Ilość zamówień kompozytorskich, prawykonań krajowych i światowych oraz ilość i czas trwania utworów kompozytorów polskich.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Muzyka polska, prawykonania, zamówienia kompozytorskie 2011
Nazwa instytucji Ilość zamówień kompozytorskich prawykonania krajowe i światowe wykonania muzyki polskiej
ogółem w tym utwory polskie ilość utworów łączny czas
Filharmonia Narodowa 1 1 1 58 1 140
Filharmonia Łódzka 0 1 1 27 270
Narodowe Forum Muzyki 1 12 0 76 872
Filharmonia Poznańska 1 2 1 24 487
Filharmonia Śląska 0 7 6 141 1 150
Filharmonia Bałtycka 1 1 1 11 173
Filharmonia Pomorska 0 3 2 44 927
Filharmonia Opolska 0 5 2 54 110
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 0 0 0 27 540
Filharmonia Podkarpacka 0 0 0 130 850
Filharmonia Gorzowska 0 0 0 67 0
Filharmonia Szczecin 0 0 0 8 200
Filharmonia Lubelska 4 1 1 88 840
Filharmonia Świętokrzyska 0 5 5 111 752
Filharmonia Dolnośląska 0 0 0 90 855
Filharmonia Zielonogórska 0 0 0 32 520
Filharmonia Sudecka 0 0 0 50 442
Orkiestra Płocka 0 0 0 324 1 550
Orkiestra Toruń 0 0 0 4 140
Filharmonia Koszalińska 0 0 0 167 1 078
Sinfonia Baltica 0 0 0 65 0
Filharmonia Kaliska 0 1 0 47 530
Filharmonia Zabrze 0 2 2 51 189
Orkiestra Zamość 2 2 2 381 1 550
Orkiestra Radomska 1 2 2 33 258
Filharmonia Sopot 0 0 0 7 72
Filharmonia Łomża 0 0 0 112 445
Filharmonia Częstochowska 0 0 0 64 536
EOK Elbląg 0 1 0 62 390
Amadeus 0 0 0 0 0
AUKSO - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - -
NOSPR - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - -
OPR - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - -
sumy kolumn 11 46 26 2 355 16 866


Muzyka polska, prawykonania, zamówienia kompozytorskie - porównanie
Nazwa zespołu Ilość zamówień kompozytorskich Ilość prawykonań Ilość utworów kompozytorów polskich
w roku 2011 w roku 2015 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2015 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2015 różnica + / - w %
Filharmonia Narodowa 1 0 -1 -100,00 1 2 1 100,00 58 37 -21 -36,21
Filharmonia Łódzka 0 0 0 - 1 0 -1 -100,00 27 30 3 11,11
Narodowe Forum Muzyki 1 10 9 900,00 12 38 26 216,67 76 164 88 115,79
Filharmonia Poznańska 1 1 0 0 2 1 -1 -50,00 24 14 -10 -41,67
Filharmonia Śląska 0 2 2 100,00 7 3 -4 -57,14 141 195 54 38,30
Filharmonia Bałtycka 1 3 2 200,00 1 3 2 200,00 11 15 4 36,36
Filharmonia Pomorska 0 0 0 - 3 3 0 0 44 63 19 43,18
Filharmonia Opolska 0 0 0 - 5 0 -5 -100,00 54 17 -37 -68,52
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 0 0 0 - 0 0 0 - 27 110 83 307,41
Filharmonia Podkarpacka 0 0 0 - 0 2 2 100,00 130 143 13 10,00
Filharmonia Gorzowska 0 1 1 100,00 0 2 2 100,00 67 98 31 46,27
Filharmonia Szczecin 0 0 0 - 0 0 0 - 8 32 24 300,00
Filharmonia Lubelska 4 3 -1 -25,00 1 7 6 600,00 88 152 64 72,73
Filharmonia Świętokrzyska 0 2 2 100,00 5 4 -1 -20,00 111 83 -28 -25,23
Filharmonia Dolnośląska 0 0 0 - 0 0 0 - 90 37 -53 -58,89
Filharmonia Zielonogórska 0 0 0 - 0 0 0 - 32 20 -12 -37,50
Filharmonia Sudecka 0 0 0 - 0 0 0 - 50 78 28 56,00
Orkiestra Płocka 0 0 0 - 0 3 3 100,00 324 164 -160 -49,38
Orkiestra Toruń 0 2 2 100,00 0 5 5 100,00 4 40 36 900,00
Filharmonia Koszalińska 0 0 0 - 0 1 1 100,00 167 186 19 11,38
Sinfonia Baltica 0 0 0 - 0 1 1 100,00 65 59 -6 -9,23
Filharmonia Kaliska 0 1 1 100,00 1 2 1 100,00 47 19 -28 -59,57
Filharmonia Zabrze 0 0 0 - 2 0 -2 -100,00 51 27 -24 -47,06
Orkiestra Zamość 2 0 -2 -100,00 2 0 -2 -100,00 381 267 -114 -29,92
Orkiestra Radomska 1 1 0 0 2 1 -1 -50,00 33 46 13 39,39
Filharmonia Sopot 0 0 0 - 0 2 2 100,00 7 9 2 28,57
Filharmonia Łomża 0 0 0 - 0 0 0 - 112 104 -8 -7,14
Filharmonia Częstochowska 0 0 0 - 0 2 2 100,00 64 234 170 265,63
EOK Elbląg 0 0 0 - 1 0 -1 -100,00 62 235 173 279,03
Amadeus 0 0 0 - 0 3 3 100,00 0 20 20 100,00
AUKSO - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - -
OPR - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 11 26 15 136,36 46 85 39 84,78 2 355 2 698 343 14,56