Ilość zamówień kompozytorskich, prawykonań krajowych i światowych oraz ilość i czas trwania utworów kompozytorów polskich.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Muzyka polska, prawykonania, zamówienia kompozytorskie 2016
Nazwa instytucji Ilość zamówień kompozytorskich prawykonania krajowe i światowe wykonania muzyki polskiej
ogółem w tym utwory polskie ilość utworów łączny czas
Narodowe Forum Muzyki 17 40 23 220 2 904
Filharmonia Narodowa 1 2 2 72 1 090
Filharmonia Szczecin 4 4 4 75 1 218
Filharmonia Łódzka 3 3 3 33 350
Filharmonia Krakowska 1 3 2 77 1 639
Filharmonia Śląska 0 2 1 120 1 860
Filharmonia Poznańska 0 3 3 44 1 017
Filharmonia Pomorska 0 1 1 36 550
Filharmonia Bałtycka 1 3 1 194 1 507
Filharmonia Opolska 0 0 0 22 411
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 0 0 0 81 1 620
Filharmonia Częstochowska 0 0 0 137 687
Filharmonia Świętokrzyska 1 4 4 89 890
Filharmonia Podkarpacka 0 2 2 200 1 484
Filharmonia Lubelska 0 3 3 176 1 485
Filharmonia Gorzowska 1 1 1 198 1 195
Filharmonia Zielonogórska 0 0 0 31 495
Filharmonia Sudecka 0 0 0 76 613
Filharmonia Dolnośląska 0 0 0 52 542
Filharmonia Koszalińska 0 1 1 197 1 045
Filharmonia Kaliska 1 11 10 25 375
Orkiestra Toruń 1 2 2 43 416
Filharmonia Zabrze 0 1 1 48 349
Sinfonia Baltica 0 5 5 69 429
Orkiestra Płocka 0 0 0 160 920
Orkiestra Zamość 1 1 1 318 1 200
EOK Elbląg 0 0 0 46 513
AUKSO 0 0 0 20 480
Amadeus 0 3 2 16 265
Filharmonia Sopot 0 3 1 13 183
Orkiestra Radomska 1 3 2 56 410
Filharmonia Łomża 1 1 1 100 438
NOSPR - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - -
OPR - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - -
sumy kolumn 34 102 76 3 044 28 580


Muzyka polska, prawykonania, zamówienia kompozytorskie - porównanie
Nazwa zespołu Ilość zamówień kompozytorskich Ilość prawykonań Ilość utworów kompozytorów polskich
w roku 2016 w roku różnica + / - w % w roku 2016 w roku różnica + / - w % w roku 2016 w roku różnica + / - w %
Narodowe Forum Muzyki 17 - - - 40 - - - 220 - - -
Filharmonia Narodowa 1 - - - 2 - - - 72 - - -
Filharmonia Szczecin 4 - - - 4 - - - 75 - - -
Filharmonia Łódzka 3 - - - 3 - - - 33 - - -
Filharmonia Krakowska 1 - - - 3 - - - 77 - - -
Filharmonia Śląska 0 - - - 2 - - - 120 - - -
Filharmonia Poznańska 0 - - - 3 - - - 44 - - -
Filharmonia Pomorska 0 - - - 1 - - - 36 - - -
Filharmonia Bałtycka 1 - - - 3 - - - 194 - - -
Filharmonia Opolska 0 - - - 0 - - - 22 - - -
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 0 - - - 0 - - - 81 - - -
Filharmonia Częstochowska 0 - - - 0 - - - 137 - - -
Filharmonia Świętokrzyska 1 - - - 4 - - - 89 - - -
Filharmonia Podkarpacka 0 - - - 2 - - - 200 - - -
Filharmonia Lubelska 0 - - - 3 - - - 176 - - -
Filharmonia Gorzowska 1 - - - 1 - - - 198 - - -
Filharmonia Zielonogórska 0 - - - 0 - - - 31 - - -
Filharmonia Sudecka 0 - - - 0 - - - 76 - - -
Filharmonia Dolnośląska 0 - - - 0 - - - 52 - - -
Filharmonia Koszalińska 0 - - - 1 - - - 197 - - -
Filharmonia Kaliska 1 - - - 11 - - - 25 - - -
Orkiestra Toruń 1 - - - 2 - - - 43 - - -
Filharmonia Zabrze 0 - - - 1 - - - 48 - - -
Sinfonia Baltica 0 - - - 5 - - - 69 - - -
Orkiestra Płocka 0 - - - 0 - - - 160 - - -
Orkiestra Zamość 1 - - - 1 - - - 318 - - -
EOK Elbląg 0 - - - 0 - - - 46 - - -
AUKSO 0 - - - 0 - - - 20 - - -
Amadeus 0 - - - 3 - - - 16 - - -
Filharmonia Sopot 0 - - - 3 - - - 13 - - -
Orkiestra Radomska 1 - - - 3 - - - 56 - - -
Filharmonia Łomża 1 - - - 1 - - - 100 - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - -
OPR - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 34 - - 102 - - 3 044 - -