Ilość zamówień kompozytorskich, prawykonań krajowych i światowych oraz ilość i czas trwania utworów kompozytorów polskich.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Muzyka polska, prawykonania, zamówienia kompozytorskie 2014
Nazwa instytucji Ilość zamówień kompozytorskich prawykonania krajowe i światowe wykonania muzyki polskiej
ogółem w tym utwory polskie ilość utworów łączny czas
Filharmonia Narodowa 1 0 0 65 1 140
Narodowe Forum Muzyki 16 36 28 127 1 702
Filharmonia Łódzka 0 0 0 36 300
Filharmonia Śląska 2 13 11 195 1 330
Filharmonia Poznańska 0 2 2 16 361
Filharmonia Szczecin 2 2 2 57 1 425
Filharmonia Pomorska 0 1 1 40 695
Filharmonia Bałtycka 0 0 0 20 314
Filharmonia Opolska 0 2 1 78 711
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 1 1 1 105 2 100
Filharmonia Częstochowska 0 1 1 207 1 176
Filharmonia Podkarpacka 0 3 2 198 1 210
Filharmonia Świętokrzyska 1 3 3 125 957
Filharmonia Gorzowska 1 3 3 158 1 102
Filharmonia Lubelska 2 5 5 250 1 800
Filharmonia Sudecka 0 2 0 93 415
Filharmonia Dolnośląska 1 1 1 59 1 062
Filharmonia Zielonogórska 0 0 1 18 354
Filharmonia Kaliska 1 2 2 38 950
Filharmonia Koszalińska 0 1 1 163 1 041
Orkiestra Toruń 0 2 2 28 490
Filharmonia Zabrze 0 2 1 65 371
Sinfonia Baltica 0 0 0 64 310
Orkiestra Zamość 0 0 0 411 1 480
Orkiestra Płocka 1 1 0 298 1 600
EOK Elbląg 1 1 1 193 1 100
Orkiestra Radomska 1 7 1 10 117
Filharmonia Łomża 1 1 1 47 299
Filharmonia Sopot 0 0 0 9 114
Amadeus 0 2 2 18 250
AUKSO - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - -
NOSPR - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - -
OPR - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - -
sumy kolumn 32 94 73 3 191 26 276


Muzyka polska, prawykonania, zamówienia kompozytorskie - porównanie
Nazwa zespołu Ilość zamówień kompozytorskich Ilość prawykonań Ilość utworów kompozytorów polskich
w roku 2014 w roku różnica + / - w % w roku 2014 w roku różnica + / - w % w roku 2014 w roku różnica + / - w %
Filharmonia Narodowa 1 - - - 0 - - - 65 - - -
Narodowe Forum Muzyki 16 - - - 36 - - - 127 - - -
Filharmonia Łódzka 0 - - - 0 - - - 36 - - -
Filharmonia Śląska 2 - - - 13 - - - 195 - - -
Filharmonia Poznańska 0 - - - 2 - - - 16 - - -
Filharmonia Szczecin 2 - - - 2 - - - 57 - - -
Filharmonia Pomorska 0 - - - 1 - - - 40 - - -
Filharmonia Bałtycka 0 - - - 0 - - - 20 - - -
Filharmonia Opolska 0 - - - 2 - - - 78 - - -
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 1 - - - 1 - - - 105 - - -
Filharmonia Częstochowska 0 - - - 1 - - - 207 - - -
Filharmonia Podkarpacka 0 - - - 3 - - - 198 - - -
Filharmonia Świętokrzyska 1 - - - 3 - - - 125 - - -
Filharmonia Gorzowska 1 - - - 3 - - - 158 - - -
Filharmonia Lubelska 2 - - - 5 - - - 250 - - -
Filharmonia Sudecka 0 - - - 2 - - - 93 - - -
Filharmonia Dolnośląska 1 - - - 1 - - - 59 - - -
Filharmonia Zielonogórska 0 - - - 0 - - - 18 - - -
Filharmonia Kaliska 1 - - - 2 - - - 38 - - -
Filharmonia Koszalińska 0 - - - 1 - - - 163 - - -
Orkiestra Toruń 0 - - - 2 - - - 28 - - -
Filharmonia Zabrze 0 - - - 2 - - - 65 - - -
Sinfonia Baltica 0 - - - 0 - - - 64 - - -
Orkiestra Zamość 0 - - - 0 - - - 411 - - -
Orkiestra Płocka 1 - - - 1 - - - 298 - - -
EOK Elbląg 1 - - - 1 - - - 193 - - -
Orkiestra Radomska 1 - - - 7 - - - 10 - - -
Filharmonia Łomża 1 - - - 1 - - - 47 - - -
Filharmonia Sopot 0 - - - 0 - - - 9 - - -
Amadeus 0 - - - 2 - - - 18 - - -
AUKSO - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - -
OPR - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 32 - - 94 - - 3 191 - -