Ilość zamówień kompozytorskich, prawykonań krajowych i światowych oraz ilość i czas trwania utworów kompozytorów polskich.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2019

Muzyka polska, prawykonania, zamówienia kompozytorskie 2018
Nazwa instytucji Ilość zamówień kompozytorskich prawykonania krajowe i światowe wykonania muzyki polskiej
ogółem w tym utwory polskie ilość utworów łączny czas
Narodowe Forum Muzyki 18 29 17 299 4 267
Filharmonia Narodowa 0 6 4 88 1 232
Filharmonia Łódzka 0 1 0 39 450
Filharmonia Krakowska 0 5 4 143 1 138
Filharmonia Śląska 1 2 2 306 1 840
Filharmonia Poznańska 3 5 3 42 810
Filharmonia Pomorska 2 5 2 87 1 260
Filharmonia Podkarpacka 0 2 2 220 177 155
Filharmonia Opolska 0 3 3 20 590
Filharmonia Częstochowska 0 1 1 211 1 184
Filharmonia Świętokrzyska 2 4 3 175 1 104
Filharmonia Lubelska 1 5 3 172 1 643
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 0 2 2 64 320
Filharmonia Gorzowska 1 1 1 211 1 187
Filharmonia Zielonogórska 0 0 0 72 699
Filharmonia Dolnośląska 6 6 6 346 1 742
Filharmonia Sudecka 1 1 1 85 573
Filharmonia Kaliska 1 0 0 86 770
Filharmonia Koszalińska 0 1 1 246 1 468
Orkiestra Toruń 2 6 3 69 437
Filharmonia Zabrze 0 9 1 92 1 120
Sinfonia Baltica 0 0 0 104 480
Orkiestra Zamość 0 1 1 312 1 248
Orkiestra Płocka 0 3 0 395 1 236
AUKSO 1 1 1 41 320
Amadeus 0 1 1 37 481
EOK Elbląg - - - - -
Filharmonia Łomża 0 0 0 234 775
Orkiestra Radomska 1 2 2 64 566
Filharmonia Sopot 0 1 1 86 490
Filharmonia Bałtycka - - - - -
Filharmonia Szczecin - - - - -
NOSPR - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - -
OPR - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - -
sumy kolumn 40 103 65 4 346 206 585


Muzyka polska, prawykonania, zamówienia kompozytorskie - porównanie
Nazwa zespołu Ilość zamówień kompozytorskich Ilość prawykonań Ilość utworów kompozytorów polskich
w roku 2018 w roku różnica + / - w % w roku 2018 w roku różnica + / - w % w roku 2018 w roku różnica + / - w %
Narodowe Forum Muzyki 18 - - - 29 - - - 299 - - -
Filharmonia Narodowa 0 - - - 6 - - - 88 - - -
Filharmonia Łódzka 0 - - - 1 - - - 39 - - -
Filharmonia Krakowska 0 - - - 5 - - - 143 - - -
Filharmonia Śląska 1 - - - 2 - - - 306 - - -
Filharmonia Poznańska 3 - - - 5 - - - 42 - - -
Filharmonia Pomorska 2 - - - 5 - - - 87 - - -
Filharmonia Podkarpacka 0 - - - 2 - - - 220 - - -
Filharmonia Opolska 0 - - - 3 - - - 20 - - -
Filharmonia Częstochowska 0 - - - 1 - - - 211 - - -
Filharmonia Świętokrzyska 2 - - - 4 - - - 175 - - -
Filharmonia Lubelska 1 - - - 5 - - - 172 - - -
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 0 - - - 2 - - - 64 - - -
Filharmonia Gorzowska 1 - - - 1 - - - 211 - - -
Filharmonia Zielonogórska 0 - - - 0 - - - 72 - - -
Filharmonia Dolnośląska 6 - - - 6 - - - 346 - - -
Filharmonia Sudecka 1 - - - 1 - - - 85 - - -
Filharmonia Kaliska 1 - - - 0 - - - 86 - - -
Filharmonia Koszalińska 0 - - - 1 - - - 246 - - -
Orkiestra Toruń 2 - - - 6 - - - 69 - - -
Filharmonia Zabrze 0 - - - 9 - - - 92 - - -
Sinfonia Baltica 0 - - - 0 - - - 104 - - -
Orkiestra Zamość 0 - - - 1 - - - 312 - - -
Orkiestra Płocka 0 - - - 3 - - - 395 - - -
AUKSO 1 - - - 1 - - - 41 - - -
Amadeus 0 - - - 1 - - - 37 - - -
EOK Elbląg - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Łomża 0 - - - 0 - - - 234 - - -
Orkiestra Radomska 1 - - - 2 - - - 64 - - -
Filharmonia Sopot 0 - - - 1 - - - 86 - - -
Filharmonia Bałtycka - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Szczecin - - - - - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - -
OPR - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 40 - - 103 - - 4 346 - -