Ilość zamówień kompozytorskich, prawykonań krajowych i światowych oraz ilość i czas trwania utworów kompozytorów polskich.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Muzyka polska, prawykonania, zamówienia kompozytorskie 2011
Nazwa instytucji Ilość zamówień kompozytorskich prawykonania krajowe i światowe wykonania muzyki polskiej
ogółem w tym utwory polskie ilość utworów łączny czas
Filharmonia Narodowa 1 1 1 58 1 140
Filharmonia Łódzka 0 1 1 27 270
Narodowe Forum Muzyki 1 12 0 76 872
Filharmonia Poznańska 1 2 1 24 487
Filharmonia Śląska 0 7 6 141 1 150
Filharmonia Bałtycka 1 1 1 11 173
Filharmonia Pomorska 0 3 2 44 927
Filharmonia Opolska 0 5 2 54 110
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 0 0 0 27 540
Filharmonia Podkarpacka 0 0 0 130 850
Filharmonia Gorzowska 0 0 0 67 0
Filharmonia Szczecin 0 0 0 8 200
Filharmonia Lubelska 4 1 1 88 840
Filharmonia Świętokrzyska 0 5 5 111 752
Filharmonia Dolnośląska 0 0 0 90 855
Filharmonia Zielonogórska 0 0 0 32 520
Filharmonia Sudecka 0 0 0 50 442
Orkiestra Płocka 0 0 0 324 1 550
Orkiestra Toruń 0 0 0 4 140
Filharmonia Koszalińska 0 0 0 167 1 078
Sinfonia Baltica 0 0 0 65 0
Filharmonia Kaliska 0 1 0 47 530
Filharmonia Zabrze 0 2 2 51 189
Orkiestra Zamość 2 2 2 381 1 550
Orkiestra Radomska 1 2 2 33 258
Filharmonia Sopot 0 0 0 7 72
Filharmonia Łomża 0 0 0 112 445
Filharmonia Częstochowska 0 0 0 64 536
EOK Elbląg 0 1 0 62 390
Amadeus 0 0 0 0 0
AUKSO - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - -
NOSPR - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - -
OPR - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - -
sumy kolumn 11 46 26 2 355 16 866


Muzyka polska, prawykonania, zamówienia kompozytorskie - porównanie
Nazwa zespołu Ilość zamówień kompozytorskich Ilość prawykonań Ilość utworów kompozytorów polskich
w roku 2011 w roku 2013 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2013 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2013 różnica + / - w %
Filharmonia Narodowa 1 1 0 0 1 0 -1 -100,00 58 91 33 56,90
Filharmonia Łódzka 0 2 2 100,00 1 2 1 100,00 27 38 11 40,74
Narodowe Forum Muzyki 1 12 11 1 100,00 12 29 17 141,67 76 114 38 50,00
Filharmonia Poznańska 1 1 0 0 2 4 2 100,00 24 21 -3 -12,50
Filharmonia Śląska 0 6 6 100,00 7 10 3 42,86 141 156 15 10,64
Filharmonia Bałtycka 1 1 0 0 1 1 0 0 11 9 -2 -18,18
Filharmonia Pomorska 0 0 0 - 3 2 -1 -33,33 44 34 -10 -22,73
Filharmonia Opolska 0 0 0 - 5 3 -2 -40,00 54 25 -29 -53,70
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 0 2 2 100,00 0 1 1 100,00 27 40 13 48,15
Filharmonia Podkarpacka 0 0 0 - 0 0 0 - 130 153 23 17,69
Filharmonia Gorzowska 0 1 1 100,00 0 1 1 100,00 67 115 48 71,64
Filharmonia Szczecin 0 0 0 - 0 0 0 - 8 17 9 112,50
Filharmonia Lubelska 4 1 -3 -75,00 1 3 2 200,00 88 85 -3 -3,41
Filharmonia Świętokrzyska 0 5 5 100,00 5 7 2 40,00 111 95 -16 -14,41
Filharmonia Dolnośląska 0 0 0 - 0 0 0 - 90 80 -10 -11,11
Filharmonia Zielonogórska 0 0 0 - 0 0 0 - 32 26 -6 -18,75
Filharmonia Sudecka 0 0 0 - 0 0 0 - 50 60 10 20,00
Orkiestra Płocka 0 0 0 - 0 2 2 100,00 324 152 -172 -53,09
Orkiestra Toruń 0 0 0 - 0 3 3 100,00 4 25 21 525,00
Filharmonia Koszalińska 0 0 0 - 0 2 2 100,00 167 191 24 14,37
Sinfonia Baltica 0 1 1 100,00 0 1 1 100,00 65 83 18 27,69
Filharmonia Kaliska 0 1 1 100,00 1 1 0 0 47 25 -22 -46,81
Filharmonia Zabrze 0 0 0 - 2 1 -1 -50,00 51 39 -12 -23,53
Orkiestra Zamość 2 0 -2 -100,00 2 0 -2 -100,00 381 315 -66 -17,32
Orkiestra Radomska 1 0 -1 -100,00 2 1 -1 -50,00 33 22 -11 -33,33
Filharmonia Sopot 0 1 1 100,00 0 1 1 100,00 7 10 3 42,86
Filharmonia Łomża 0 1 1 100,00 0 1 1 100,00 112 152 40 35,71
Filharmonia Częstochowska 0 0 0 - 0 1 1 100,00 64 162 98 153,13
EOK Elbląg 0 2 2 100,00 1 2 1 100,00 62 66 4 6,45
Amadeus 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
AUKSO - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - -
OPR - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 11 38 27 245,45 46 79 33 71,74 2 355 2 401 46 1,95