Ilość zamówień kompozytorskich, prawykonań krajowych i światowych oraz ilość i czas trwania utworów kompozytorów polskich.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Muzyka polska, prawykonania, zamówienia kompozytorskie 2011
Nazwa instytucji Ilość zamówień kompozytorskich prawykonania krajowe i światowe wykonania muzyki polskiej
ogółem w tym utwory polskie ilość utworów łączny czas
Filharmonia Narodowa 1 1 1 58 1 140
Filharmonia Łódzka 0 1 1 27 270
Narodowe Forum Muzyki 1 12 0 76 872
Filharmonia Poznańska 1 2 1 24 487
Filharmonia Śląska 0 7 6 141 1 150
Filharmonia Bałtycka 1 1 1 11 173
Filharmonia Pomorska 0 3 2 44 927
Filharmonia Opolska 0 5 2 54 110
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 0 0 0 27 540
Filharmonia Podkarpacka 0 0 0 130 850
Filharmonia Gorzowska 0 0 0 67 0
Filharmonia Szczecin 0 0 0 8 200
Filharmonia Lubelska 4 1 1 88 840
Filharmonia Świętokrzyska 0 5 5 111 752
Filharmonia Dolnośląska 0 0 0 90 855
Filharmonia Zielonogórska 0 0 0 32 520
Filharmonia Sudecka 0 0 0 50 442
Orkiestra Płocka 0 0 0 324 1 550
Orkiestra Toruń 0 0 0 4 140
Filharmonia Koszalińska 0 0 0 167 1 078
Sinfonia Baltica 0 0 0 65 0
Filharmonia Kaliska 0 1 0 47 530
Filharmonia Zabrze 0 2 2 51 189
Orkiestra Zamość 2 2 2 381 1 550
Orkiestra Radomska 1 2 2 33 258
Filharmonia Sopot 0 0 0 7 72
Filharmonia Łomża 0 0 0 112 445
Filharmonia Częstochowska 0 0 0 64 536
EOK Elbląg 0 1 0 62 390
Amadeus 0 0 0 0 0
AUKSO - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - -
NOSPR - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - -
OPR - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - -
sumy kolumn 11 46 26 2 355 16 866


Muzyka polska, prawykonania, zamówienia kompozytorskie - porównanie
Nazwa zespołu Ilość zamówień kompozytorskich Ilość prawykonań Ilość utworów kompozytorów polskich
w roku 2011 w roku 2014 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2014 różnica + / - w % w roku 2011 w roku 2014 różnica + / - w %
Filharmonia Narodowa 1 1 0 0 1 0 -1 -100,00 58 65 7 12,07
Filharmonia Łódzka 0 0 0 - 1 0 -1 -100,00 27 36 9 33,33
Narodowe Forum Muzyki 1 16 15 1 500,00 12 36 24 200,00 76 127 51 67,11
Filharmonia Poznańska 1 0 -1 -100,00 2 2 0 0 24 16 -8 -33,33
Filharmonia Śląska 0 2 2 100,00 7 13 6 85,71 141 195 54 38,30
Filharmonia Bałtycka 1 0 -1 -100,00 1 0 -1 -100,00 11 20 9 81,82
Filharmonia Pomorska 0 0 0 - 3 1 -2 -66,67 44 40 -4 -9,09
Filharmonia Opolska 0 0 0 - 5 2 -3 -60,00 54 78 24 44,44
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 0 1 1 100,00 0 1 1 100,00 27 105 78 288,89
Filharmonia Podkarpacka 0 0 0 - 0 3 3 100,00 130 198 68 52,31
Filharmonia Gorzowska 0 1 1 100,00 0 3 3 100,00 67 158 91 135,82
Filharmonia Szczecin 0 2 2 100,00 0 2 2 100,00 8 57 49 612,50
Filharmonia Lubelska 4 2 -2 -50,00 1 5 4 400,00 88 250 162 184,09
Filharmonia Świętokrzyska 0 1 1 100,00 5 3 -2 -40,00 111 125 14 12,61
Filharmonia Dolnośląska 0 1 1 100,00 0 1 1 100,00 90 59 -31 -34,44
Filharmonia Zielonogórska 0 0 0 - 0 0 0 - 32 18 -14 -43,75
Filharmonia Sudecka 0 0 0 - 0 2 2 100,00 50 93 43 86,00
Orkiestra Płocka 0 1 1 100,00 0 1 1 100,00 324 298 -26 -8,02
Orkiestra Toruń 0 0 0 - 0 2 2 100,00 4 28 24 600,00
Filharmonia Koszalińska 0 0 0 - 0 1 1 100,00 167 163 -4 -2,40
Sinfonia Baltica 0 0 0 - 0 0 0 - 65 64 -1 -1,54
Filharmonia Kaliska 0 1 1 100,00 1 2 1 100,00 47 38 -9 -19,15
Filharmonia Zabrze 0 0 0 - 2 2 0 0 51 65 14 27,45
Orkiestra Zamość 2 0 -2 -100,00 2 0 -2 -100,00 381 411 30 7,87
Orkiestra Radomska 1 1 0 0 2 7 5 250,00 33 10 -23 -69,70
Filharmonia Sopot 0 0 0 - 0 0 0 - 7 9 2 28,57
Filharmonia Łomża 0 1 1 100,00 0 1 1 100,00 112 47 -65 -58,04
Filharmonia Częstochowska 0 0 0 - 0 1 1 100,00 64 207 143 223,44
EOK Elbląg 0 1 1 100,00 1 1 0 0 62 193 131 211,29
Amadeus 0 0 0 - 0 2 2 100,00 0 18 18 100,00
AUKSO - - - - - - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - - - - - - -
NOSPR - - - - - - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - - - - - - -
OPR - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - - - - - - -
sumy kolumn 11 32 21 190,91 46 94 48 104,35 2 355 3 191 836 35,50