Ilość zamówień kompozytorskich, prawykonań krajowych i światowych oraz ilość i czas trwania utworów kompozytorów polskich.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Muzyka polska, prawykonania, zamówienia kompozytorskie 2013
Nazwa instytucji Ilość zamówień kompozytorskich prawykonania krajowe i światowe wykonania muzyki polskiej
ogółem w tym utwory polskie ilość utworów łączny czas
Filharmonia Narodowa 1 0 0 91 1 560
Narodowe Forum Muzyki 12 29 13 114 1 414
Filharmonia Łódzka 2 2 2 38 360
Filharmonia Śląska 6 10 8 156 2 520
Filharmonia Poznańska 1 4 4 21 369
Filharmonia Pomorska 0 2 1 34 673
Filharmonia Bałtycka 1 1 1 9 205
Filharmonia Opolska 0 3 1 25 440
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 2 1 1 40 800
Filharmonia Częstochowska 0 1 1 162 1 081
Filharmonia Świętokrzyska 5 7 7 95 794
Filharmonia Gorzowska 1 1 1 115 0
Filharmonia Szczecin 0 0 0 17 425
Filharmonia Podkarpacka 0 0 0 153 971
Filharmonia Lubelska 1 3 3 85 780
Filharmonia Zielonogórska 0 0 0 26 280
Filharmonia Dolnośląska 0 0 0 80 718
Filharmonia Sudecka 0 0 0 60 420
Filharmonia Kaliska 1 1 1 25 530
Filharmonia Koszalińska 0 2 1 191 1 330
Orkiestra Płocka 0 2 2 152 1 165
Orkiestra Toruń 0 3 3 25 485
Sinfonia Baltica 1 1 1 83 315
Filharmonia Zabrze 0 1 1 39 184
Orkiestra Zamość 0 0 0 315 1 277
EOK Elbląg 2 2 2 66 350
Orkiestra Radomska 0 1 0 22 324
Filharmonia Sopot 1 1 1 10 105
Filharmonia Łomża 1 1 1 152 608
Amadeus 0 0 0 0 0
AUKSO - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - -
NOSPR - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - -
OPR - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - -
sumy kolumn 38 79 56 2 401 20 483


Muzyka polska, prawykonania, zamówienia kompozytorskie - porównanie
Nazwa zespołu Ilość zamówień kompozytorskich Ilość prawykonań Ilość utworów kompozytorów polskich
w roku 2013 w roku różnica + / - w % w roku 2013 w roku różnica + / - w % w roku 2013 w roku różnica + / - w %
Filharmonia Narodowa 1 - - - 0 - - - 91 - - -
Narodowe Forum Muzyki 12 - - - 29 - - - 114 - - -
Filharmonia Łódzka 2 - - - 2 - - - 38 - - -
Filharmonia Śląska 6 - - - 10 - - - 156 - - -
Filharmonia Poznańska 1 - - - 4 - - - 21 - - -
Filharmonia Pomorska 0 - - - 2 - - - 34 - - -
Filharmonia Bałtycka 1 - - - 1 - - - 9 - - -
Filharmonia Opolska 0 - - - 3 - - - 25 - - -
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 2 - - - 1 - - - 40 - - -
Filharmonia Częstochowska 0 - - - 1 - - - 162 - - -
Filharmonia Świętokrzyska 5 - - - 7 - - - 95 - - -
Filharmonia Gorzowska 1 - - - 1 - - - 115 - - -
Filharmonia Szczecin 0 - - - 0 - - - 17 - - -
Filharmonia Podkarpacka 0 - - - 0 - - - 153 - - -
Filharmonia Lubelska 1 - - - 3 - - - 85 - - -
Filharmonia Zielonogórska 0 - - - 0 - - - 26 - - -
Filharmonia Dolnośląska 0 - - - 0 - - - 80 - - -
Filharmonia Sudecka 0 - - - 0 - - - 60 - - -
Filharmonia Kaliska 1 - - - 1 - - - 25 - - -
Filharmonia Koszalińska 0 - - - 2 - - - 191 - - -
Orkiestra Płocka 0 - - - 2 - - - 152 - - -
Orkiestra Toruń 0 - - - 3 - - - 25 - - -
Sinfonia Baltica 1 - - - 1 - - - 83 - - -
Filharmonia Zabrze 0 - - - 1 - - - 39 - - -
Orkiestra Zamość 0 - - - 0 - - - 315 - - -
EOK Elbląg 2 - - - 2 - - - 66 - - -
Orkiestra Radomska 0 - - - 1 - - - 22 - - -
Filharmonia Sopot 1 - - - 1 - - - 10 - - -
Filharmonia Łomża 1 - - - 1 - - - 152 - - -
Amadeus 0 - - - 0 - - - 0 - - -
AUKSO - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - -
OPR - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 38 - - 79 - - 2 401 - -