Ilość zamówień kompozytorskich, prawykonań krajowych i światowych oraz ilość i czas trwania utworów kompozytorów polskich.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Muzyka polska, prawykonania, zamówienia kompozytorskie 2011
Nazwa instytucji Ilość zamówień kompozytorskich prawykonania krajowe i światowe wykonania muzyki polskiej
ogółem w tym utwory polskie ilość utworów łączny czas
Filharmonia Narodowa 1 1 1 58 1 140
Filharmonia Łódzka 0 1 1 27 270
Narodowe Forum Muzyki 1 12 0 76 872
Filharmonia Poznańska 1 2 1 24 487
Filharmonia Śląska 0 7 6 141 1 150
Filharmonia Bałtycka 1 1 1 11 173
Filharmonia Pomorska 0 3 2 44 927
Filharmonia Opolska 0 5 2 54 110
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 0 0 0 27 540
Filharmonia Podkarpacka 0 0 0 130 850
Filharmonia Gorzowska 0 0 0 67 0
Filharmonia Szczecin 0 0 0 8 200
Filharmonia Lubelska 4 1 1 88 840
Filharmonia Świętokrzyska 0 5 5 111 752
Filharmonia Dolnośląska 0 0 0 90 855
Filharmonia Zielonogórska 0 0 0 32 520
Filharmonia Sudecka 0 0 0 50 442
Orkiestra Płocka 0 0 0 324 1 550
Orkiestra Toruń 0 0 0 4 140
Filharmonia Koszalińska 0 0 0 167 1 078
Sinfonia Baltica 0 0 0 65 0
Filharmonia Kaliska 0 1 0 47 530
Filharmonia Zabrze 0 2 2 51 189
Orkiestra Zamość 2 2 2 381 1 550
Orkiestra Radomska 1 2 2 33 258
Filharmonia Sopot 0 0 0 7 72
Filharmonia Łomża 0 0 0 112 445
Filharmonia Częstochowska 0 0 0 64 536
EOK Elbląg 0 1 0 62 390
Amadeus 0 0 0 0 0
AUKSO - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - -
NOSPR - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - -
OPR - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - -
sumy kolumn 11 46 26 2 355 16 866


Muzyka polska, prawykonania, zamówienia kompozytorskie - porównanie
Nazwa zespołu Ilość zamówień kompozytorskich Ilość prawykonań Ilość utworów kompozytorów polskich
w roku 2011 w roku 2016 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2016 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2016 różnica + / - w %
Filharmonia Narodowa 1 1 0 0 1 2 1 100,00 58 72 14 24,14
Filharmonia Łódzka 0 3 3 100,00 1 3 2 200,00 27 33 6 22,22
Narodowe Forum Muzyki 1 17 16 1 600,00 12 40 28 233,33 76 220 144 189,47
Filharmonia Poznańska 1 0 -1 -100,00 2 3 1 50,00 24 44 20 83,33
Filharmonia Śląska 0 0 0 - 7 2 -5 -71,43 141 120 -21 -14,89
Filharmonia Bałtycka 1 1 0 0 1 3 2 200,00 11 194 183 1 663,64
Filharmonia Pomorska 0 0 0 - 3 1 -2 -66,67 44 36 -8 -18,18
Filharmonia Opolska 0 0 0 - 5 0 -5 -100,00 54 22 -32 -59,26
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 0 0 0 - 0 0 0 - 27 81 54 200,00
Filharmonia Podkarpacka 0 0 0 - 0 2 2 100,00 130 200 70 53,85
Filharmonia Gorzowska 0 1 1 100,00 0 1 1 100,00 67 198 131 195,52
Filharmonia Szczecin 0 4 4 100,00 0 4 4 100,00 8 75 67 837,50
Filharmonia Lubelska 4 0 -4 -100,00 1 3 2 200,00 88 176 88 100,00
Filharmonia Świętokrzyska 0 1 1 100,00 5 4 -1 -20,00 111 89 -22 -19,82
Filharmonia Dolnośląska 0 0 0 - 0 0 0 - 90 52 -38 -42,22
Filharmonia Zielonogórska 0 0 0 - 0 0 0 - 32 31 -1 -3,13
Filharmonia Sudecka 0 0 0 - 0 0 0 - 50 76 26 52,00
Orkiestra Płocka 0 0 0 - 0 0 0 - 324 160 -164 -50,62
Orkiestra Toruń 0 1 1 100,00 0 2 2 100,00 4 43 39 975,00
Filharmonia Koszalińska 0 0 0 - 0 1 1 100,00 167 197 30 17,96
Sinfonia Baltica 0 0 0 - 0 5 5 100,00 65 69 4 6,15
Filharmonia Kaliska 0 1 1 100,00 1 11 10 1 000,00 47 25 -22 -46,81
Filharmonia Zabrze 0 0 0 - 2 1 -1 -50,00 51 48 -3 -5,88
Orkiestra Zamość 2 1 -1 -50,00 2 1 -1 -50,00 381 318 -63 -16,54
Orkiestra Radomska 1 1 0 0 2 3 1 50,00 33 56 23 69,70
Filharmonia Sopot 0 0 0 - 0 3 3 100,00 7 13 6 85,71
Filharmonia Łomża 0 1 1 100,00 0 1 1 100,00 112 100 -12 -10,71
Filharmonia Częstochowska 0 0 0 - 0 0 0 - 64 137 73 114,06
EOK Elbląg 0 0 0 - 1 0 -1 -100,00 62 46 -16 -25,81
Amadeus 0 0 0 - 0 3 3 100,00 0 16 16 100,00
AUKSO - 0 0 - - 0 0 - - 20 20 100,00
Filharmonia Krakowska - 1 1 100,00 - 3 3 100,00 - 77 77 100,00
NOSPR - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - -
OPR - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 11 34 23 209,09 46 102 56 121,74 2 355 3 044 689 29,26