00 12 34 22 183,33 76 145 69 90,79
Filharmonia Poznańska 1 0 -1 -100,00 2 2 0 0 24 28 4 16,67
Filharmonia Śląska 0 2 2 100,00 7 8 1 14,29 141 32 -109 -77,30
Filharmonia Bałtycka 1 0 -1 -100,00 1 0 -1 -100,00 11 7 -4 -36,36
Filharmonia Pomorska 0 0 0 - 3 2 -1 -33,33 44 39 -5 -11,36
Filharmonia Opolska 0 0 0 - 5 5 0 0 54 99 45 83,33
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 0 1 1 100,00 0 0 0 - 27 36 9 33,33
Filharmonia Podkarpacka 0 0 0 - 0 0 0 - 130 176 46 35,38
Filharmonia Gorzowska 0 0 0 - 0 0 0 - 67 118 51 76,12
Filharmonia Szczecin 0 0 0 - 0 0 0 - 8 11 3 37,50
Filharmonia Lubelska 4 0 -4 -100,00 1 2 1 100,00 88 62 -26 -29,55
Filharmonia Świętokrzyska 0 6 6 100,00 5 8 3 60,00 111 92 -19 -17,12
Filharmonia Dolnośląska 0 0 0 - 0 0 0 - 90 57 -33 -36,67
Filharmonia Zielonogórska 0 0 0 - 0 0 0 - 32 40 8 25,00
Filharmonia Sudecka 0 0 0 - 0 2 2 100,00 50 66 16 32,00
Orkiestra Płocka 0 1 1 100,00 0 1 1 100,00 324 403 79 24,38
Orkiestra Toruń 0 1 1 100,00 0 1 1 100,00 4 8 4 100,00
Filharmonia Koszalińska 0 0 0 - 0 1 1 100,00 167 158 -9 -5,39
Sinfonia Baltica 0 0 0 - 0 0 0 - 65 29 -36 -55,38
Filharmonia Kaliska 0 0 0 - 1 4 3 300,00 47 50 3 6,38
Filharmonia Zabrze 0 0 0 - 2 1 -1 -50,00 51 52 1 1,96
Orkiestra Zamość 2 0 -2 -100,00 2 0 -2 -100,00 381 270 -111 -29,13
Orkiestra Radomska 1 1 0 0 2 9 7 350,00 33 22 -11 -33,33
Filharmonia Sopot 0 0 0 - 0 0 0 - 7 6 -1 -14,29
Filharmonia Łomża 0 0 0 - 0 0 0 - 112 169 57 50,89
Filharmonia Częstochowska 0 0 0 - 0 2 2 100,00 64 125 61 95,31
EOK Elbląg 0 0 0 - 1 0 -1 -100,00 62 43 -19 -30,65
Amadeus 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
AUKSO - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - -
OPR - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 11 15 4 36,36 46 89 43 93,48 2 355 2 452 97 4,12