Ilość zamówień kompozytorskich, prawykonań krajowych i światowych oraz ilość i czas trwania utworów kompozytorów polskich.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Muzyka polska, prawykonania, zamówienia kompozytorskie 2012
Nazwa instytucji Ilość zamówień kompozytorskich prawykonania krajowe i światowe wykonania muzyki polskiej
ogółem w tym utwory polskie ilość utworów łączny czas
Filharmonia Narodowa 0 0 0 68 960
Filharmonia Łódzka 1 7 5 41 380
Narodowe Forum Muzyki 2 34 24 145 1 491
Filharmonia Śląska 2 8 5 32 815
Filharmonia Poznańska 0 2 1 28 512
Filharmonia Pomorska 0 2 0 39 683
Filharmonia Bałtycka 0 0 0 7 173
Filharmonia Opolska 0 5 5 99 754
Filharmonia Podkarpacka 0 0 0 176 1 207
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 1 0 0 36 720
Filharmonia Świętokrzyska 6 8 6 92 679
Filharmonia Częstochowska 0 2 0 125 1 677
Filharmonia Gorzowska 0 0 0 118 0
Filharmonia Szczecin 0 0 0 11 220
Filharmonia Lubelska 0 2 2 62 540
Filharmonia Zielonogórska 0 0 0 40 490
Filharmonia Dolnośląska 0 0 0 57 704
Filharmonia Sudecka 0 2 0 66 740
Orkiestra Płocka 1 1 1 403 1 720
Filharmonia Koszalińska 0 1 1 158 948
Filharmonia Kaliska 0 4 3 50 870
Sinfonia Baltica 0 0 0 29 425
Orkiestra Toruń 1 1 1 8 150
Filharmonia Zabrze 0 1 0 52 185
Orkiestra Zamość 0 0 0 270 840
Orkiestra Radomska 1 9 7 22 354
Filharmonia Sopot 0 0 0 6 83
EOK Elbląg 0 0 0 43 240
Filharmonia Łomża 0 0 0 169 736
Amadeus 0 0 0 0 0
AUKSO - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - -
NOSPR - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - -
OPR - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - -
sumy kolumn 15 89 61 2 452 19 296


Muzyka polska, prawykonania, zamówienia kompozytorskie - porównanie
Nazwa zespołu Ilość zamówień kompozytorskich Ilość prawykonań Ilość utworów kompozytorów polskich
w roku 2012 w roku różnica + / - w % w roku 2012 w roku różnica + / - w % w roku 2012 w roku różnica + / - w %
Filharmonia Narodowa 0 - - - 0 - - - 68 - - -
Filharmonia Łódzka 1 - - - 7 - - - 41 - - -
Narodowe Forum Muzyki 2 - - - 34 - - - 145 - - -
Filharmonia Śląska 2 - - - 8 - - - 32 - - -
Filharmonia Poznańska 0 - - - 2 - - - 28 - - -
Filharmonia Pomorska 0 - - - 2 - - - 39 - - -
Filharmonia Bałtycka 0 - - - 0 - - - 7 - - -
Filharmonia Opolska 0 - - - 5 - - - 99 - - -
Filharmonia Podkarpacka 0 - - - 0 - - - 176 - - -
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 1 - - - 0 - - - 36 - - -
Filharmonia Świętokrzyska 6 - - - 8 - - - 92 - - -
Filharmonia Częstochowska 0 - - - 2 - - - 125 - - -
Filharmonia Gorzowska 0 - - - 0 - - - 118 - - -
Filharmonia Szczecin 0 - - - 0 - - - 11 - - -
Filharmonia Lubelska 0 - - - 2 - - - 62 - - -
Filharmonia Zielonogórska 0 - - - 0 - - - 40 - - -
Filharmonia Dolnośląska 0 - - - 0 - - - 57 - - -
Filharmonia Sudecka 0 - - - 2 - - - 66 - - -
Orkiestra Płocka 1 - - - 1 - - - 403 - - -
Filharmonia Koszalińska 0 - - - 1 - - - 158 - - -
Filharmonia Kaliska 0 - - - 4 - - - 50 - - -
Sinfonia Baltica 0 - - - 0 - - - 29 - - -
Orkiestra Toruń 1 - - - 1 - - - 8 - - -
Filharmonia Zabrze 0 - - - 1 - - - 52 - - -
Orkiestra Zamość 0 - - - 0 - - - 270 - - -
Orkiestra Radomska 1 - - - 9 - - - 22 - - -
Filharmonia Sopot 0 - - - 0 - - - 6 - - -
EOK Elbląg 0 - - - 0 - - - 43 - - -
Filharmonia Łomża 0 - - - 0 - - - 169 - - -
Amadeus 0 - - - 0 - - - 0 - - -
AUKSO - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - -
OPR - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 15 - - 89 - - 2 452 - -