Ilość zamówień kompozytorskich, prawykonań krajowych i światowych oraz ilość i czas trwania utworów kompozytorów polskich.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Muzyka polska, prawykonania, zamówienia kompozytorskie 2019
Nazwa instytucji Ilość zamówień kompozytorskich prawykonania krajowe i światowe wykonania muzyki polskiej
ogółem w tym utwory polskie ilość utworów łączny czas
Narodowe Forum Muzyki 4 40 7 293 4 650
Filharmonia Narodowa 0 5 3 102 1 366
Filharmonia Łódzka 0 0 0 42 490
Filharmonia Krakowska 1 5 3 132 1 766
Filharmonia Śląska 3 5 5 5 130
Filharmonia Poznańska 1 3 3 36 707
Filharmonia Pomorska 19 31 31 129 1 225
Filharmonia Bałtycka 1 3 1 37 305
Filharmonia Podkarpacka 0 1 1 356 5 825
Sinfonia Iuventus 0 0 1 76 811
Filharmonia Opolska 0 1 1 17 412
Filharmonia Częstochowska 0 0 0 253 1 324
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 0 0 0 76 420
Filharmonia Świętokrzyska 1 2 2 257 1 686
Filharmonia Lubelska 0 16 16 670 2 583
Filharmonia Gorzowska 1 1 1 346 1 647
Filharmonia Zielonogórska 0 0 0 29 280
Filharmonia Dolnośląska 0 0 0 285 1 181
Filharmonia Kaliska 0 1 1 73 700
Filharmonia Sudecka 0 0 0 68 956
Filharmonia Koszalińska 1 4 4 238 1 573
Orkiestra Toruń 1 2 2 101 948
Filharmonia Zabrze 0 2 2 43 315
Sinfonia Baltica 0 0 0 42 383
Orkiestra Zamość 0 1 1 294 1 029
Orkiestra Płocka 0 0 0 340 1 036
AUKSO 1 1 1 57 520
Amadeus 0 1 1 30 400
Filharmonia Łomża 2 2 2 203 1 009
EOK Elbląg - - - - -
Orkiestra Radomska 0 0 0 58 406
Filharmonia Sopot 0 1 1 62 251
Filharmonia Szczecin - - - - -
NOSPR - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - -
OPR - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - -
sumy kolumn 36 128 90 4 750 36 334


Muzyka polska, prawykonania, zamówienia kompozytorskie - porównanie
Nazwa zespołu Ilość zamówień kompozytorskich Ilość prawykonań Ilość utworów kompozytorów polskich
w roku 2019 w roku różnica + / - w % w roku 2019 w roku różnica + / - w % w roku 2019 w roku różnica + / - w %
Narodowe Forum Muzyki 4 - - - 40 - - - 293 - - -
Filharmonia Narodowa 0 - - - 5 - - - 102 - - -
Filharmonia Łódzka 0 - - - 0 - - - 42 - - -
Filharmonia Krakowska 1 - - - 5 - - - 132 - - -
Filharmonia Śląska 3 - - - 5 - - - 5 - - -
Filharmonia Poznańska 1 - - - 3 - - - 36 - - -
Filharmonia Pomorska 19 - - - 31 - - - 129 - - -
Filharmonia Bałtycka 1 - - - 3 - - - 37 - - -
Filharmonia Podkarpacka 0 - - - 1 - - - 356 - - -
Sinfonia Iuventus 0 - - - 0 - - - 76 - - -
Filharmonia Opolska 0 - - - 1 - - - 17 - - -
Filharmonia Częstochowska 0 - - - 0 - - - 253 - - -
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 0 - - - 0 - - - 76 - - -
Filharmonia Świętokrzyska 1 - - - 2 - - - 257 - - -
Filharmonia Lubelska 0 - - - 16 - - - 670 - - -
Filharmonia Gorzowska 1 - - - 1 - - - 346 - - -
Filharmonia Zielonogórska 0 - - - 0 - - - 29 - - -
Filharmonia Dolnośląska 0 - - - 0 - - - 285 - - -
Filharmonia Kaliska 0 - - - 1 - - - 73 - - -
Filharmonia Sudecka 0 - - - 0 - - - 68 - - -
Filharmonia Koszalińska 1 - - - 4 - - - 238 - - -
Orkiestra Toruń 1 - - - 2 - - - 101 - - -
Filharmonia Zabrze 0 - - - 2 - - - 43 - - -
Sinfonia Baltica 0 - - - 0 - - - 42 - - -
Orkiestra Zamość 0 - - - 1 - - - 294 - - -
Orkiestra Płocka 0 - - - 0 - - - 340 - - -
AUKSO 1 - - - 1 - - - 57 - - -
Amadeus 0 - - - 1 - - - 30 - - -
Filharmonia Łomża 2 - - - 2 - - - 203 - - -
EOK Elbląg - - - - - - - - - - - -
Orkiestra Radomska 0 - - - 0 - - - 58 - - -
Filharmonia Sopot 0 - - - 1 - - - 62 - - -
Filharmonia Szczecin - - - - - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - -
OPR - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 36 - - 128 - - 4 750 - -