Ilość zamówień kompozytorskich, prawykonań krajowych i światowych oraz ilość i czas trwania utworów kompozytorów polskich.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Muzyka polska, prawykonania, zamówienia kompozytorskie 2015
Nazwa instytucji Ilość zamówień kompozytorskich prawykonania krajowe i światowe wykonania muzyki polskiej
ogółem w tym utwory polskie ilość utworów łączny czas
Filharmonia Narodowa 0 2 2 37 840
Narodowe Forum Muzyki 10 38 16 164 2 558
Filharmonia Szczecin 0 0 0 32 800
Filharmonia Łódzka 0 0 0 30 320
Filharmonia Śląska 2 3 3 195 2 067
Filharmonia Poznańska 1 1 1 14 307
Filharmonia Pomorska 0 3 1 63 1 142
Filharmonia Bałtycka 3 3 2 15 173
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 0 0 0 110 2 200
Filharmonia Opolska 0 0 0 17 376
Filharmonia Częstochowska 0 2 2 234 1 102
Filharmonia Świętokrzyska 2 4 2 83 890
Filharmonia Podkarpacka 0 2 0 143 1 010
Filharmonia Gorzowska 1 2 2 98 620
Filharmonia Lubelska 3 7 7 152 1 260
Filharmonia Zielonogórska 0 0 0 20 300
Filharmonia Sudecka 0 0 0 78 532
Filharmonia Dolnośląska 0 0 0 37 485
Filharmonia Koszalińska 0 1 1 186 1 138
Filharmonia Kaliska 1 2 3 19 900
Orkiestra Toruń 2 5 3 40 430
Filharmonia Zabrze 0 0 0 27 253
Sinfonia Baltica 0 1 1 59 285
Orkiestra Płocka 0 3 3 164 930
Orkiestra Zamość 0 0 0 267 1 137
Amadeus 0 3 3 20 305
EOK Elbląg 0 0 0 235 905
Orkiestra Radomska 1 1 1 46 329
Filharmonia Łomża 0 0 0 104 432
Filharmonia Sopot 0 2 2 9 97
AUKSO - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - -
NOSPR - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - -
OPR - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - -
sumy kolumn 26 85 55 2 698 24 123


Muzyka polska, prawykonania, zamówienia kompozytorskie - porównanie
Nazwa zespołu Ilość zamówień kompozytorskich Ilość prawykonań Ilość utworów kompozytorów polskich
w roku 2015 w roku różnica + / - w % w roku 2015 w roku różnica + / - w % w roku 2015 w roku różnica + / - w %
Filharmonia Narodowa 0 - - - 2 - - - 37 - - -
Narodowe Forum Muzyki 10 - - - 38 - - - 164 - - -
Filharmonia Szczecin 0 - - - 0 - - - 32 - - -
Filharmonia Łódzka 0 - - - 0 - - - 30 - - -
Filharmonia Śląska 2 - - - 3 - - - 195 - - -
Filharmonia Poznańska 1 - - - 1 - - - 14 - - -
Filharmonia Pomorska 0 - - - 3 - - - 63 - - -
Filharmonia Bałtycka 3 - - - 3 - - - 15 - - -
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 0 - - - 0 - - - 110 - - -
Filharmonia Opolska 0 - - - 0 - - - 17 - - -
Filharmonia Częstochowska 0 - - - 2 - - - 234 - - -
Filharmonia Świętokrzyska 2 - - - 4 - - - 83 - - -
Filharmonia Podkarpacka 0 - - - 2 - - - 143 - - -
Filharmonia Gorzowska 1 - - - 2 - - - 98 - - -
Filharmonia Lubelska 3 - - - 7 - - - 152 - - -
Filharmonia Zielonogórska 0 - - - 0 - - - 20 - - -
Filharmonia Sudecka 0 - - - 0 - - - 78 - - -
Filharmonia Dolnośląska 0 - - - 0 - - - 37 - - -
Filharmonia Koszalińska 0 - - - 1 - - - 186 - - -
Filharmonia Kaliska 1 - - - 2 - - - 19 - - -
Orkiestra Toruń 2 - - - 5 - - - 40 - - -
Filharmonia Zabrze 0 - - - 0 - - - 27 - - -
Sinfonia Baltica 0 - - - 1 - - - 59 - - -
Orkiestra Płocka 0 - - - 3 - - - 164 - - -
Orkiestra Zamość 0 - - - 0 - - - 267 - - -
Amadeus 0 - - - 3 - - - 20 - - -
EOK Elbląg 0 - - - 0 - - - 235 - - -
Orkiestra Radomska 1 - - - 1 - - - 46 - - -
Filharmonia Łomża 0 - - - 0 - - - 104 - - -
Filharmonia Sopot 0 - - - 2 - - - 9 - - -
AUKSO - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - -
OPR - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 26 - - 85 - - 2 698 - -